Upozorenje protiv opasnosti bogatstva (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„…nemoj da se uzoholiš i zaboraviš Gospoda, svoga Boga,
koji te je izveo iz Egipta, kuće ropstva

(5.Mojsijeva 8:14)

Kada je Izrael počeo da se klanja idolima? Nisu se klanjali idolima tokom 40 godina u pustinji nakon onog jednog slučaja sa zlatnim teletom. Međutim, čim su stigli u Kanan, vrlo brzo su počeli da se klanjaju idolima.


Kada imamo mnogo, u opasnosti smo. Ako imaš finansijske poteškoće, zahvali Bogu. To će ti pomoći da živiš u bliskosti sa Bogom. Međutim, to ne znači da treba da zaboravimo Boga kada imamo mnogo. Ne. Samo kažem da je teže. Isus je rekao da je teško bogatima da uđu u carstvo nebesko. Nije rekao da je nemoguće. Zato nemoj zavideti bratu koji ima mnogo. Njemu je teže da bude blizak Bogu. Budi zahvalan ako imaš manje od njega. To može biti tvoje spasenje. Ako nemaš toliko mnogo odeće kao drugi, nemoj im zavideti. Zapravo, bolje ti je bez toga, ako bi samo mogao to da vidiš. Nemoj zavideti osobi koja ima veću kuću ili više novca. Takvi ljudi su u daleko većoj opasnosti. Prepusti Bogu da odluči šta treba da ti dâ. Budi zadovoljan sa malim. Video sam mnoge propovednike koji su uništili sami sebe time što su počeli da imaju mnogo. Učite iz njihovih primera. Mudar čovek uči iz tuđih grešaka.


U poglavljima 9 do 11 Mojsije daje novoj generaciji Izraelaca neka upozorenja iz istorije njihovih očeva koji su bili neposlušni Bogu i umrli. On ih ponovo upozorava da je Bog oganj koji proždire (9:3).


U poglavlju 11:21 Mojsije im je rekao da je Božija čežnja za njih bila da se „vaši dani i dani vaših sinova umnože u zemlji kao dani neba na zemlji.“ To je Božija volja za sve nas – da naši dani na zemlji budu kao dani neba. Bog želi da već sada imamo predukus radosti, mira, ljubavi, čistote i dobrote neba u našim domovima i našim crkvama. Ja sam iskusio malo od toga, tako da mi moj život i moja služba nisu bili teško breme. Ne uopšte. Bilo je radosno i svaki dan je bio uzbudljiv, jer sam naučio da živim po principima neba, a ne zemlje.


Lako je da to učiniš sada kada si na početku svog hrišćanskog života, ali nadam se da ćeš i za 40 godina doneti istu odluku, da živiš po nebeskim, a ne zemaljskim principima. Uperi svoje oči na Isusa koji izdržao do kraja – tako da tvoji dani mogu biti kao dani neba na zemlji. To je Božija volja za nas.


Poglavlje 11:24 kaže: „Svako mesto na koje stupite nogom biće vaše.“ Božija volja je da ispunimo svaku Njegovu volju na svakom mestu i da nadvladamo svaku slabost. U svakoj oblasti našeg života moramo spustiti naše stopalo dole, staviti đavola pod naše noge i nadvladati ga.


U poglavljima 12 do 26 razni zakoni se ili ponavljaju ili objašnjavaju na svežiji način.