Gledanje napred

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Zaboravljam ono što je za mnom,
i sežem se ka onome što je preda mnom,
trčim prema cilju, ka nagradi na koju nas
Bog po Hristu Isusu poziva na nebesima

(Filibljanima 3:13,14)

Treba da gledamo i napred – u veri. Bog je spremio predivne stvari za nas. On nam je obezbedio veliki posao. Ne znamo kada ćemo trebati da napustimo ovaj svet, ali pre nego što Gospod dođe želimo da učinimo nešto korisno za Njega na ovoj zemlji. Većina ljudi u svetu gleda u budućnost sa strahom i brigom, ali mi gledamo u veri.


Bog je rekao Mojsiju u Knjizi ponovljenih zakona da kaže Izraelcima da razmišljaju o vremenu kada će živeti u Hananu. On je prorokovao u vezi daleke budućnosti Izraela u Knjizi ponovljenih zakona.