26 Skrivena žena

“Zna se muž njezin na vratima kad sedi sa starešinama zemaljskim”
“Vredna je žena venac mužu svojem”
Priče 31:23; 12:4a

Da li si nekada povezao stih koji se spominje u Pričama 12 sa divnim opisom pobožne žene iz trideset i prvog poglavlja Priča Solomunovih? Biblija sama sebe objašnjava, a ova dva odlomka nisu u tome izuzetak. Ako je čovek pronašao sebi vrsnu ženu kako je tamo opisana, ona je njemu kruna slave. Čak i u 1.Kor.11:7b kaže: “Žena je slava muževljeva”. Priče 31 jasno pokazuju da ova žena ima ulogu podrške. Ona je uključena u važne zadatke doma njenog muža. Takođe, iz dvadeset i trećeg stiha jasno je da njene aktivnosti pokreću njenog muža da preuzme ulogu uticaja i vođstva. Ovo je dobra ilustracija koja opisuje snažan efekat koji ta žena ima na svog muža. Skriveni uticaji koji su ovde na delu donose blagoslove, ohrabrenje i moralnu snagu čoveku. Ove tajne su poznate samo pobožnim ženama koje veruju, koje se pouzdavaju i koje su poslušne – ženama koje su iskusile plodove poslušnosti dok su njihovi muževi podizali svoje ruke da bi ih blagoslovili i da bi im zahvalili za njihovu praktičnu ljubav.

Iza svakog velikog čoveka stoji skrivena žena

Kroz istoriju, u našoj zemlji je često bila citirana čuvena izreka: “Iza svakog velikog čoveka stoji velika žena”. Ovo kazivanje je svetskog porekla, ali verovatno je skovano ispravnim razumevanjem ženine uloge u odnosu na muža.

Ali, dopusti mi da ti kažem šta ta izreka znači u našem modernom kontekstu. U svetu se veruje da svaki pobožan čovek ima ženu koja ga iza scene gura, ohrabruje i govori mu da ide napred – da postoji žena koja ga čini velikim, koja ga motiviše, pokreće i doprinosi da ustane i postane veliki čovek. Ovo je svetsko objašnjenje te rečenice. Ali, bez obzira na to svetsko stanovište, ja verujem u tu izreku. Međutim, treba da joj damo Biblijsko objašnjenje.

Žena svakako ima snažan uticaj na svog muža, bilo pozitivan ili negativan. Zapravo, ona je verovatno najuticajnija osoba u njegovom životu. Kako ti onda izgleda ta “velika žena” iza velikog muža? Mislim da ako promenimo samo jednu reč, ta izreka se može osvetiti i postati ispravna pred Bogom. “Iza svakog velikog muža stoji skrivena žena”. Mi smo već videli šta Biblija naziva veličinom. Dakle, reč skrivena se baš dobro uklapa. Kao što Priče opisuju, skrivena žena je osoba koja je pronašla svoje mesto i snagu pred Bogom i njenim mužem u ulozi podrške. Da, istina je da se iza svakog velikog čoveka nalazi pobožna žena koja se moli, podržava, voli svog čoveka i divi mu se.

Majke i ćerke, to je prava veličina. Otvorite vaša srca i tražite od Boga da vas ispuni duhom ovog učenja. Neka velika želja vašeg srca postane da razvijete karakteristike vrsne žene – karakteristike skrivene žene.

Gospođa J.Frank-a Norris

Kada razmišljam o skrivenoj ženi setim se žene J.Frank-a Norris. Većina vas ga sigurno ne poznaje. On je bio čuveni baptistički propovednik koji je živeo u 1930-im godinama u vreme kada je bila zabranjena proizvodnja i prodaja alkoholnih pića. U ranim danima svoje službe J.Frank Norris je bio nesrećnik. Bio je neuspešan, slab propovednik. Kada je propovedao duše se nisu spašavale i životi se nisu menjali. Ocenjujući svoj život i službu odlučio je: “Nisam efektivan. Bog me ne koristi. Napustiću svoju službu”. Tako se osećao. Ali, J.Frank Norris je imao ženu koja je bila skrivena žena. Ona mu nije govorila da je nesrećnik. Nije sedela sa njim pričajući mu kako je neuspešan. Nije ga podsećala na nedeljna jutra kada se nijedna duša nije spašavala dok je propovedao. Nije to radila. Bila je skrivena, mudra žena koja je nosila breme zbog potreba njenog muža. Bog joj je tada stavio u srce da se moli i posti tri dana za svog muža, a nije znala da je on isplanirao da podnese ostavku i napusti službu.

Dok se priča nastavlja, Frank je imao neke sastanke u jednom gradu u Texas-u. Odlučio je: “Otići ću na te sastanke i kada se to završi odlazim. Napuštam službu.”

To se desilo baš iste nedelje kada je Bog stavio breme u srce njegove žene da se iskreno moli za svog muža. O, kako se molila! Molila se dan i noć. Molila se bez prestanka srcem punim žara i Bog se pokrenuo.

Poslednjeg večera na tim sasastancima Frank je stao za propovedaonicu, spreman da propoveda poslednji put u svojoj službi. Dok je stojao ispred propovedaonice nešto mu se dogodilo. Bog je silno počeo da pokreće njegovo srce. Duh Božiji se spustio na njega i propovedao je kao nikada do tada. Božije pomazanje se spustilo tog večera i probuđenje je slomilo crkvu. Okoreli grešnici su došli. Porodice su se izmirile i slomljenost je bila svugde. Tog večera Frank je radio sa ljudima do ponoći.

Kada se završio sastanak Frank je pozvao svoju ženu. Teško je mogao da se uzdrži da joj ne kaže sve šta se desilo. Pričao joj je o tome. Više puta se slomio i plakao. Tada je konačno objavio: “O draga, Bog je večeras izlio svoj blagoslov i ja sam promenjen čovek. Postoji nada za mene”. Oni su se radovali i zajedno slavili Boga za Njegovo slavno oslobođenje.

Gospođa Norris uopšte nije bila iznenađena radosnim vestima. Ona je postila i molila se sve dok nije dobila pobedu. Dobila je odgovor od Boga da će On blagosloviti njenog muža. Slava Bogu. Ne znam kako se ovo uklapa u tvoju teologiju molitve, ali nama su potrebne sestre koje su naučile da se mole za svoje muževe sve dok ne dobiju odgovor.

Drage sestre, Frankova žena je bila skrivena žena. Ona je bila kao onaj anđeo koga smo ranije spomenuli. Znala je šta je učinila, ali bila je mirna i pridružila se svom mužu u zahvaljivanju Bogu. J.Frank Norris je imao biser koji mu je “činio dobro, a ne zlo celog svog veka” (Priče 31:12).

Frank se vratio kući sa novom hrabrošću u svom srcu i blagoslovom u službi. Kasnije je postao starešina u dve crkve istovremeno: u Fort Worth-u (Texas) i Detroit-u (Michigan). Obe crkve su rasle u evangelizaciji dok svaku od njih nije počelo da pohađa oko pet hiljada ljudi. Frank je mnogo godina puno putovao od jedne do druge crkve.

Dopusti mi da ti postavim pitanje. U večnosti, šta misliš da li će gospođa Norris primiti neku nagradu za njen skriveni posao? Svi znamo odgovor. Učini to ponovo, Gospode, učini to ponovo.

Veliki ljudi i njihove žene

Dok sam razmatrao uticaj koje su velike žene imale na svoje muževe razmišljao sam o nekoliko dobro poznatih ljudi “koji se znaju na vratima”. Siguran sam da u pogledu ovog principa nema izuzetaka i da većinu svog vremena te pobožne, skrivene žene provode iza scene. One tamo služe, mole se i podržavaju svog čoveka da postane velik.

– D. L. Moody je imao ženu (Emma) koja je putovala sa njim, učeći decu putu Božijem i u vezi vođenja domaćinstva mnogo puta. Ona je bila jedan od najstabilnijih uticaja u njegovom životu. Bila je puna otmene dobrote i njen primer je polako pretvorio velikog evangelizatora u saosećajnog osvajača mnogih duša.

– Robert Moffat je imao svoju ženu (Mary) koja je žrtveno utvrdila njegov dom u kolibi od blata koja se nalazila u džungli. Njena vera u Boga i poverenje u Roberta postao je kontinualan izvor ohrabrenja za njega. To je bilo oko 1820-ih godina kada je pionirski misionarski rad bio vrlo težak. To njoj nije mnogo smetalo. Pomagala je svom mužu i zajedno su uspostavili najprosperitetnije misijske stanice na okrugu od oko sto milja od njih.

– John Bunyan je imao Elizabeth-u koja je stojala uz njega u lojalnoj podršci dok je dvadeset godina bio zatvoren u tamnici. Ona se brinula za njegovih petoro dece uključujući jednu slepu ćerku. Redovno ga je posećivala u tamnici. Nikada ga nije iskušavala da napravi neki kompromis da bi mogao doći kući. Samo će večnost otkriti ulogu koju je ona odigrala u pisanju knjige Put Hrišćanina.

– Adoniram Judson je imao Ann-u, prvu i najomiljeniju od njegove tri misionarske žene (podrazumeva se da ponovo ženio tek nakon smrti svoje žene, prim.prev.). Oni su bili pionirski misionari u Burmi. Zajedno su izdržali mnoge teškoće da bi osnovali prvu crkvu u Burmi. Ona je bila žena, majka, prevodilac i sluga svom mužu dok je on dve godine ležao u zatvoru. Za nas je teško da zamislimo ulogu misionareve žene. Njen muž se suočava sa jako mnogo teškoća u svom radu. Nasmejano lice verujuće žene od neprocenjive je vrednosti.

Sila poštovanja

Preko pošte primam mnogo pisma zbog naše službe distribuiranja kaseta. Jedno od najčešće postavljenih pitanja koja čitam u tim pismima dolaze od iskrenih sestara. One slušaju kasete “Pobožan dom” i tada dobiju težnju da njihovi muževi ustanu i preuzmu ulogu kao vođe svog doma. Evo jedno pitanje: “Brat Denny, kako mogu da ohrabrim svog muža da bude vođa našeg doma? On se jednostavno ne uklapa u te odgovornosti”. To je iskreno pitanje koje otkriva najveću potrebu među hrišćanskim ljudima. Uzeću malo više vremena da bih odgovorio na ovo često postavljeno pitanje.

Prvo, želim na brzinu da kažem da ako želiš da “promeniš svog muža” onda verovatno imaš sebičan motiv. Bog ne blagosilja “svetu” manipulaciju. Želim da ti pokažem kako možeš ohrabriti svog muža i dopustiti Bogu da ga On učini Božijim čovekom, ako nije buntovnik. Ipak, prema 1.Petrovoj 3 postoji nada čak i za njega – ako je buntovnik. Postoji način pomoću kojeg možeš videti da se tvoj muž menja. To je potpuno drugačiji način od onog koji si ti zamislila zato što Božiji putevi nisu naši putevi. Pavle je sve to rekao jednom kratkom rečenicom u Efescima poslanici koju su mnoge žene previdele na svoju sopstvenu štetu. Hajde da duboko iskopamo i nađemo to blago.

“A žena da poštuje (da se boji) svoga muža”

Efescima 5:33b

Poslednji stih iz Efescima 5 sumira sve prethodne stihove koji govore o mužu i ženi. Sada ćemo pogledati samo taj deo koji se odnosi na žene. Iako je poslednji stih rezime prethodnih stihova, postoji zapravo samo jedna reč koja daje taj rezime. To je reč “poštuje”. To je jedna engleska reč koja se polako gubi. Rečnik Websters 1828 daje jasnu definiciju koja napada naše moderne umove: “Strah pomešan sa respektom i ljubavlju”. Znam da reč kao što je “strah” uzrokuje protivljenje od strane mnogih modernih devojaka. Neke žene su pale toliko nisko da se njihova srca gade pri pomisli da treba da se boje svog muža. One kažu: “Kako da ga se bojim kada sam bolja, pametnija i sposobnija od njega?” Znam da pišem sestrama u Gospodu koje ne govore ovako, ali za nas je dobro da vidimo kako su stvari u svetu otišle daleko. Mnogo puta ni Hrišćani nisu mnogo bolji. Ovaj stav jeste deo razloga zašto se ljudi nalaze u tako tužnom stanju koje vidimo.

Pokazaću vam kako možete pomoći vašem mužu da postane “poznat na vratima”. Postoji mnogo reči koje su skrivene u toj jednoj reči “poštovanje”. To su efektivne, uticajne reči za mudru ženu. Vidiš, mnogo žena ima potpuno nebiblijski pristup svojim muževima. One misle da će ga ispraviti svojim zanovetanjem ili vršenjem pritiska. Ne tako, sestre, ne tako. Uzgred, to baš i nije funkcionisalo, je l’? Morate to raditi na Božiji način. On je napisao pravila, a vrhovno pravilo jeste poštovanje. Postoji sila u poštovanju – čudotvorna sila. Ako potražimo tu reč u Amplified Bible (prevod Biblije sa proširenim parafraziranjem), pronaćemo reči za razmatranje. Hajde da ih pogledamo. Ja ću dati smisao tih reči iz Rečnika Websters 1828.

– Potčiniti mu se: “Predati se, pokoriti se sili, volji ili autoritetu drugoga”. Ta reč je dublja od reči “slušati”. Zapovest poslušnosti se može činiti kao spoljašnja stvar. Ova reč “potčiniti se” zahteva unutrašnji stav predanja sa poslušnošću.

– Primećivati ga: “Posmatrati okom, razmatrati razumom; ponašati se tako da drugi to primeti”. Drage sestre, usmerite svoje oči na muža sa pažljivim interesom za ono što on radi. Kada se bude nalazio u vašem okruženju on će osetiti vaše oči pune interesovanja koje ga posmatraju.

– Posmatrati ga: “Imati usredsređenu pažnju; razmatrati ozbiljno; takav stav razuma iz koga izvire vrednovanje”. Ovo je vrlo važno, naročito kada vaš muž govori. Da li želite vođu? Utišajte se i pažljivo ga gledajte, iskreno vrednujući ono što on govori. On će više pričati; bolje će voditi; i prihvatiće svoje odgovornosti.

– Odavati mu čast: “Svaki izražaj poštovanja ili visokog mišljenja, bilo rečima ili delima; ukrasiti, okititi, dekorisati”. To je ista reč koja se koristila u pogledu poštovanja kralja. Sestre, ukrasite svog muža izražajima poštovanja, i rečima i u delu. Nikada nećete zažaliti zbog toga.

– Voleti ga više od drugih: “Odnositi se specifično; smatrati nekog boljim od sebe”. U praksi to znači postaviti njegove želje, mišljenja i ideje iznad svojih. Ne možeš da zamisliš kako to izgrađuje poverenje u čoveku.

– Poštovati ga: “Mnogo ga vrednovati, respektovati i obožavati”. Znam da žene ne treba da obožavaju svoje muževe. Samo Bog to zaslužuje. Ali, kada čovek oseća da ga žena vrednuje – da vrednuje ono što on radi i govori, to utiče na njegove sposobnosti upravljanja.

– Visoko ga poštovati: “Nagraditi; visoko vrednovati nekog; imati visoko mišljenje o nekom i davati mu veliku čast.”

– Prikloniti mu se: “Potčiniti se mišljenju i sudu druge osobe zbog poštovanja i časti”. Ovo je najdivniji kvalitet karaktera za ženu. Ona često može ispoljiti to poverenje zato što postoji mnogo mnenja (mišljenja) u braku.

– Pohvaliti ga: “Nagraditi ili oceniti rečima; podići drugoga rečima vrednovanja i zahvalnosti”. Ova reč je dobar praktičan spoljašni izražaj mnogih gore pomenutih karakteristika.

– Voleti ga: “Biti drag, posmatrati sa jakim osećanjem”. Imenica: “brza, slobodna, voljna želja za nekim; žarko prijateljstvo koje izvire iz velikog poštovanja”. Ovo je reč miline. Osim Božije ljubavi, ljubav žene je bez sumnje najsnažnija motivacija u životu čoveka. To će doprineti da se on ponaša daleko iznad onoga što si mogla da zamisliš.

– Jako mu se diviti: “Držati se; zaustaviti se i gledati sa čuđenjem; posmatrati sa snažnim osećanjima”. Ovo je ugodno poštovanje sa čuđenjem.

 

I žena neka se boji svog muža

Ljubazne sestre u Isusu Hristu, to je ta lista reči za razmatranje. Postoje tri načina da odgovorite na ovaj izazov. Možete biti bezbrižne, indiferentne i pokazati malo interesovanja za ovo. Možete se osetiti preplavljenim i jednostavno se predati u obeshrabrenju. I na kraju, možete se pokrenuti, dobiti motivaciju i presvedočenje da ustanete u veri sa voljom i činite sve što je Bog rekao. Molim se da učinite ovo poslednje sa vizijom i ciljem.

Svi Biblijski principi su efektivni. Svi oni imaju dejstvo. Imaju uticaj. Zakon sejanja i žetve počinje da funkcioniše kada smo poslušni. Ne možemo ukinuti taj proces. Ako izaberete da sejete poštovanje u život vašeg muža primićete obilnu žetvu. U suprotnom je takođe istina. Ne možemo pobeći od tog principa. Svemoćni Bog Stvoritelj postavio je te zakone i oni funkcionišu u zavisnosti od naših izbora.

Mnogo puta je efekat Biblijskog principa skriven. To je sakriveno blago, prepuno mnogih bogatih blagoslova. Ono se nalazi tamo očekujući nekog da ga izabere, posluša i iskusi bogatstvo njegovog sadržaja. Podstičem vas da upravo to učinite sa ovim principom poštovanja.

Pročitajte ponovo listu tih reči. Da li možete da vidite kako će ta dela i stavovi direktno uticati na vašeg muža? Ako počnete da ga poštujete, ako mu se priklonite i pokorite, njegova želja za vođenje svog doma će se povećati. Njegovo pouzdanje u svoje rukovođenje narastiće do novih visina. Bio sam oduševljen kada sam gledao kako slab čovek izrasta u vođu u domovima gde su se ovi principi verovali i praktikovali. Takođe sam video ovo delo u našoj zajednici. Dopusti mi da objasnim.

Kada se primeti potreba za više vođa u našoj skupštini, mi između sebe izabiramo vođu. Brat koji se molitvom i postom izabere nije ranije bio vođa u crkvi. Dok počinje svoj posao prvo se uzdržava, jer nije siguran u sebe. Za to vreme skupština dobija savet da respektuje i poštuje svog novog vođu. Mi praktikujemo te iste principe sa novim vođom. Okupimo se oko njega i blagoslovimo ga za propoved na kojoj se nije najbolje snašao. Pišemo mu poruke zahvalnosti kada dobro postupi u teškoj situaciji. Povučemo se i damo mu prostor da on vodi, damo mu čak i prostor da padne. Mi sledimo mnogo toga što sam sada pisao vama, sestre. Da li treba da vam kažem šta se dešava sa tim bratom dok vreme prolazi? Za godinu ili dve vidimo da se pojavio odgovorni, sigurni vođa koji će blagosiljati crkvu mnogo godina. Ovi saveti funkcionišu na isti način u odnosu muža i žene. O, ako bi samo nekako mogao da pokažem vama, devojke, šta bi se moglo desiti ako bi išle Božijim putem u celoj ovoj stvari, vi biste se celim srcem sa tim složili.

U skupštini ne radimo to da bismo manipulisali novim vođom. Ne, to bi bilo zlo. Samo ga ohrabrujemo sa željom da vidimo kako napreduje u novoj ulozi, kao starešina. To treba da bude i vaša želja. Treba da želite da vaš muž bude blagosloveni vođa u vašem domu. Dakle, pridružite mu se, poštujte ga, pohvalite ga i slušajte njegove reči sa interesovanjem. Kada starešina raste, mi smo ti koji primamo blagoslove zbog toga. Isto je i u domu. Vaša ohrabrenja mužu doneće blagoslove na vašu glavu.

Ranije sam spomenuo kako primam mnogo pisama od žena u vezi njihovih muževa i njihovih potreba. Jeste, ali takođe čitam mnogo pisama pohvale i pobede od sestara koje su čule propoved na tu temu, pokajale se od svojih telesnih puteva i počele da menjaju svoj odnos sa mužem. To su pisma zahvalnosti sa čudesnim objavama o promenjenim muževa. Gospodnje uredbe funkcionišu.

Mislim da bi bilo dobro da sada za trenutak razmotrimo i negativnu stranu ove teme. Dopusti mi da ti kažem kako možeš učiniti svog muža slabim, stidljivim čovekom koji će sedeti u ćošku i neće pričati mnogo, koji će da se boji da povede razgovor ili donese odluke, koji će pre nego što progovori uvek pogledati u vas da bi video šta vi mislite. Evo, kako se to postiže. Nemojte obraćati pažnju na ono što on govori, nemojte ga primećivati kada se nalazi u vašem okruženju. Kada dođe sa posla, nemojte izaći na vrata da ga susretnete. Nemojte se slagati sa onim što on govori i pronađite drugi način ili započnite neku drugu temu. Nemojte ga poštovati i omalovažavajte ga dok zajedno prolazite kroz život. Ne ispunjavajte njegove želje za dom i pritiskajte ga da bi se izborili za svoje pravo. Tražite u njemu grešku i dozvolite mu da oseća vašu tihu osudu u svim njegovim danima.

Ako ovo budete činili pet godina garantujem vam da ćete imati upravo takvog muža kako sam ga opisao. Nijedna žena ne želi takvog muža. Duboko u sebi ona želi čoveka koji će biti čovek. Video sam ljude sa izvanrednim potencijalom koji su postali neupotrebljivi zbog takvog tretmana. Moramo biti pažljivi sa onim što želimo da se dešava u nama. Avram je pokušao da pomogne Bogu sa obećanim sinom i ostao je bez Ismaila. Svet plaća za svako svoje ljudsko rezonovanje do današnjeg dana.

Setite se novog starešine. Kakav vođa bi on postao ako bi crkva praktikovala gore navedene stvari? Postao bi lutka, to je sve. A crkva bi postala pustinja, suva i besplodna. Mogu vam dati stvarna životna iskustva skupština koje su same sebi odsekle gušu pošto su na takav način tretirale svog starešinu.

To nije mala stvar za vas sestre. Suočavamo se sa divnim blagoslovima ili strašnim pustošima. Opisujem ulogu sile i uticaja u kojoj se možete nalaziti. Vaša uloga će blagosloviti muža. To snažno mesto nalazi se pod autoritetom vašeg muža – to skriveno mesto ohrabrenja i podrške, a ne neznačajno mesto. Jedino će večnost otkriti koliko je stvarno važno vaše mesto i uloga.

Draga sestra Jane

Pre nekoliko godina kada sam bio u Biblijskoj školi imao sam odgovornost nad velikim delom autobuske službe (crkva autobusom sakuplja osobe i dovodi ih u Biblijsku školu, prim.prev.) u prvoj baptističkoj crkvi u Hammond-u, Indiana. Nadgledao sam oko tri stotine studenata Biblijske škole. Među tim studentima jedna mlada devojka mi je posebno zapala za oko. Nije bila udata i želela je da postane učiteljica. Zvala se Jane. Bila je pobožna mlada devojka. Sledila je pobožne principe dok je odrastala. Bili su joj poznati principi koji upravljaju skrivenom ženom i praktikovala ih je vrlo efektivno. Praktikovala je umetnost ostajanja u senci i ohrabrivala je vođe. Tada još nije bila udata, tako da je predala sebe u službu podržavanja vođa u školi.

Ova mlada devojka bila mi je na blagoslov dok sam služio u autobuskoj službi u Biblijskoj školi. Jednostavno činilo mi se kao da uvek u pravo vreme zna šta da kaže. Znala je kada je bilo potrebno da napiše kratku poruku. Izgledalo je da zna kada je vreme za molitvu. Nekako je imala taj osećaj u svom srcu pomoću kojeg je znala kako da ohrabri vođu u njegovom radu i da ne odustane. Kada sam jednom prilikom bio u borbi, dobio sam u pravo vreme kratku poruku: “Dragi brate Denny, neka te Bog blagoslovi danas. Molila sam se danas za tebe. Bog sa tobom. Jane”. Često sam mislio: “Neki mladić će dobiti biser kada bude oženio ovu devojku.”

Posle određenog vremena, Jane je došla kod mene da se savetuje u vezi svoje budućnosti. Našao se jedan mladić u školi koji je želeo da provodi vreme sa njom. U Biblijskoj školi to je značilo više od samog zabavljanja. To je značilo da on razmišlja da je uzme za ženu. Ona je rekla: “Brat Denny, volela bih da znam šta ti misliš o njemu. Da li bi, molim te, želeo da proveriš njegov život i da mi kažeš svoje mišljenje o njemu?” Bila je to pametna devojka.

Pristao sam da to učinim pa sam počeo da se raspitujem u vezi njega u školi. Nisam ga baš dobro poznavao, ali ostale vođe koje su imale više kontakata sa njim dale su mi dobro svedočanstvo. Izgledao je kao dobar mladić, ali bio je mladić osrednje vrste u školi. Nije mnogo vremena proveo u školi i tek je počeo da sazreva. Mislio sam u sebi: “Jane je tako pobožna devojka, mogla bi dobiti nekog ko je mnogo bolji od ovog”. Prema informacijama koje sam dobio njegov život je bio čist, tako da sam joj dao svoj blagoslov da ide napred ako oseća da je Bog u tome vodi.

Oni su ušli u proces udvaranja. Njihov odnos je počeo da raste i za godinu dana su stupili u brak. Pogodite šta se desilo tom nepoznatom propovedniku u Biblijskoj školi? Njegova žena je poznavala principe skrivene žene. Ona se stavila pod njegov autoritet, počela da ga upoznaje i blagosilja. Sve one poruke koje sam ranije dobijao od nje, više ih nije bilo. Taj momak ih je sada dobijao. Sve te molitve on je dobijao. Sve one reči ohrabrenja on je dobijao. Njen pokoran duh koji je bio ogroman blagoslov svima nama u autobuskoj službi, sada je bio skroz usmeren prema njemu. Ona je izlivala svu svoju snagu, svu svoju molitvenu silu i svu svoju duhovnost na svog novog muža. Sve to je izlivala na svog čoveka, voleći ga, ohrabrujući ga, podržavajući ga i podižući ga.

Posle dve godine on je postao drugačiji čovek. Bio je poznat na vratima škole i došao je tamo na mesto vođe. Postao je mlad Božiji čovek, dobar propovednik, vođa, čovek koji je imao pravac, čovek koji je imao cilj, čovek koga je bilo lako slediti. Dok su meseci prolazili posmatrao sam njegov rast i znao sam zašto je to tako. Njegova želja je bila ispunjavana njenom ljubavlju i tako se pojavio Božiji čovek. Sestra Jane je poznavala principe skrivene žene. Bila je maher u tome i preusmerila je svoje darove i sposobnosti na svog muža.

Drage sestre, morate zagospodariti ovom svetom umetnošću. Bog vas je specifično stvorio da bi bile sve ovo vašem mužu. Usmerite svoju energiju i kreativnost prema vašem mužu. Postoji velika snaga koja vam je dostupna, baš ista kao i svakom čoveku koji stoji ispred propovedaonice i propoveda. Jane je izgubila svoj život i identitet u životu i indetitetu njenog muža. Imala je sav potencijal da se sama uzdigne na mesto istaknutosti, ali je sve to sakrila u svom mužu. Doći će dan kada će ona “sjati kao svetlost nebeska” (Danilo 12:3).

Riba izvan vode

Kada je Bog Stvoritelj načinio Evu, stvorio ju je za specifičnu ulogu, baš kao i za sve ostalo što je stvorio. Ona je načinjena da bi bila pomoćnica Adamu. Prvi čovek je bio zemljoradnik, tako je Eva željno postala zemljoradnikova žena. Stvari su se vrlo izopačile posle pada (misli se na trenutak kada je čovek zgrešio, prim.prev.), tako da je dobro da se vratimo u vrt i da ponovo pogledamo kako je tamo bilo. Kada razmišljam o “modernoj ženi” i svemu što ona pokušava da radi u moj um dolazi ilustracija ribe koja se nalazi izvan vode. Moderna žena je žena karijere. Ona je hrabra, agresivna i želi da stvara ime za sebe. Ako veruješ u stvaranje, kao ja, te drage žene su kao ribe izvan vode. Bog ih nije stvorio za tu svrhu.

Da li si nekada posmatrao ribu izvan vode? To je vrlo interesantno. Najpre, njene škrge počinju jako brzo da se pomeraju pošto pokušava da dobije kiseonik. Bog nije stvorio ribu da dobija kiseonik iz vazduha. Ona zato skače tamo i ovamo pokušavajući da dobije vazduh. Ako se riba duže vreme drži izvan vode, ona će se polako smiriti i na kraju uginuti. Riba izvan vode je strašno nelagodna riba. Ona je vrlo nezadovoljna i nesrećna. Ali, ako uzmeš tu istu ribu i ponovo je baciš u vodu, o koja divna slika! Riba počinje da pliva u vodi kao zadovoljna, slobodna riba – riba koja ponovo diše.

Ovo su slike koje vidim kada dođem u kontakt sa dragim devojkama koje se nalaze u feminističkom pokretu. Te žene koje veruju u oslobođenje žena jesu kao ribe izvan vode. Da li se sećaš Mary Pride? Pre nekoliko godina ona je napisala knjigu u vezi svog odlaska iz korporativne Amerike “Put kući”. Nisam je čitao, ali Jackie jeste i mnogo joj je pomogla.

U toj interesantnoj knjizi Mary Pride svedoči kako joj je izgledao život dok je bila žena karijere. Govori o tome šta se zapravo nalazilo unutar nje dok je bila u Korporativnoj Americi. Dahtala je za vazduhom i osećala je bol iznutra. Bila je neispunjena, prazna i nesrećna, iako je tražila da bude žena karijere i sve što to podrazumeva. Kada je konačno “stigla kući” to je toliko ispunilo njen život da ju je Gospod motivisao da napiše knjigu pomoću koje bi i druge ‘žene karijere’ mogle da pronađu svoju pravu ulogu.

Postoje mnoga prokletstva i mnoštvo konfuzije u životima tih dragih “riba izvan vode” koje su izgubile svoj put. U poslednjih trideset godina pojavila se nova grupa bolesti: fibromalagija, hronični sindrom umora, zarazne bolesti (alergije) i drugo. Ove bolesti u najvećoj meri muče žene. Doktori otkrivaju da su te nove bolesti posledica straha, brige i stresa. Razmotri moje misli za trenutak. Žene su na sebe uzele više nego što mogu da nose. Uzele su ono za čega nisu stvorene da upravljaju. Njihovo biće nije u miru, nego pod kontinualnim stresom, a telo pada pod tim teretom. Možda jednostavno treba da dođu kući, skoče u vodu i opet počnu da dišu.

Zaključak

Bog te je stvorio za tvog muža. On te je stvorio da bi poštovala svog muža, da bi ga blagoslovila i ohrabrila i da bi mu bila pomoćnica. On te je stvorio da bi udisala svež vazduh života podrške.

Pitam se, da li si riba izvan vode? Ako pokušavaš da menjaš svog muža – ti si riba izvan vode. Ako pokušavaš da radiš to umesto njega – ti si riba izvan vode. Ako si deo korporativne Amerike – ti si riba izvan vode. Tvoje okruženje treba da bude svet doma, da blagosiljaš svog muža, kao sestra Jane. Život će ti biti aktivan u toj ulozi, Božija blagodat će dolaziti na tebe i ti ćeš plivati kroz život sa najvećim spokojstvom, slobodom i blagoslovom.

Molitva

Oče na nebu, zahvaljujem Ti za Tvoj divan plan i nameru za žene. Kako je izvrsna tvoja mudrost. Kako možemo sumnjati u to? Molim se za sve drage žene koje su pročitale ovo poglavlje. Molim te Gospode, ovog trenutka izli svog Duha na njih. Svedoči njihovim srcima ono što je pravo. Objavi im svoj mir i dovedi ih opet kući, u poštovanje i bezbedno mesto pod autoritetom njihovog muža. U Isusovo ime. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: