27 Moj Gospod i moj gospodar

“Žene! Slušajte svoje muževe kao Gospoda”
Efescima 5:22

“Kao što Sara slušaše Avrama, i zvaše ga gospodarem”
1.Petrova 3:6a

Poslanica Efescima nam daje slavnu, nebesku viziju hrišćanskog doma. Mnogi bračni parovi koji nemaju ispravno rasuđivanje koriste ovo otkrivenje da bi ispravljali jedan drugog. Muž dokazuje ženi kakva treba da bude i obrnuto. U najvećem broju slučajeva to je jako kontra-produktivno. Iako je istina da je sve Pismo dato za popravljanje, ne verujem da je ovaj slučaj bila Pavlova originalna namera kada je pisao taj stih.

Stihovi iz petog poglavlja izražavaju Pavlovu duhovnu viziju novozavetnog braka. Dom dve osobe koje žive u sili Svetog Duha treba tako da funkcioniše. Kada ta blagodat teče između muža i žene to čini brak snažnim i srećnim. Fokus ove knjige je usmeren na pobožnu decu, ne na brak, ali vrlo je teško da u problematičnom braku podigneš sveto seme. Jedan od najvećih darova koji možete dati svojoj deci jeste srećan brak. Posmatraću sada srećan dom iz perspektive sestara, a kasnije ću ohrabriti i ljude u tome.

Opisaću zamišljenu scenu da bih ilustrovao stih 22. Skoro svaka naša kuća ima jednu ili dve stolice gde obično sedi muž. Ja imam jednu na kojoj sedim u našoj kući. Nazivamo je “Tatina stolica”. Svi u kući znaju da ja sedim na toj stolici. Kada budem odsutan od kuće nekoliko sati, pa se vratim, uvek sednem na svoju stolicu i budem sa porodicom. Želim da sada zamisliš tu stolicu koja se nalazi u tvojoj kući, tu stolicu na kojoj tvoj muž sedi kada dođe uveče kući. Znaš tu scenu. Ona se često dešava i lako je da to zamisliš.

Da bih ti sada pomogao da razumeš značenje ovog stiha želim malo da promenim tvoju zamišljenu scenu. Umesto tvog muža koji otvara vrata, pozdravlja one koji su u kući i seda na svoju stolicu da provede vreme sa porodicom, želim da zamisliš Gospoda Isusa Hrista na tom mestu.

Veče je. Iznenada se vrata otvaraju i umesto tvog muža sâm Gospod ulazi u tvoju kuću. Toplo je sve pozdravio i rekao da će On preuzeti ulogu vašeg muža tog večera. On se nalazi baš u vašoj kući, dolazi baš do te specijalne stolice i seda. Oh, koje uzbuđujuće iznenađenje!

Možemo lako zamisliti šta se tada dešava u tvom srcu. U tvom umu se rađaju misli poštovanja. Misliš u sebi: “Danas je Gospod došao u moju kuću! On sedi na stolici gde obično sedi moj muž! Kako mogu da ga poslužim?” Razmisli o tome za trenutak. Gospod sedi u tvojoj kući. Kako ćeš reagovati? Dozvoli mi nekoliko minuta da opišem tu zamišljenu scenu. Mislim da ćeš se složiti sa mojim izborom reči.

Ti (žena) pitaš: “Gospode, da li postoji nešto što mogu učiniti za tebe večeras?”

On (Gospod) odgovara: “Dobro, pa da. Želeo bih šolju čaja.”

Ti (žena): “Koji čaj želiš, Gospode?”

On (Gospod): “Čaj od nane će biti dobar za mene.”

Ti (žena): “Da Gospode, napraviću ga za tebe.”

Vraćaš se u svoju kuhinju misleći: “Slava! Gospod je u mojoj kući! Gospod sedi na stolici mojeg muža i On želi šolju čaja! Koju privilegiju imam!” O, ti ćeš biti tako uzbuđena što možeš da pripremiš šolju čaja. Uzećeš najbolju vodu. Izabraćeš najbolji mogući čaj i napravićeš čaj za Gospoda. I sve vreme dok to budeš pravila, kroz glavu će ti prolaziti ove misli: “Gospod je u mojoj kući. Oh! Ne mogu da verujem. Hoću da napravim čaj za Gospoda!”

“Gospode, da li je dobar čaj?”

“Da, samo je malo vruć.”

“O, izvini Gospode, staviću jednu kocku leda da ga malo ohladi.”

I tako odeš po kocku leda, čineći to celim svojim srcem. Dok se vraćaš sa kockom leda, ponovo misliš u sebi: “O, Gospod je u mojoj kući”. Imaš pripremljenu večeru i ona je postavljena na stolu. Očekivala si svog muža u pet sati i sada je sve spremno. Tako ćeš sada da obavestiš Gospoda u vezi večere.

“Gospode, večera je postavljena. Da li bi hteo da jedeš?”

“Da, gladan sam. Izvini, ali pre toga treba da obavim jedan telefonski razgovor. Da li bi mogla da me sačekaš da to uradim?”

“O, naravno Gospode. Radosno ću to učiniti. Jednostavno ću vratiti večeru u rernu i održavati je na temperaturi. Slobodno uzmi vreme i obavi taj razgovor.”

“Hvala ti što me toliko poštuješ.”

Tako bi tekao vaš razgovor, zar ne? Ne mislim da bi čak i pomislila na ono što inače prolazi kroz tvoj razum kada te muž zamoli za tako nešto. Sve što bi mislila jeste da je Gospod u tvojoj kući i da On može da radi što god poželi. Ti bi se prilagodila Njegovim željama zato što je On Gospod. Tvoja radost bi bila da čekaš na Njega, gledaš na Njega i da se pažljivo držiš svake Njegove reči.

Ljubazne sestre, ovo je ilustracija koja nam pomaže da shvatimo značenja tog 22. stiha iz pete glave Efescima: “Žene! Slušajte svoje muževe kao Gospoda,” ili tako kao da služite Gospodu. Da li bismo mogli reći: “Ako učiniste to svojem mužu, Meni učiniste?” Mislim da možemo, baš kao i u slučaju siromašnih i potrebnih. Vaš muž se sigurno nalazi na višem rangu od “moje najmanje braće.”

Možda baš sada misliš: “Da li je ovaj čovek lud ili šta je u pitanju? Moj muž nije Gospod i sigurno ne može da se ponaša kao Gospod!” Dopusti mi da te ohrabrim da budeš pažljiva u reakciji, inače ćeš propustiti jako važne principe koji menjaju život. Seti se, Pavle daje viziju Duhom-nadahnutog braka. Nemoj se protiviti, nego sanjaj malo. Obratiću se i muževima u poslednjim poglavljima.

Da li mogu da ti dam zadatak? Uzmi ovaj primer, razmišljaj o njemu i probaj da ga praktikuješ u svom svakodnevnom životu. Neka to ispituje tvoja dela, reakcije i stavove prema mužu. Prilikom mnogih različitih situacija možeš postaviti Gospoda na tu stolicu u svojoj kući. To nije stvar “kako da postignem ono što želim”, nego duh te zamišljene priče. Ako to zadobiješ, tako ćeš i postupati u mnogim sferama vašeg braka.

Dok sedim i prisećam se tog scenarija, moja misao je ovo: “Ja ne zaslužujem takav tretman”. Niko od nas to ne zaslužuje. Znam to, ali dopustite mi sestre da vam postavim neka pitanja. Šta mislite, da li će takav tretman uticati pozitivno ili negativno na ljude? Šta mislite da li će ih to ohrabriti ili obeshrabriti? Mnoge žene se boje stvaranja sebičnog tiranina. Dozvoli mi da podelim sa tobom nešto iz ličnih iskustava.

Muž koji ima takav tretman sedeće na svojoj stolici i reći: “Ne zaslužujem ovo. Nisam dostojan ovakvog tretmana. Šta mogu da učinim za svoju ženu? Kako mogu da joj pokažem da sam zahvalan zbog toga što mi služi iz toliko velike ljubavi, sladosti i pokornosti?”

Obično se to dešava. Kada propovedam na tu temu, najčešće ponudim slušocima da odgovore na poziv prema oltaru. Bio sam iznenađen kada sam video ljude koji su plakali kod oltara. Oni udaraju u oltar, izražavajući stavove nedostojnosti i težnje da budu bolji muževi. Mi u ovoj ilustraciji otkrivamo sakrivenu tajnu, tajnu koju arogantna, samovoljna žena nikada neće videti – tajnu koja će osloboditi tvog muža da raste, sanja, ustane sa pouzdanjem i preuzme vođstvo. Da li vidiš to? Nemoj to propustiti. Suviše je važno da bi se propustilo.

Sila pokornog duha

“A tako i vi žene budite pokorne svojim muževima, da ako koji i ne veruju reči ženskim življenjem bez reči da se dobiju kad vide čisto življenje vaše sa strahom”

1.Petrova 3:1-2

 

Dok nastavljamo da razmatramo skrivene uticaje slavne uloge koju ima žena, ne možemo preskočiti izvanredan tekst koji nalazimo u 1.Petrovoj 3:1-6. Tu nalazimo mnoštvo blaga koje skriveno leži baš ispod površine za duše koje su marljive da kopaju do njega. Nemam dovoljno prostora da bih obuhvatio sve to blago u ovoj knjizi o vaspitanju dece. Ono zaslužuje pažnju cele jedne knjige. Međutim, moramo na trenutak pogledati neverovatan uticaj koji žena može imati na svog muža ako se pouzdaje u Gospoda i sledi Njegove puteve.

Hoću da promenim tvoj stav u vezi uloge žene u Božijem carstvu. Na neki način, uloga žene može biti efektivnija nego čovečija. Pomislite ponovo na Hrista. On je položio svoj život, bio je totalni gubitnik u očima mnogih, a ipak je obezbedio način da čovečanstvo bude apsolutno promenjeno zauvek. Tako Bog koristi neke svoje izabranike. Duh Gospodnji je došao na Hrista i On se željno pokorio volji svog Oca, a Njegova volja bila je neuspeh i poniženje krsta. On je primer koji je dat vama, sestre, u ovim stihovima. Prve reči iz tog odlomka su “a tako”. One upućuju na Hristov primer iz prethodnih stihova (vidi 1.Petrova 2:21-25). Naš tekst kaže: “A tako i vi žene”. To znači: “Na taj način”. Na isti način kako je Hristos položio svoj život, vi žene dopustite da Duh Gospodnji dođe na vas i položite svoje živote za vaše muževe.

Kako se to radi? Bog je vrlo praktičan u ovim stihovima. On vas ne poziva da stradate negde u mučeničkim tamnicama. On kaže: “Budite pokorne svojim muževima”. Kao što sam ranije spomenuo, te reči znače mnogo više nego biti poslušan. To su reči koje opisuju stav srca. I upravo u tome i leži sila. Bog vam baš u tim stihovima govori kako najbolje možete uticati na svog muža.

Reč pokornost znači “prilagoditi se”. Žene, prilagodite svoje živote, prilagodite svoje misli i prilagodite svoje želje vašem mužu. U tome leži sila i uticaj.

Reč prilagoditi znači: “Učiniti nešto pogodnim”. Učinite svoj život pogodnim životu vašeg muža. Rečnik Websters (izdanje 1904) daje širu definiciju: “Promeniti sebe tako da se tvoje ponašanje, stavovi i volja prilagode novim okolnostima”. Ovo je dobar opis žene koja počinje novi život sa svojim mužem. Ti stavljaš sebe u život svog muža i prilagođavaš svoj život tako da se to uklopi u njegov život. Da li se sećaš Eve? Adam je bio zemljoradnik. Eva je tako postala zemljoradnikova žena.

Razmotri sada silu takve pokornosti. Postoji toliki potencijal u tom stavu da Bog kaže da to može zadobiti izgubljenog muža za Hrista, iako žena ne progovori ni reč. Mnoge žene koje imaju izgubljene muževe prave ljudsku grešku pokušavajući da ih obrate sa mnogim rečima. One im propovedaju, mole ih, čak ponekad i dosađuju u nadi da će ih obratiti. To obično ima suprotan efekat i još više ih udaljuje. Često je motiv pogrešan kada se te metode praktikuju. Drage sestre, hajde da rezonujemo zajedno. Ako u tome postoji dovoljno sile da se zadobije svojevoljan muž, pomisli koliko mnogo više uticaja bi takav način tvog života mogao imati na vernog muža.

Mnogo puta hrišćanske žene su sledile taktiku nevernih žena koje dosađivanjem i manipulacijom hoće da promene svoje muževe. To im baš ne funkcioniše. Ako si iskrena, to ni tebi nije uspevalo. Znam da mi ljudi imamo mnogo potreba. Mnogi od nas su proizvodi dve generacije odsutnih vođa u domu. Mi zaista treba da se menjamo, ali postoji ispravan i neispravan način za naše menjanje. Vaš stav ne bi trebao da bude: “Ja ću promeniti mog muža”, nego: “Kako mu mogu pomoći?”

Duh pokornosti i potencijalni uticaji koje on sadrži u sebi nalaze se svuda u 1.Petrovoj 3:1-6. Hajde da ih na brzinu pregledamo.

– Prvo, imamo snažan primer Hristove pokornosti koji treba da sledimo. Uticaj njegove pokornosti je zapanjujući (stih 1).

– Drugo, reč “pokornost” nam daje jasan uvid u stavove pobožne žene. Ona treba da prilagodi svoj život životu njenog muža (stih 1).

– Treće, to proizvodi da ceo njen život bude život krotosti i pokornosti. Njen muž to vidi (stih 2).

– Četvrto, taj život je povezan sa strahom punim poštovanja prema mužu, što ima snažan efekat na njega (stih 2).

– Peto, to manifestuje Hristov život u skrivenom čoveku srca i postaje najdivnija privlačna stvar za muža. On je privučen kada vidi Isusa u životu svoje žene (stih 4).

– Šesto, podsećamo se da je to način na koji su se nekada u prošlosti ukrašavale svete žene (stih 5).

– Na kraju, imamo primer Sare koja je svog muža zvala “gospodarem” (stih 6).

Možeš i bez propovedanja izvrsno uticati na svog muža, jednostavno tako što živiš tim divnim pomazanim životom pred njim. Tako postaješ živi prevod Božije Reči u svom domu. Isus Hrist dolazi da živi u vašem domu kroz tebe. To je Božiji način. Ko će to učiniti? Ko će dovoljno verovati tim rečima da bi živeo po njima i video rezultate? Nikada nećeš promenuti svog muža ako budeš pokušavala da ga promeniš. To neće funkcionisati jer je suprotno Božijem načinu.

Tirshatta

Charles Spurgeon je bio čuveni baptistički propovednik u Engleskoj pri kraju devetnaestog veka. Nazvali su ga princem propovednika zbog njegovog rečitog dara razjašnjavanja Reči. Taj pobožan čovek imao je vrlo neobičnu ženu koja se zvala Susana. Ta pobožna žena bila je duboki primer skrivene žene jer je prilagodila život i talente svom mužu. Bila je vrlo darovana osoba i njen život je bio apsolutno zaseban. Poznavala je grčki i jevrejski jezik i mogla je da ih čita kao što ti čitaš engleski (ili mi srpski, prim.prev.). Bila je dobra propovednikova žena. Kao pomoćnica svom mužu, ona mu je asistirala u pripremanju propovedi.

Spurgeon bi najpre tražio Boga da bi saznao na koje stihove iz Pisma treba da bazira svoju propoved. Tada bi pozvao svoju ženu da dođe i da mu pomogne. On bi seo na stolicu i slušao dok ona glasno čita svaki komentar koji je imala za taj tekst. Oni su zajedno delili, razmišljali i tražili smisao tih stihova. Zamisli to: gospodar Spurgeon jednostavno sedi i nekoliko sati sluša dok mu ona čita. Tada bi ponovo ostao sâm sa Bogom i tražio od Njega kratak pregled i tok propovedi. Svaka žena je drugačija i Bog mu je dao pomoćnicu koja će ispuniti njegove potrebe.

Spurgeon-ova žena je imala specijalno ime za svog muža. Želeo bih da to podelim sa vama, sestre. Ona ga je zvala “Tirshatha”. Kada ga je pozdravljala ujutro, obično mu je govorila: “Dobro jutro, Tirshatha”. To je za njih bilo vrlo specijalno ime. Oboje su bili grčki školarci i ona je pronašla ime koje je izražavalo njeno srce prema svom mužu.

Tirshatha je grčka reč koja znači: “moje poštovanje”. Zamisli da pozdraviš svog muža na ovaj način: “Dobro jutro, moje poštovanje. Kako si ovog jutra?” O, da li možemo samo letimično pogledati duh tih reči? Vidiš, to nisu bile samo reči. Stav srca je bio iza tih reči. Bio je duh odavanja časti, duh ljubavi, duh respekta i poštovanja u tim rečima: “Dobro jutro, moje poštovanje.”

Sara je zvala Avrama gospodarem. Kada ga je srela ujutro zamišljam da ga je ovako pozdravila: “Dobro jutro, gospodaru”. Ta reč gospodar znači: “Zapovednik, lider, vođa”. Iz teksta je vrlo jasno da je Sara imala poštovanje prema Avramu pošto ga je zvala gospodarem.

Uredu, meni nije važno kako zoveš svog muža. Duh iza tvojih reči jeste ono što je bitno. Ovde imamo još jedan primer skrivene žene koja je služila svom mužu u pokornosti i sa poštovanjem i koja mu je pomogla da bude “poznat na vratima” grada Londona. Ja shvatam da se obraćam širokom krugu sestara koje se nalaze na jako različitim nivoima odnosa sa svojim muževima. Možda čak ni nemaš slatku reč kada se obraćaš svom mužu. Međutim, Božija Reč vas uči da dopustite da duh poštovanja izvire iz vašeg srca i usta prema vašem mužu.

Šta je gospođa Spurgeon kazala sa tim: “Dobro jutro, Tirshatha”? Rekla je:

“Charles, volim te.”

“Charles, visoko te cenim.”

“Charles, ozbiljno shvatam ono što govoriš.”

“Charles, volim da budem pod tvojim autoritetom. Volim to toliko mnogo da ću te zvati imenom koje govori o tvom autoritetu.

“Charles, ja sam ovde za tebe i moja životna želja jeste da živim za tebe.”

Tom rečju, ona je sve ovo govorila. Šta misliš, kakav je to efekat imalo na Charles-a? To ga je učinilo kraljem njegovog doma. Svaki čovek treba da zna kakvo je osećanje biti kralj. Ne treba da šeta u krug sa stavom u srcu koji kaže: “Ja sam kralj”. Ne, treba samo da bude vođa koji služi u svom domu. Ali, treba da zna kakvo je osećanje biti kralj zahvaljujući poštovanju koje žena ima prema njemu.

Gospođa John Rice, sveti primer

Gospođa Rice je pre mnogo godina otišla da primi svoju nagradu, ali moje sećanje na tu kraljevsku ženu vrlo je živopisno. Moram da podelim sa vama nešto o njoj jer je bila ljubazna, skrivena i sveta žena. Njen muž, John R.Rice bio je Božiji čovek. Bio je čuveni baptistički evangelizator, urednik uspešnog časopisa i autor pedesetak knjiga. Širom zemlje bio je poznat kao porodičan čovek. Sa svojom ženom podigao je šest ljubaznih ćerki koje danas služe Bogu. Međutim, John R.Rice je bio dosta zauzet čovek pošto je mnogo putovao. Bio je odsutan od kuće po nekoliko nedelja, pa onda samo nedelju dana kući. Takav je život evangelizatora. Takav je bio Božiji poziv za njegov život. On nije imao šanse da konsistentno praktikuje sve ovo što sam napisao u ovoj knjizi. Kada je bio kući, bio je dobar pobožan otac, ali mnogo vremena je bio odsutan. Međutim, imao je nešto što mu je jako išlo u prilog.

John Rice je imao ženu koja je bila skrivena žena. Gospođa Rice ga je poštovala celim srcem i ispred tih šest malih devojčica. Kada ode na propovedničko putovanje, ona je skupljala sve devojčice u dnevnu sobu na krug molitve. One su se molile za tatu.

Sve devojčice su čule kako se mama moli: “O Bože, blagoslovi tatu. Hvala ti Oče što tata zadobija duše. Zahvaljujemo ti Oče što tata Tebe voli. Hvala ti Oče što je tata u Tvom poslu i što se brine za ljude”. Ona bi se tako molila i devojčice su sledile njen primer.

Gospođa Rice je propovedala tatu sve vreme u domu, ne iz dužnosti, nego iz istinskog srca koje ga je poštovalo i respektovalo. Devojčice su uhvatile taj duh pokornosti od svoje majke. One nikada nisu znale da je on verovatno suviše zauzet. One nikada nisu znale da on treba da provodi više vremena u domu sa svojom porodicom. On je bio neverovatno revnostan za duše izgubljenih. Sve one su postale devojke koje su odrasle da služe Gospodu. Podigle su svoje porodice za Hrista. Jedna njegova ćerka je napisala knjigu Ja slušam Njega (Elisabeth Rice Hanford).

Ta draga žena je bila skrivena žena koja je ispunjavala prazninu doma uzvišujući svog muža, blagosiljajući ga i poštujući ga. Gospod joj je dao 94 godine života. Provela je svoju starost govoreći ženama širom zemlje. Da li znaš o čemu je govorila? Ohrabrivala ih je da vole svoje muževe, da ih izgrađuju i da im se pokoravaju.

Da li se poštovanje zasniva na savršenosti?

Novi Zavet mnogo govori o poštovanju drugih osoba: careva, sudija, roditelja, muževa, žena. Na jednom mestu čak kaže da poštujemo svakoga. Dopusti mi da ti postavim jedno pitanje. Da li treba da poštujemo samo one koji zaslužuju poštovanje? Ako se za trenutak zaustavimo i razmišljamo o tome, svi znamo odgovor. Prema Bibliji poštovanje se zasniva na položaju, a ne na savršenosti.

Ako voziš auto putem i na retrovizoru vidiš da je uključena rotacija na autu iza tebe, šta ćeš raditi? Staćeš sa strane i sačekati da policajac dođe do tvog auta. Stav poštovanja će te obuzeti dok budeš gledao kako ti prilazi. Zašto? Pa, zato što je on policajac, a mi smo naučili da poštujemo policajce. Taj policajac je možda čovek koji suviše pije izvan svog radnog vremena. Možda je poznat u gradu kao osoba koja radi neke sumnjive stvari. Ali, kada taj policajac priđe tvom vozilu i zatraži vozačku dozvolu ti mu sa poštovanjem kažeš: “Izvolite gospodine”. On će osetiti poštovanje i respekt koji mu dolazi od tvog duha. Policajac dobija svoju dužnu čast zbog svog položaja.

Ako bi predsednik ili guverner zakucao na vrata tvoje kuće, šta bi radio kada bi otvorio vrata i video da stoji ispred tebe? On bi dobio verovatno isti tretman kao što je ranije Gospod dobio na stolici. Kada bi razgovarao sa njim tvoje reči bi bile prožete poštovanjem, iako on nije savršen čovek.

Poštovanje nije zasnovano na savršenosti. Bazirano je na položaju. Sestre, moramo shvatiti ovu istinu radi naših domova. Vidimo to u slučaju policajca i guvernera, ali iz nekih razloga propuštamo to u našim domovima. Ustima govorimo svojoj deci: “Poštuj oca i mater”, ali ih ne učimo svojim primerom da poštuju oca. Hajde da ih od sada učimo svojim primerom.

Niko od nas braće nije savršen. Niko nije uvek dostojan poštovanja, ali Bog vas poziva da poštujete, odajete čast i respektujete. Ako se osećaš slobodna da se žališ deci na svog muža kada on ode, jao! Jao! Jao! To je velika stvar. Treba da postoji granica u tvojoj savesti koja kaže: “Nikada neću govoriti zlo o mom mužu.”

Tužna priča generacijskog greha

Ja živim u Lancaster County, Pennsylvania. Iz mnogo razloga, to je jedinstveno mesto za življenje. Neke porodice su živele na tom prostoru dvesto pedeset godina – generacija za generacijom. Nije neobično pronaći četiri generacije od jedne familije koje još uvek žive tu. Doživeo sam blagoslov kada sam posmatrao te četiri generacije i primetio sličnosti. Međutim, postoje i druge porodične osobine koje nisu tako divne. Ljudi koji su ovde živeli decenijama vrlo dobro poznaju mane porodice. U nekim slučajevma te mane su obični razgovori (takav govor nije ispravan, ali oni to čine). Podeliću sa vama jednu istinitu priču. Uvrštavam je u priče koje nisu dobre.

Bila je jednom jedna loša žena koja je živela u Lancaster County sa svojim mužem. On nije bio baš najbolji muž pa ga ona nije poštovala. Zanovetala mu je. Vikala je na njega. Zamerala mu je i govorila: “Ti si glup i ne možeš ništa da uradiš dobro. Ni za šta si”. Tako je tretirala svog muža. Nekako je mislila da će ga popraviti ako ga osramoti i ponizi, ali to je uzrokovalo suprotan efekat.

Ta žena je imala male devojčice koje su odrasle u njenoj kući. Male devojčice su volele svoju mamu i sa divljenjem su posmatrale svako njeno delo. Kao što obično male devojčice rade, one su mislile u svojim srcima: “Želim da budem kao mama kada porastem”. Ali, mama baš nije bila pažljiva šta radi pred njima. Devojčice su posmatrale kako mama iz dana u dan svojim rečima uništava njihovog oca.

Vreme je prolazilo i devojčice su odrasle i postale mlade devojke. Kada stvari u kući nisu išle dobro one su osetile slobodu da kažu o tome tati. O, to ga je bolelo kada je video da istu stvar koju je doživljavao od svoje žene sada doživljava od ćerki. One su ga ispravljale, mrštile se na njega i svaki dan tražile grešku u njegovom vođstvu. Isto to su radile sa svojom majkom i njoj je bilo jako neugodno njihovo ponašanje. Često je govorila prijateljima u skupštini: “Ne znam šta se dešava sa mojim ćerkama. One su strašno buntovne. Mora de je u pitanju vreme koji će proći”. Takav je bio život u njihovom domu za vreme tih mladalačkih godina.

Godine su brzo prošle i devojke su pronašle svoje muževe i napustile dom. Obukle su svoje najlepše odelo, najlepšte se nasmešile i tako pronašle muževe. Mama se takođe srećno smešila dok su mladići dolazili u njenu kuću pre braka. Zatim su došla i venčanja, jedno za drugim. Svima je izgledalo da ih čeka puno sreće i dobra budućnost.

Kako je vreme prolazilo devojke baš nisu bile srećne. Nije im se sviđalo kako njihovi muževi rade. Njihovi osmesi ubrzo su se pretvorili u osuđujuće mrštenje. Reči su počele da izlaze iz njihovih usta – drske reči koje su degradirale i obeshrabrivale njihove muževe.

Bog im je dao nekoliko malih devojčica. Bile su jako srećne kada su se rodile. Imale su dobre snove za svaku od njih. Male devojčice su nevino posmatrale mamu i razmišljale kao i sve male devojčice: “O, kada porastem biću baš kao mama”. Svi znamo šta su one posmatrale i kakve su vremenom počele da postaju.

U nekim slučajevima ta tužna priča se probija kroz mnogo generacija. Pošto u Lancaster County porodice ostaju na okupu, mnogo puta možeš samo posmatrati kalupe. Čuo sam da propovednik kaže sa bremenom u svom srcu: “U toj familiji žene su bile takve iz generacije u generaciju”. Znalo se da žene u toj familiji nisu poštovale svoje ljude.

Sestre, dozvolite mi da vam postavim pitanje: ko će zaustaviti taj greh i slomiti te okove? Vaše male ćerke takođe posmatraju svoju mamu i govore: “Ja ću biti baš kao mama”. I one će biti baš kao mama. Jednog dana (a to će doći brže nego što misliš) one će se udati. Kakav dom će imati? Šta će njihovi muževi misliti kada prođe vreme osmeha dobre volje? Sestre, izazivam vas da ustanete i osvojite ovu zemlju u svojoj generaciji. Spasite sledeću generaciju od prokletstva ovog greha.

Ako nećete da se suočite sa tim prokletstvom onda vas molim da upozorite mladiće na dolazeću konfuziju koja će prebivati u njegovom domu. Nije uredu da se nasmešite i glumite da je sve uredu kada se taj greh skriva u karakteru vaše ćerke. Njemu treba da se dopusti da svojim otvorenim očima napravi izbor.

Priče 14:1 kažu: “Mudra žena zida kuću svoju, a luda svojim rukama raskopava”. Mudra žena koja gradi svoj dom jeste žena koja udružuje svoje srce sa svojim mužem da bi zajedno izgradili živote svoje dece. Luda žena bukvalno uništava svoj dom tako što se bori protiv jedinstva doma. Žena opisana u gore navedenoj priči jeste luda žena koja uništava svog muža, a time i svoj dom.

Potpuno predaj sebe Gospodu i svom mužu i neka Gospod gradi vaš dom, vašu porodicu i vaš brak. Ako ne želimo da se sretnemo sa Bogom u ovim osnovnim stvarima, onda se uzalud trudimo dok gradimo. Video sam mnogo porodica koje su gradile na pesku zato što roditelji nisu želeli da se predaju Gospodu. Kuća na pesku se ruši i njen pad je strašan.

Ali, moj muž nije u pravu

Bog neka vas blagoslovi, drage sestre! Možda se neke između vas osećaju malo preplavljeno. Sedele ste i pročitale tri poglavlja o ulozi žene. Molim vas, nemojte misliti da stavljam ceo teret na vas. Setite se koliko sam već govorio vašim muževima i još ću govoriti. Znam da mnogi muževi ne rade dobro. Žao mi je ako osećate da ste osuđene. To nije bila moja namera. Božiji plan i ilustracija za dom mora biti promenjena, a to se neće desiti sve dok ne budemo odlučili da napravimo promene na Božiji način. To je moje breme u ovim poglavljima za vas, sestre. Vašem mužu je jako potrebna vaša podrška. Principi koje sam podelio sa vama jesu principi koji menjaju život i dom. Nemoj pokušavati da promeniš muža. Udruži se sa njim i gradi.

Možda si ti jača od dvoje u tvom domu. To je upravo slučaj u mnogim današnjim domovima. Vidim to svugde. Slab čovek je deo prokletstva onih koji su okrenuli svoja leđa Bogu. Da li si jača? Imaš li imaš bolja shvatanja? Da li si duhovnija u vašoj kući? Često vidim domove u kojima je žena budna, u molitvi i brza da govori o Bogu. Sestro moja, Bog ti nije dao sve te duhovne blagoslove da bi išla ispred svog muža – da preuzmeš brigu za dom i da ga vodiš. Koliku god snagu da ti je Bog dao, dao ti je zato da bi bila pod svojim mužem i izlivala svu svoju duhovnu energiju na njega. To je tvoj položaj. To je okruženje (voda) u koje te je Bog postavio kao ženu i majku. Budi ljubljena žena svom mužu. Odaj mu čast, blagosiljaj ga, podržavaj ga. Ako budeš imala ovakav sveti pristup, onda će celo nebo biti na tvojoj strani.

Božiji Duh pokreće žene, navodi ih da veruju Reči, da je poslušaju i žanju blagoslove promenjenog muža i pobožnog doma.

Molitva

Oče naš koji si na nebu, neka se sveti Tvoje ime. Neka dođe carstvo Tvoje i neka bude volja Tvoja na zemlji, Gospode, u svakom našem domu, kao što je i na nebu. Oče, pomozi dragim sestrama koje čeznu za Tobom i žele da imaju pobožan dom koji će voditi posvećeni otac. Ispuni želje njihovih srca. Uči ih ovu svetu umetnost. Daj im jasnu viziju i živu veru da veruju sve što si rekao u svojoj Reči. U ime Isusa Hrista. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: