Ponavljanje

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Smatram ispravnim da vas, dok sam još u ovom telu,
budim svojim podsećanjem.

(2.Petrova 1:13)

Postoji još jedna stvar koju vidimo u Knjizi ponovljenih zakona – ponavljanje mnogih stvari koje su već zapisane u prethodnim Mojsijevim knjigama. Ponavljanje nekih stvari ne bi trebalo da nas uznemirava. Ponavljanje je neophodno da bi bili ‘zahvaćeni’ istinom. Iz tog razloga je Bog mnoge stvari ponavljao u svojoj Reči. Istorija Judinih careva spominje se dva puta – prvo u dve knjige o Carevima i ponovo u dve knjige Dnevnika. Zašto novi zavet započinje sa četiri biografije Isusa Hrista, a ne samo jednom? U četiri Evanđelja postoji mnogo ponavljanja. Neke stvari se spominju četiri puta, u četiri evanđelja. Mora postojati veoma dobar razlog za to. Mnoge stvari se spominju u poslanici Kološanima koje su već spomenute u Efescima. Šta možemo da naučimo iz činjenice da apostole nije bilo sramota da „se ponavljaju“? Neki propovednici se boje da ponove propoved na istu temu da ne bi izgubili svoju reputaciju pred ljudima. Više se brinu o tome šta ljudi misle o njima nego o potrebi tih ljudi.


Čuo sam za evanđelistu koji je držao sastanke sedam dana u jednom gradu i propovedao svaki dan na temu „Moraš se nanovo roditi“. Jednom neobraćenom čoveku koji je prisustvovao sastancima dosadilo je da sluša istu temu svih sedam dana i pitao ga je zašto svaki dan propoveda o tome da se „moraš nanovo roditi“. Evanđelista je odgovorio: „Zato što se moraš nanovo roditi!“ To je bio njegov odgovor. Ta poruka je trebala da se ponavlja dok se čovek nije nanovo rodio. Njemu nije bilo potrebno da sluša o nekim drugim temama. Pacijent treba da uzima isti antibiotik određeno vreme dok se ne izleči!


Ako me pitate zašto stalno govorim da moramo imati pobedu nad grehom, nadam se da znate odgovor: „Zato što morate imati pobedu nad grehom!“


Starozavetni proroci su ponavljali istu propoved iznova i iznova zato što je Izrael trebao da čuje jasno ono što je Bog želeo da im kaže. Jeremija je propovedao praktično istu poruku više od 40 godina, sve dok se gotovo nije izmorio od propovedanja o jednoj istoj stvari. Međutim, mnogo puta ljudi trebaju da čuju nešto deset puta dok ta istina ‘ne potone“ u njih. Dakle, ne treba da nas bude sramota da iznova i iznova propovedamo na istu temu istoj publici. Ako smo pomazani, naša poruka će još uvek biti sveža svaki put kada je propovedamo.


Ako tražimo čast od ljudi, nikada nećemo ponavljati propovedi, ali ako tražimo dobro ljudi, mi ćemo mnoge stvari ponavljati sve dok oni to ne razumeju. To je jedna od lekcija koje učimo iz 5.Knjige Mojsijeve – „drugog zakona“.