Držati Božije zapovesti iz ljubavi

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Ako me volite, izvršavaćete moje zapovesti.“
(Jovan 14:15)

U poglavljima 19-24 čitamo o mnogim zakonima koje je Bog dao Izraelcima. Deset zapovesti su navedene u 20:1-17. Među tim zapovestima samo je jedna uz koju ide i obećanje (a to se spominje i u Efescima 6:1,3): „Poštuj svog oca i majku da bi ti bilo dobro i da bi dugo živeo na zemlji.“ To je zapovest koju moramo učiti svu našu decu u našim domovima.

 

Nakon što je Izraelcima dao deset zapovesti, Mojsije im je rekao: „Ne bojte se. Ove zapovesti su samo test za vas.“ (stih 20). Narod je već ranije rekao Mojsiju da će slušati Boga u svemu što je zapovedio (19:8), tako da im je Gospod dao tih 10 zapovesti. Izraelci su zatim narednih 1500 godina prekršavali sve te zapovesti – dokazujući da čovek ne može da drži Božije zakone, čak i ako želi. Iz tog razloga je bio potreban novi zavet. Prvi zavet (Zakon) nije bio besprekoran (Jevrejima 8:7-13).

 

Odmah nakon što im je dao deset zapovesti, Bog je Izraelcima dao divnu priču u poglavlju 21 da bi ih naučio u kakvom duhu treba da drže Njegove zapovesti. Tu se govori o jevrejskom robu koga je gospodar oslobodio pošto je navršio svojih šest godina obaveznog robovanja. Božiji zakon je nalagao da sedme godine svi robovi budu oslobođeni. Međutim, ako sedme godine taj rob dođe svom gospodaru i kaže: „Volim te, moj gospodaru. Ne želim da idem slobodan. Želim da nastavim da ti služim – ne više kao rob u robovanju, nego sada u slobodi iz ljubavi“ (stih 5). U tom slučaju on bi nastavio da služi svom gospodaru zauvek.

Interesantno je primetiti da se to nalazi odmah nakon davanja deset zapovesti. Razlog je bio da Izraelci nauče da ono što Bog stvarno želi od njih nije ropska, spoljašnja poslušnost slovu zakona, nego radosna, ljubavna poslušnost od srca duhu zakona. Isus je rekao: „Ako me volite, držite moje zapovesti“ – podrazumevajući da ako Ga ne volimo, On ne želi našu poslušnost u novom zavetu. Starozavetni duh se može sumirati u deset zapovesti: „Ovo smeš, ovo ne smeš, ovo smeš, ovo ne smeš…“ 


Izraelci nisu imali izbor. Međutim, Isus je došao i rekao: Ako neko želi da me sledi, neka….“