Pobeda, poraz i prevara (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Videh…pa se polakomih i uzeh…

(Isus Navin 7:21)

U poglavlju 7 čitamo o prvom porazu Izraelaca u Hananu. Isus Navin je pitao Gospoda zašto su izgubili i Gospod mu je rekao sledeće: „Postoji greh u logoru.“ Jedan čovek je ukrao nešto što je bilo zabranjeno. Bog im je vrlo jasno rekao: „Ništa ne smete uzeti za sebe iz Jerihona. Sve morate predati Gospodu“ (6:17). Svi Izraelci su poslušali tu zapovest osim Ahana (7:20). Kada je na kraju bio uhvaćen i razotkriven, on je priznao da je zgrešio. On je video divnu Vavilonsku haljinu u jednoj kući i polakomio se. („Senar“ ili „šinar“ je druga reč za Vavion). Rekao je: „Video sam, polakomio sam se, uzeo sam i sakrio sam“ (stih 21) – četiri koraka u iskušenju. Na isti način i mi zgrešimo – a zatim skrivamo naš greh. Ahan je bio kamenovan i tako je umro.


Kada je Ahan čuo da ništa nije dozvoljeno da se uzme iz Jerihona, verovatno je mislio: „Ako nakon što smo ubili te divove i zauzeli njihove gradove ne uzmem ništa za sebe, sledećih 20 godina biću siromašan čovek. Bolje onda da sačuvam nešto sebi.“ On nije shvatao da je Gospod testirao Izraelce u Jerihonu da vidi da li će biti lakomi. U poglavlju 8:2 čitamo da je Gospod rekao narodu da od tada sva hananska dobra i stoku mogu da uzimaju sebi! Kakav bezumnik je Ahan bio! Da je samo malo sačekao, mogao je imati sve srebro i zlato i haljine koje je želeo, ali propustio je sve to zato što je pao na testu koji je Bog imao za njega. Bog će i tebe testirati da vidi da li ćeš ugrabiti nešto u lakomstvu. Ako padneš na tom testu, propustićeš ono najbolje koje je Gospod isplanirao za tebe u preostalom životu. Umesto toga, traži najpre Carstvo Božije i On će ti uvek dati sve što ti je potrebno.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: