Bog ne isceljuje svakoga

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“A u vreme proroka Jeliseja bilo je u Izraelu mnogo gubavaca,
ali nijedan nije bio izlečen od gube, osim Nemana Sirca.“

(Luka 4:27)

U Brojevima 5:2 čitamo: „Zapovedi Izraelcima da udalje iz tabora svakoga ko je gubav, svakoga ko ima izliv, i svakoga ko se onečistio o mrtvaca.“ Neki hrišćani misle i naučavaju da pošto je Gospod rekao u 2.Mojs.15:26 „Ja sam Gospod, tvoj Lekar“, sve što su Izraelci radili kad god su bili bolesni jeste da su se molili Gospodu i bili isceljeni. Međutim, to nije istina. Ovde čitamo o gubavcima koji nisu bili isceljeni, nego su udaljeni iz tabora. Reč ne kaže kao što bi neki propovednici danas rekli: „Zapovedi gubavcima da se pouzdaju u svog Gospoda kao Lekara i da proklamiraju svoje isceljenje u Jehovino ime!!“ Ne! Oni su bili udaljeni iz tabora. Da li je Gospod mogao da ih isceli? Naravno, ali nije. Zapovedio im je da se udalje iz tabora.


Moramo bili realni i iskreni kada govorimo o fizičkom isceljenju. U suprotnom ćemo dovesti mnoge slabe vernike u osudu i ropstvo. Ne možemo zaključati Boga u doktrinarnu kutiju i reći: „Bog isceljuje svakoga ko ima veru u Njega. Ko god se pouzdaje u Gospoda nikada ne treba da bude bolestan. Oni koji su bolesni ostaju bolesni zato što im nedostaje vere.“ Ljudi koji su zauzeli tako nerealan stav prouzrokovali su u svojim crkvama smrt mnogih vernika koji bii mogli biti izlečeni da su jednostavno otišli u bolnnicu. Nerealni hrišćani praktikuju mnoštvo bezumlja zato što žive više po logici nego po otkrivenju.


U 3.Mojs.13,14 smo videli da je postojao zakon o čišćenju gubavaca. Ti Izraelci nisu mogli zapovediti Bogu i reći: „Gospode, Ti si rekao da si naš Lekar. Isceli sada Gospode ovog gubavca. Nećemo da ga udaljimo iz tabora.“ Međutim, Gospod je rekao da ga udalje iz tabora. Bolje je da se ponizimo i priznamo da postoje mnogi slučajevi gde Gospod ne isceli, iz nekog dobrog, samo Njemu poznatog razloga. Sâm Isus je rekao: „Bilo je mnogo gubavaca u Izraelu u Jelisijevo vreme, ali nijedan od njih se nije iscelio“ (Luka 4:27) – uprkos tome što je Bog rekao: „Ja sam Gospod, Tvoj Lekar!“


Biblija je realna. Međutim, oni koji preferiraju na svoj jedan omiljeni stih ovde ili jedan omiljeni stih onde, odlaze na stranputicu. Moramo se posvetiti proučavanju Božije Reči da bismo izbegli stranputice i zavođenje drugih. Srce me boli kada vidim siromašne ljude koji stradaju zbog toga što su ih zavele njihove vođe koje ne poznaju Boga i Njegovu Reč.