Bog nam ne vraća potrošeno vreme

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Od Horiva do Kadis-Varnije preko gore Sir ima jedanaest dana hoda.

(5.Mojsijeva 1:2)

5.Knjiga Mojsijeva počinje ovom rečenicom u poglavlju 1:2 – „Od Horiva do Kadis-Varnije preko gore Sir ima jedanaest dana hoda.“ Putovanje od Horiva (gde su Izraelci dobili zakone Božije) do Kadis-Varnije (odakle su trebali da uđu u obećanu zemlju) bi trajalo samo jedanaest dana, ali oni nisu ušli tako brzo u obećanu zemlju. To jedanaestodnevno putovanje se na kraju pretvorilo u 38 godina. Dvanaest razreda škole možeš da završiš za 12 ili 20 godina. To zavisi od tebe.


Koja je razlika između 11 dana i 38 godina! Uvek možemo moliti Boga da nam oprosti što smo uzaludno potrošili 38 godina našeg života izvan volje Božije, čineći ono što smo mi želeli, živeći za svoje zadovoljstvo i udobnost i da bismo zarađivali novac. Na posletku svega možeš reći: „Gospode, molim te oprosti mi. Uzaludno sam potrošio 38 godina mog života.“ Da li će ti Bog oprostiti? Sigurno hoće, ali može li Ti on vratiti tih 38 godina koje si uzaludno potrošio? Ne. Ni Svemogući Bog ne može nikome od nas vratiti potrošeno vreme. Da li nam Bog može ponovo vratiti prošlu godinu i mogućnosti koje smo imali u toj godini? Ne. On nam može dati sledeću godinu, ali ne može nam vratiti nijednu godinu koja je prošla. Mogućnosti koje smo imali u prošlosti zauvek su prošle. Iz tog razloga je važno da se, ako Bog želi da uradi nešto u našem životu za 11 dana, potrudimo da to ne potraje duže od 11 dana. U poglavlju 2:14 kaže da su Izraelci stigli u Kadis-Varniju dve godine nakon što su izašli iz Egipta, ali je prošlo još 38 godina pre nego što su ušli u Kanan, tako da su u pustinji proveli ukupno 40 godina.