Žrtva paljenica (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“…Evo me, ja idem, da izvršim volju Tvoju!“

(Jevrejima 10:9)

Pogledajte još jedan primer: U Luci 4:38-42 čitamo o velikom probuđenju u gradu. Sledećeg jutra mnoštvo naroda Ga ja nagovaralo da ostane tamo i da se nastave sastanci probuđenja, ali Isus je rekao: „Ne.“ Zašto? Zato što pre nego se sreo sa ljudima tog jutra, On je imao sastanak sa svojim Ocem u pustinji i čuo je Njegov glas koji Mu govori da ode na drugo mesto. Dakle, On se nije prepuštao nagovoru mnoštva, nego je išao tamo gde Mu je Otac rekao da ide. Da je popustio pred mnoštvom i održao sastanke probuđenja, zgrešio bi! Da li imate takvo razumevanje greha?


Koliko nas veruje da održavanje sastanaka probuđenja može biti greh?! Takav je bio nivo osetljivosti na greh po kojem je Isus živeo. Mi obično mislimo o gresima poput gnjeva, prljavih misli, zavisti, gorčine itd. To su isto gresi, ali na nivou zabavišta. Isus se suočavao sa grehom na nivou doktorata. Da li si znao da grešiš ako te Bog nije pozvao da ideš i održavaš negde sastanke, a ti to radiš?


Međutim, ne možemo dosegnuti taj nivo doktorata preko noći! Treba postepeno da napredujemo, iz godine u godinu. Kako napredujemo, otkrivaćemo da puno stvari koje ranije nismo smatrali grehom, sada nam postaju greh. Kada greh postaje „suviše grešan“ (Rim.7:13), možemo biti sigurni da duhovno rastemo!


Dakle, kada gledamo na Isusov život, ne razmišljamo samo o Njegovoj smrti na Golgoti, nego i o celokupnom Njegovom životu gde je On u potpunosti predavao sebe Ocu govoreći: „Telo si mi pripravio … i došao sam da činim Tvoju volju o Bože (u svom telu) (Jevr.10:5,7). Isus nikada nije učinio nešto što je bila Njegova volja, nego samo ono što je bila Očeva. To znači prineti sebe kao žrtvu paljenicu Gospodu. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: