Zdravlje je bolje od isceljenja

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“…jer sam ja Gospod lekar tvoj.
(2.Mojsijeva 15:26)


U 2.Mojsijevoj 15:26 Bog je rekao Izraelcima: „Ako pažljivo slušaš glas Gospoda, Boga svog, činiš što je pravo pred Njim, i slušaš Njegove zapovesti, te držiš sve Njegove uredbe, nijedna od pošasti koje sam doveo na Egipat neće doći na tebe, jer sam ja, Gospod, tvoj lekar.” Ovo nije bilo, kao što neki razumevaju, obećanje isceljenja. To je bilo obećanje nečega boljeg od isceljenja – zdravlja. 


Šta mislite? Zar zdravlje nije bolje od isceljenja? Da bi primio isceljenje, najpre moraš biti bolestan! Međutim, Gospod im je rekao da neće biti bolesni ako budu slušali sve Njegove zakone. Biće zdravi! To je jedan od razloga zašto je Bog dao mnogo zakona po pitanju higijene. Ako si proždrljivac, pa se razboleš, treba da kriviš sebe. Ne postoji suštinska razlika između pijanice koji umre pre vremena zbog svoje zavisnosti od alkohola i proždrljivca koji umre pre vremena zbog svoje zavisnosti od dobre hrane! 


Božiji zakoni nas mogu sačuvati u zdravlju. Nećeš imati potrebe da tražiš od Gospoda toliko mnogo isceljenja, ako počneš da slušaš Njegove zakone. On će ti čuvati zdravlje. Ostarićeš i bićeš zdrav starac, a ne bolesni starac pun različitih bolesti koje su rezultat nadutosti i prejedanja.


U 23:9 čitamo o još jednom zakonu: “Ne ugnjetavajte došljaka, jer znate kako je došljaku. Pa i sami ste bili došljaci u Egiptu.” Moramo biti dobri i milostivi prema ljudima zato što je Bog bio toliko dobar i milostiv prema nama.


U 31:16,17 čitamo o zakonu u vezi subote. Postoji mnogo rasprave u naučnom svetu u vezi toga da li su šest dana u kojima je zemlja stvarana bili zaista 24-časovni dani ili simbolični dani koji ustvari predstavljaju milione godina. Odgovor je ovde vrlo jasan. Gospod je stvorio zemlju za šest dana, a sedmi dan u nedelji je ustanovio kao dan odmora.


Međutim, subota se ispunila u Hristu (Kološanima 2:16,17). Dakle, mi više ne držimo subotu u fizičkom smislu, zato što je Gospod ovde vrlo jasno rekao da je ona bila znak samo između Njega i Izraelaca.