Predati svoje telo u žrtvu Bogu

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Stoga vas, braćo, zaklinjem Božijim milosrđem,
da svoja tela prinesete na živu, svetu, Bogu prijatnu žrtvu;
to da bude vaše duhovno služenje Bogu.“

(Rimljanima 12:1)

Pavle nas ohrabruje da to činimo u Rim.12:1. “Predajte svoja tela kao živu i svetu žrtvu Bogu…da biste mogli ispitati koja je volja Božija” – isto kao što je to Isus činio. Ova žrtva paljenica se prinosila Bogu tako što se potpuno spaljivala. Biblija kaže da se to činilo za “ugodan miris Gospodu” (1:17), što znači da je to nešto čime je Bog veoma zadovoljan – “Ovo je Sin moj ljubazni koji mi je ugodan (sa kojim sam zadovoljan).”


Pavle je takođe rekao da je njegova životna ambicija da ugodi Gospodu (2.Kor.5:9).


Kada predajemo naša tela Gospodu vrlo je lako kazati: “Gospode, u potpunosti Ti predajem svoje telo.” Međutim, mi ne znamo da li smo u potpunosti predali dok ne počnemo da ga “sečemo”. Moguće je da se varamo. Šta znači iseći žrtvu komad po komad? Kako se to činilo sa žrtvom paljenicom? To znači da predajemo jedan po jedan deo našeg tela Bogu.


Mi kažemo: „Gospode, evo moje oči. Koristio sam ih za đavola i za sebe mnogo godina, gledao i čitao mnoge stvari koje su Te vređale, ali sada ih polažem na oltar. Nikada više ne želim da koristim svoje oči da gledam ili čitam nešto što Ti ne bi gledao i čitao. Ne želim više da činim greh svojim očima.“


Zatim idemo na jezik i kažemo: „Gospode, evo mog jezika. Koristio sam svoj jezik za đavola i sebe mnogo godina, govorio šta god mi se sviđa, lagao radi lične koristi, gnjevio se na ljude, ogovarao, optuživao i klevetao druge, ali više to ne želim da činim. Evo mog jezika Gospode. Od sada je to tvoj jezik, u potpunosti.“


Zatim idemo na ruke, noge i telesna osećanja, jedno po jedno, i isto govorimo: “Gospode, evo mojih udova tela i mojih telesnih osećanja kojima sam grešio i povređivao Te. Ne želim više da ih koristim da bih ugađao sebi ili da bih zadovoljavao svoje požude. Oni pripadaju Tebi.”


Jedino kada isečemo svaki deo i položimo jedan po jedan na oltar, otkrivamo da li smo zaista u potpunosti prineli naše telo Bogu.


Kada je žrtva isečena na delove i u potpunosti položena na oltar, tada možete reći: “Neka sada Gospode Tvoja vatra padne na žrtvu i spali je.” Čitamo u 3.Mojs.9:24 kako je vatra Božija pala na žrtvu paljenicu i spalila je. Ta vatra je slika krštenja Svetim Duhom i vatre koja dolazi da spali našu žrtvu i pripremi naša tela na vatrenost za Boga. Međutim, vatra nikada nije došla pre nego što je poslednji komad žrtve bio postavljen na oltar.