28 Materinstvo: vrhovno počasno mesto

Razmišljanja

Dom

Dom je svetinja čovečijeg života.
Tamo se on povlači i odvaja od celog sveta
I tamo zatvara svoja vrata,
Tada je sâm sa onima koji su njegovi.

To je
Rezervoar njegove snage.
Obnovitelj njegove energije.
Mesto odmora od teškog rada.
Mesto razmišljanja njegovog duha.
I nadahnuće za sve njegove aktivnosti i bitke.

S.D. Gordon

Materinstvo: vrhovno počasno mesto

“Ko će naći vrsnu ženu? Jer vredi više nego biser”
Mnoge se žene bile vrsne, ali ti ih nadvišuješ sve”

Priče 31:10,29

Kada Bog pozove proroka On mu da proročko pomazanje. Kada Bog pozove apostola On mu da pomazanje apostola. Dok ti ljudi hodaju u realnosti svog poziva njihova srca jačaju u izvršavanju tog zadatka. Pavle je govorio o svom apostolskom pomazanju kada je zapisao ove reči: “Ali po blagodati Božijoj jesam što jesam, i blagodat njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju njih, ali ne ja nego blagodat Božija koja je sa mnom” (1.Kor.15:10).

Kada Bog poziva ženu da postane supruga i majka On joj takođe daje potrebnu meru blagodati da bi živela u skladu sa tim pozivom. Kako je u slučuju proroka, tako je i u slučaju majke. Kada majka živi u realnosti svog poziva, ona će takođe primetiti da joj Bog daje snagu i pomazanje za ispunjavanje tog zadatka. Ne znam koliko vas veruje da se Božija blagodat izliva na takav način, ali ja verujem. Majkama je dostupna ta sila koje mnogi nisu svesni; međutim, ta sila je još uvek tu za sve koji veruju i žele da je prime. Baš kao što prorok gubi svoje pomazanje ako beži od zadatka koji mu Bog daje (na primer, prorok Jona), tako će i majka gubiti svoje pomazanje ako okrene leđa svojoj familiji u potražnji “boljih stvari”. (Zaustavi se i razmišljaj o tome).

Tekst iz Priča 31:10-31 dostojan je da se o njemu napiše cela knjiga. Smatram ga za jednog od najvažnijih tekstova u Bibliji. Sada ću samo na brzinu pregledati taj tekst radi dragulja koji leže na samoj površini, a nadam se da će mnogi od vas uzeti lopatu i krenuti u dubinu.

Ovaj Biblijski odlomak je proročka reč od Gospoda za današnje vreme. To je trubni poziv koji dolazi sa neba u naše brzo i furiozno društvo. Ove reči je izgovorila jedna proročica svom sinu koji je bio car. Zamisli ženu obučenu u skromnost i poniznost koja stoji na raskrsnici u centru Sjedinjenih Američkih Država. Stotine žena prolazi. Duh Gospodnji dolazi na nju i ona podiže svoj glas vičući: “Ko će naći vrsnu ženu? Ko će naći vrsnu ženu?” Mnoštvo žena počinje da se skuplja, pošto su te reči pokrenule njihovo interesovanje. Dok proročica nastavlja da govori tu proročku reč objašnjavajući kakva je ta žena, šta misliš kakva bi bila reakcija tih prolaznika? Iz toga možemo videti kako smo nisko pali. Iako sedim ovde i pripremam se da pišem o tome šta Bog govori majkama, znam da se ova tema smatra malo arhaičnom (staromodnom, prim.prev.). To me uznemiruje. Odakle se materinstvo i sve što ono podrazumeva smatra zastarelim i staromodnim? Da li se mi samo odmaramo i dopuštamo da se materinstvo zanemaruje isto kao što dopuštamo da se zanemaruje zemljoradnja? Da li je stvar samo u tome da se naša kultura promenula? Bože sačuvaj! Mi nismo prva nacija koja dopušta da se takve stvari zanemaruju, nazivajući ih promenama u društvu. Kakva je naša reakcija na proročku reč te žene? Postoje druge nacije koje su nestale zbog ovakvih stvari. Hoćemo li mi biti sledeći? Molim se da ne budemo.

Dok razmišljamo o potražnji Božijeg semena čini mi se da bi bilo pravo da malo dublje pogledamo to slavno mesto (ulogu) majke. Moje presvedočenje je da nećemo videti Božije seme sve dok materinstvo ponovo ne postavimo na pravo mesto. Postoji dvanaest dragulja koje proročica obuhvata u ovom tekstu. Hajde da je poslušamo i vidimo šta možemo da naučimo. Ja sam na pojedinim mestima podebljao tekst da bih stavio akcenat na neke stvari.

Ko će naći vrsnu ženu? Jer vredi više nego biser.

Oslanja se na nju srce muža njezina, i dobitka neće nedostajati.

Čini mu dobro, a ne zlo, svega veka svojega.

Traži vune i lana, i radi po volji rukama svojim.

Ona je kao lađa trgovačka, iz daleka donosi hranu svoju.

Ustaje dok je još noć, daje hranu čeljadi svojoj i posao devojkama svojim.

Misli o njivi, i uzme je, od rada ruku svojih sadi vinograd.

Opasuje snagom bedra svoja i krepi mišice svoje.

Vidi kako joj je dobra radnja, ne gasi joj se noću žižak.

Rukama svojim maša se preslice, i prstima svojim drži vreteno.

Ruku svoju otvara siromahu, i pruža ruke ubogome.

Ne boji se snega za svoju čeljad, jer sva čeljad njezina ima po dvoje haljine.

Pokrivače sama sebi gradi, tako platno i skerlet odelo joj je.

Zna se muž njezin na vratima kada sedi sa starešinama zemaljskim.

Košulje gradi i prodaje, i pojase daje trgovcu.

Odelo joj je krepost i lepota, i osmeva se na vreme koje ide.

Usta svoja otvara mudro i na jeziku joj je nauka blaga.

Pazi na vladanje čeljadi svoje, i hleba u lenjoste ne jede.

Sinovi njezini podižu se i blagosiljaju je; muž njezin takođe hvali je.

Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih nadvišuješ sve.

Ljupkost je prevarna i lepota tašta; žena koja se boji Gospoda, ona zalužuje pohvalu.

Podajte joj od ploda ruku njezinih, i neka je hvale na vratima dela njezina.

Priče 31:10-31

Vrsna žena

Ona je majka

Znam da je ovo svima nama poznato, čak i ako smo samo na brzinu pročitali tekst; međutim, čini se kao da smo dopustili da se ova osnovna stvar potisne u pozadinu – kao da nije toliko važna. Ona je majka i ništa ne može biti jasnije od toga. Većina ostalih osobina koje ćemo razmatrati podrazumevaju da je ona najpre majka. Video sam kako se ti stihovi koriste da bi se opravdalo stvarno stanje žena koje mnogo putuju ili su zaposlene kao agenti i direktorice. To je primena Reči izvan konteksta. Ona je najpre majka i pokorava se svemu što je košta da bude majka. To definitivno uključuje rađanje dece i staranje o njima. To podrazumeva ostajanje kod kuće i usmeravanje celog njenog bića na dom. Ne znači da ona nema talente ili inteligenciju; ne, ona je vrlo nadarena. Međutim, izabrala je da sve svoje darove usmeri prema mužu i prema tim najdragocenijim, večnim dušama koje se nalaze pod njenom brigom. To je njena najbolja žrtva. Bog neka vas blagoslovi, majke, zbog vašeg požrtvovanja.

Ona živi u skladu sa vizijom njenog muža

Njeno srce kuca za ciljeve i snove njenog muža. Pažljivo je raspoznala njegove želje za nju i decu. Razmišljala je o tim željama i tada ih je prevela u svakodnevne detalje koji su njemu ugodni. Njen muž – ah, on se oslanja na nju; on se ne brine čak i ako je odsutan od kuće nekoliko dana. On zasigurno zna da će sve ići u prilog njegovom upravljanju i uputstvima, iako je odsutan. Njen život je skriven u snovima njenog muža i ona će uskoro zbog toga biti nagrađena.

Ona odaje čast svom mužu

Njen muž je visoko poštovan u svom domu. Ona govori lepo o njemu kada je odsutan i ona propoveda deci tatu. Ona će raditi razne stvari u njegovo ime i njemu će odavati priznanje za to. To nije problem za nju jer razume red koji je Bog odredio i uspostavio. Kao majka, ona zna da što više bude odavala čast njemu, deca će više slediti njegovo učenje i primer. Ona je uzbuđena kada tata dolazi kući i raduje se kada vidi da oči njene dece zasijaju zbog njega. Zaista, zaista, njegovo srce se potpuno oslanja na nju.

Ona je čuvar u domu

Obrati pažnju na naš tekst. Reč čeljad pojavljuje se četiri puta. Vrlo je jasno da je taj život neopevanog junaka usredsređen na njen dom. Mnoge majke izražavaju osećanje “svezanosti” zbog puno odgovornosti u domu, ali moramo se setiti da je sve to stvar perspektive. Pitaj pticu koja ima male ptičiće da li se oseća svezana, pitaj kvočku da li joj je dosadno da sve vreme leži na tim jajima. Znamo da one žive po instiktu koji im je Bog dao. Postoji jako mnogo stihova u našem tekstu koji se odnose na dom. Svugde dom, dom, dom. To je oblast dominacije pobožne žene, a Bog je naziva vrsnom zato što je ona čuvar u domu.

Ona mnogo radi

U našem tekstu na jedanaest mesta se spominje šta ona radi svojim rukama. To je časno. Ta žena ima jake ruke i mišice zato što mnogo radi. Nažalost, polako gubimo tu tačku karatkera među mladim ženama. Preterano uredne i pristojne žene uzimaju prevlast nad ženama koje mnogo rade. Ali, Biblija ne govori tako o pobožnoj ženi. Moramo osvetiti svoja srca i viziju Božijom Rečju. “…Radi po volji rukama svojim”. Većina toga što majka radi, uradi sa svojim rukama. Gospode, sačuvaj radne ruke naših sestara, molim te. Pogledaj listu tih časnih aktivnosti koje ona obavlja svojim rukama. Pranje sudova. Pripremanje i kuvanje jela. Spremanje kuće. Menjanje pelena i staranje za decu. Pranje odeće. Održavanje bašte i spremanje zimnice. Peglanje odeće. Reći ćeš: “To je posao sluge”. Dobro si rekao, ali seti se reči našeg Gospoda Isusa Hrista, kada je rekao: “A najveći između vas da vam bude sluga” (Matej 23:11).

Ona je produktivna

Ona će koristiti svoje sposobnosti i energiju da pomogne svom mužu u porodičnim finansijama. Kako deca odrastaju, ona će usmeriti svoj rad i rad svoje dece na uspunjavanje finansijskih potreba doma. Proizvodiće stvari svojim rukama, zasadiće više proizvoda u bašti ili će proširiti baštu da bi pomogla mužu. To ne radi da bi zaradila novac koji će iskoristiti za svoje planove i budućnost; ne, njeno srce je za njenog muža. Iskoristiće svoju kreativnost da bi pronašla načine da se sačuva novac za porodični budžet.

Ona je duhovna žena

Ova draga žena je više od dobre kuvarice. Ona hoda sa Bogom. Seti se, na početku ovog poglavlja priznali smo da Bog daje pomazanje za taj požrtvovani posao materinstva. Ako je majka nanovo rođena i ako je usmerila svoje srce da ljubi i upoznaje Boga, ona će postati duhovna. Ona daje siromašnima, ispunjava se unutrašnjom snagom, iz nje izviru reči mudrosti i ona se boji Boga. Mnoge majke su dale sebe za spoljašnji deo materinstva, a zanemarile su mnogo važnije aspekte molitve, proroštva i služenja Bogu. Kada majka dolazi Bogu u slomljenosti On će izliti u nju sâm svoj život. To je vrhunac pravog materinstva.

Njeno svedočanstvo je kruna njenom mužu

Ona je visoko poštovana u svom društvu – prava majka u Izraelu. Baš kao što ljudi postaju starešine koje sede na vratima, život vrsne žene ima svoje počasno mesto u svojoj sferi. Njeno kompetno svedočanstvo – svedočanstvo materinstva kruniše njenog muža sa čašću. Već smo dosta govorili o tome, tako da neću opet ponavljati.

Ona ima viziju

Ova draga žena sa osmehom gleda u budućnost i raduje se vremenu koje dolazi. Ona zna gde ide i jasno to vidi dok posmatra svoju životnu stazu. Ne samo da obavlja kućni posao – ona ima i viziju. Gleda nešto što se nalazi iza pelena i svih ostalih poslova u podizanju dece. Kada drži bebu u svojim rukama, ona vidi dobrog mladića koji hoda sa Bogom. Ta vizija razbuktava njen žar kada dođe do različitih problema u životu. Tada se priseća: “Ja podižem decu za Carstvo našeg Boga”. Kada posmatra svoje male dijamante koji su još u procesu formiranja, ona već vidi kraj tog procesa. O drage sestre, Bog treba da vam dâ više vizije koja ide uz materinstvo. Lako je da se obeshrabrite u svakodnevnim stvarima i izgubite vidik na ono što zapravo radite. Upravo su tu mnoge majke izgubile nadu. Izgubile su svoju viziju i tada posao više nije bio osvećen. Zbog toga, mnoge majke su brzo napustile dom da bi imale vremena za “bolje stvari”.

Njene reči su snažne

Blagodat, blagodat, blagodat teče iz njenih usta. Takve reči doprinose da dobar duh vlada u celom domu. Njeni ljubazni načini kreiraju ljubaznu atmosferu u kući njenog muža. Ona to voli i deca to vole. Čak i posetioci osete da je taj dom luka mira za ovu umornu zemlju. Njene reči mudrosti i ljubavi oblikuju svaku dušu njenog deteta. Dok prorokuje srcima svoje dece, njihova narav se isto tako brižno formira. Prilikom nege bolesnika, prilikom nekih promena i u raznim drugim prilikama, ona govori reči koje formiraju haljinu za svakog njenog mališana.

Ona je organizator kuće

Da, ona je menadžer (direktor, ako hoćeš) koji u isto vreme može upravljati sa više poslova. Kako njena porodica raste i njeni mali pomoćnici odrastaju, ona postaje njihov menadžer. Nadgleda kućne dužnosti i planove. Za kuću sa puno dece dovoljno je da u isto vreme bude zauzeto samo nekoliko osoba koje su dobro usmeravane i vaspitavane za nove zadatke. Ali ta zauzeta majka neće mučiti decu; ona će ih organizovati, poveravati im dužnosti i dobro nadgledati sve što se dešava u njenom domaćinstvu.

Ona ih sve nadvišuje

U našem tekstu, stih 29 je kruna celog poglavlja. Proročica je rekla više svrhovitih rečenica u tim stihovima. Telesno gledano, mogli bismo misliti: “O dobro, samo majka i ogromna lista kućnih poslova”. Ali, Bog ne gleda tako na tu listu. To nije lista dužnosti; to je opis najpobožnije žene. Ko su te mnoge vrsne žene koje se spominju u tekstu? Sve što možemo jeste da pogađamo. Međutim, neke takve žene zabeležene su kao svedočanstva u Pismu. Sara, Devora, Jestira i Ruta su samo neke o kojima je zapisano u Starom Zavetu. To su bile dovoljno uzvišene žene u vrlinama da bi bile spomenute kao primer za nas. Ali žena koja se ovako boji Boga pohvaljena je iznad svih ostalih.

Dok stojimo u gomili sveta na raskrsnici u centru Sjedinjenih Američkih Država, kakva će biti naša reakcija na ovu poruku proročice? Da li mislimo: “Ovo zvuči kao nešto sa druge planete” ili jednostavno mislimo da je ona malo staromodna? Ježim se pri pomisli šta bi tipična Amerikanka uradila sa ovakvom porukom. Znam da se mnoge žene u našoj zemlji ne bi radovale pri pomisli da trebaju prepustiti svoje životne talente i sposobnosti takvom “drugorazrednom” cilju. Tako su mnoge žene “uznapredovale” iznad ovog što je malo pre opisano. Jako mi je žao zbog toga. Dok mnogi sa poniženjem gledaju tu najčasniju ulogu koju žena može igrati u životu, naši domovi u isto vreme naveliko propadaju. Postoji više razvoda u hrišćanskom svetu nego izvan njega. Deca su neprilagođena, ne znaju kome da se povere.

Ova knjiga i posebno ovo poglavlje jeste trubni poziv nekima da se vrate kući. Bog vas poziva na korak vere. Za neke od vas to je glavni korak, baš kao kada je Bog rekao svom narodu da stane u reku Jordan. Možda ne shvataš uticaj koji će tvoja odluka imati za nekoliko godina, ali to je upravo stvar vere. Drugima je ovo možda jaka reč za utvrđenje. Idete pravim putem, majke. Napravile ste pravi izbor još pre nekoliko godina. Ne predajte se tim lažnim glasovima koji vam govore: “Skroz ste pogrešili”. Bog će vam dokazati svoju Reč; budite verne. Požnjećete, ako se ne umorite.

Molitva

Oče na nebu, molim te za ove reči koje su napisane. Daj im svoje proročko nadahnuće. Učini ih živim, snažnim i oštrijim od mača oštrog sa obe strane. Otkri srca Gospode, razotkri motive i dovedi žene kući. Gospode, takođe Te molim da ohrabriš sve majke koje su u borbama i koje su izgubile hrabrost. Utvrdi ih, nadahni ih i daj im svežu odvažnost da nastave da se drže Tebe. U Isusovo ime. Amin.

 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: