Razni zakoni

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“…Neka u potpunosti nadoknadi štetu,
na to doda jednu petinu vrednosti
i sve dâ onome koga je oštetio.“

(4.Mojsijeva 5:6)

U Brojevima 5:6-8 kaže da ako čovek zgreši drugome u nekoj stvari koja zahteva nadoknadu štete, „neka u potpunosti nadoknadu štetu, na to doda jednu petinu vrednosti i sve dâ onome koga je oštetio.“ To je pravednost – nadoknaditi sa kamatom novac koji je drugi čovek izgubio tokom tog perioda. Ako se nadoknada vrši nakon mnogo godina, očigledno je da treba da se doda veći procenat od 20%. Iz tog razloga je Zakhej (koji je bio oštroumni računovođa) znao da treba da vrati četvorostruko za sve svoje prevare. On je napravio brzu kalkulaciju i znao da ako je za jednogodišnji dug potrebno dodati 20%, onda je potrebno dodati preko 300% za osmogodišnje dugove! Gospod nije sprečio Zakheja da tako vrati svoje dugove, zato što je On takođe znao da je to pravedno.


Brzo nakon što sam se krstio 1961.godine, jedna od prvih stvari koju mi je Gospod govorio bilo je vraćanje duga državi za utaju poreza iz prošlosti. Dok sam računao, nisam bio siguran koliki iznos sam tačno dugovao. Imao sam dva iznosa koja su se razlikovala za 20%. Na kraju sam odlučio da platim taj manji iznos. Znate kako u tim slučajevima uvek načinimo odluku u svoju korist! U to vreme nisam još pročitao ovaj stih iz Brojeva. Dok sam razmišljao da uplatim manji iznos, naišao sam u svom čitanju Biblije na ovaj stih. Gospod mi je dao direktan odgovor na pitanje: „Dodaj još 20% i uplati!“ Ako si dužan, uvek je bolje vratiti više, nego manje. To će mnogo značiti da imaš čistu savest onog dana kada budemo stali pred Gospodom. Nisam želeo da imam tih 20% na svom računu, a da ne budem spreman za susret sa Gospodom!


U poglavlju 5:11-31 čitamo kako je Bog razotkrivao greh neverne žene. Ako je nečija žena učinila preljubu, Bog bi je razotkrio tako što bi učinio da joj se materica osuši i stomak otekne, nakon što joj sveštenik dâ da pije vodu u koju bi se stavilo malo praha sa poda šatora od sastanka. Tada bi se razotkrilo šta je žena radila u tajnosti. U Delima 5 čitamo da je Bog razotkrio ono što su Ananija i Sapfira učinili u tajnosti. Razlika je u tome što je u novom zavetu greh razotkriven ne „svetom vodom“ nego Svetim Duhom. Petar je natprirodno razotkrio Ananiju i Sapfiru Duhom rasuđivanja. Veoma je važno da duhovne vođe imaju duhovno rasuđivanje tako da mogu da vide pravo duhovno stanje ljudi.


U Brojevima 6:1-21 govori se o Nazirejskom zavetu. Primetite da se ovde ne govori o nazaretskom zavetu. To nema veze sa Nazaretom. Isusa su nazivali Nazarećaninom – ne Nazirejem – zato što je živeo u Nazaretu (Matej 2:23).


Nazirej je bio onaj koji je dobrovoljno učinio zavet da ekskluzivno bude posvećen Gospodu određen period. Za to vreme nije mu bilo dozvoljeno da se šiša i pije sok od grožđa ili vino. Samson je doživotno bio Nazirej. Dakle, ovde vidimo da su postojala dva načina na koja je Samson mogao izgubiti svoju snagu – ako se ošiša ili ako popije sok od grožđa ili vino. Njegova snaga nije bila u kosi, nego u posvećenju – koje se pokazivalo time što se ne šiša i ne pije vina. Bilo koji od ta dva prekršaja bi doprineli gubljenju snage. Međutim, Isus se šišao i pio je vino, zato što nije bio Nazirej.


U poglavlju 6:22-27 vidimo blagoslov kojim je Aronu bilo naređeno da blagosilja Izraelski narod. To je bio najveći blagoslov koji je Bog mogao dati ljudima u starom zavetu – a nije se ticao samo zdravlja i bogatstva, nego nečega što je daleko više. Gospod nije rekao Aronu da blagosilja ljude govoreći: „Neka te Gospod blagoslovi obiljem novca i dobrim zdravljem.“ Ne. Blagoslov je bio sledeći:


„Neka te Gospod blagoslovi i čuva.“ – Neka te On sačuva od svakog zla.

„Neka te obasja svojim licem.“ – Neka Njegova slava sija nad tobom.

„Neka ti bude milostiv“ – Neka ti bude milostiv i oprosti sve tvoje grehe.

„Neka Gospod okrene svoje lice tebi“ – Neka ti pokaže svoju naklonost.

„Neka ti Gospod dâ mir“ – Neka imaš srce mira, miran život i miran dom.


Nisu mogli dobiti ništa veće od ovoga!