25 Ispunjena žena

“Ko će naći vrsnu ženu? Jer vredi više nego biser”

Priče 31:10

 

Ovo je bez sumnje jedan od najsnažnijih sihova u celoj Bibliji. Veliko blago je sakriveno u njemu i u narednim stihovima iz iste glave. Postoji pobesneli rat za Boga i Njegovo carstvo – za čovečije duše i za naše porodice. U taj ratu postoje strategije koje sotona ne želi da pronađemo. Ako ih pronađemo, on zna da će biti uništen. Snažna žena o kojoj se govori u uvodnom stihu jeste jedna od tih strategija. Njen uticaj na ishod rata je zapanjujući. Siguran sam da niko od nas ne zna koliko je žena stvarno uticajna. Ali sotona zna i on takođe poznaje ženu. On vrlo dobro zna kako je može prevariti.

Čini se da joj u poslednje vreme đavo ponovo prilazi u duhu sumnje, u zavodničkom duhu, govoreći: “Je li istina da je Bog rekao?” Kao i Eva, žena ponovo biva ubeđena da uzme malo od novog ploda, ne shvatajući da je to plod sa istim starim prokletstvom u sebi. Plod je na izgled bio vrlo primamljiv i Eva je bila ubeđena da će zadobiti uzvišenu poziciju za koju do tada nije znala. O, koja konfuzije je nastala zbog njenih odluka!

Mi se fokusiramo na Božije seme, a taj pad koji čak i hrišćanske žene prave mnogo utiče na generacije dece koja se rađaju. Ne možemo doseći pobožnu decu ako ne želimo da se suočimo sa ulogom žene u domu.

U nekoliko sledećih poglavlja želim da pišem sestrama o ovoj divnoj ženi koju smo izgubili iz vida. Želim da uputim poziv svim ženama da se vrate na visoko, visoko mesto koje je Bog predvideo za njih. Znam da postoji mogućnost da izgubim glavu pošto ću neke izgubljene principe opet izneti na videlo. Uredu. Ne mogu pomoći ako ne govorim. Večna Reč na mnogo mesta jasno govori o toj snažnoj ženi, da se pomalo osećam kao prorok Amos koji je rekao: “Kad Gospod reče, ko neće prorokovati?” (Amos 3:8b).

Naš “Hrišćanski svet” u poslednje vreme se toliko brzo menja da ću nekima verovatno ličiti kao stranac. Znate kako oni pitaju: “Sa koje planete si stigao?” Postoji mnogo skrivenih sila koje jako mnogo rade na tome da zauvek unište slavno otkrivenje hrišćanske žene. Planiram da upravo to otkrivenje ponovo uzdignem, skinem prljavštinu sa njega i svima ga ponovo stavim na vidik.

Ponekad se dešavaju određene misterije koje ja, sluga Evanđelja, ne razumem. Tada jednostavno sakrijem tu misteriju u svje srce, sa nadom da ću je razumeti kasnije. Drage sestre, vi ste jedna od tih misterija za mene. Nisam imao mnogo prilika da govorim sestrama, samo nekoliko puta, a svaki put me je obuzelo neko neobično strahopoštovanje i breme. Neko neobično osećanje uđe u moje srce, bilo kada govorim ili pišem. Često sam se pitao: “O kakvom dubokom osećaju strahopoštovanja se tu radi?” Čak i sada dok sedim ispred kompjutera i kucam, na mene je došlo isto breme pomazanja da vam poslužim i da vas utvrdim u vašem pozivu. Verujem da je to tako zato što ste Bogu jako omilile. Verujem da je to zbog toga što ste vi snažna sila u tom svetom ratu na koji vas Bog poziva.

Moja želja je da vas prosvetlim, nadahnem i aktiviram, da se nikada više ne bi osećale da ste “samo žena”. Vi ste vrlo važne za Boga. On ima poseban posao za vas i već je dao metode koje proizvode taj posao. Da, istina je da u ovom životu većina vas neće zauzimati istaknut položaj. Nećete pokrećati mnoštvo propovedanjem reči, ili doći do nivoa javne slave i časti. Međutim, večnost će otkriti silu vaše skrivene pozicije. Večnost će to pokazati.

Paradoks

Kada razmatramo uticaj i ulogu pobožne žene, od početka moramo prepoznati da se suočavamo sa jednim Biblijskim paradoksom. Vi znate mnoge od njih: ko se podiže, poniziće se; dajite i daće vam se; ko izgubi svoju dušu, naći će je. Paradoks izaziva našu logiku, ali seti se, Božiji putevi i čovečiji putevi se mnogo razlikuju.

Uloga hrišćanske žene jeste podržavajuća, skrivena i mnogo puta nepoznata drugima, a ipak njena sila i uticaj često prevazilazi neke ljude koji imaju javne službe. Setite se drage Sussane Wesley. Razmislite o novozavetnom putu veličine o čemu je Isus učio. Veličina dolazi kada živimo život sluge. Isus je ilustrovao taj put pranjem nečijih nogu. To je divna ilustracija služenja drugima. Da li možemo primeniti taj princip u životu žene i majke? Mislim da sigurno možemo. Žene, Bog vas je pozvao u život veličine, ali to je paradoks.

Da li ste nekada razmišljale o životu anđela? Njihov život je skriven. Oni se većinom ne vide. Ljudi uglavnom ni ne znaju da oni nešto rade. Bog dobija svu slavu od tih veličanstvenih nebeskih stvorenja. Oni su sakriveni od pogleda ljudi, a ipak izvršavaju mnoštvo različitih zadataka.

Pomislite za trenutak o radu anđela. Na primer, mogao je da se desi udes. Anđeli su na sceni, ali ipak nevidljivi. Oni hvataju volan i dovode auto u bezbednost. Kada se auto zaustavi, znamo da smo bili pošteđeni, pognemo svoje glave i zahvalimo Bogu što se brine za nas. Ne kažemo ni reč anđelu. Bog dobija svu slavu. O, očisti naše motive, dragi Gospode, i daj nam večne oči da bi kao anđeli gledali našu službu tebi. U ovome se skriva nešto divno za vas sestre. Vaši životi i služba vrlo su slični anđelima. Da li to vidite? Nastavite da gledate. To će vam zasvetliti ako budete imale otvorene oči.

Pomislite na život Isusa Navina. Dvadeset i dve godine verno je služio Mojsiju. O njemu je vrlo malo spomenuto dok Mojsije nije umro. Šta misliš, da li bi Mojsije imao tako divnu službu da nije imao Isusa Navina koji mu je služio i podržavao ga?

Ranije sam spomenuo o pobesnelom ratu u kojem se nalazimo. Svaki vojnik zna da ne bi bio sposoban da pobedi u ratu ako nema dobru jedinicu podrške koja radi iza scene. Ovo je dobar način da se opiše uloga koju vi sestre odigravate. Ako vojnik nema u svom mestu tu jedinicu podrške, on čak neće ni želeti da izađe u bitku. Današnja moderna žena ima problem zato što ne želi da bude ta jedinica podrške za koju ju je Bog predvideo. Hoće li jedinica podrške reći: “Ako ne mogu da budem na frontu, onda neću učestvovati u ratu?”

Za vreme drugog svetskog rata moj otac je bio bolničar. Tamo je dobio taj posao. Zamisli da je rekao: “Ja ne bih da radim taj posao”? Kakve bitke bi mogle da se vode ako nema lekara koji se brinu za povređene? Da li je čovek na frontu važniji od doktora? Naravno da ne. Svi znamo da je to istina. Ali kada dođe do pitanja o ulozi muža i žene, ili oca i majke, mi smo izgubili svoj put. Naš Stvoritelj Bog stvorio je ovaj svet i uredio ga prema svojoj mudrosti. On je veličinu obukao u oblik sluge i On je obećao uzvišenje na stazi poniznosti. Bog poziva hrišćansku ženu da izgubi svoj život i da ga odbaci prihvatanjem sekundarne i podržavajuće uloge, po Njegovom nalogu.

Božiji određeni plan za ženu

“Ko će naći vrsnu ženu? Jer vredi više nego biser.
Oslanja se na nju srce muža njezina, i dobitka ne
će nedostajati.
Čini mu dobro, a ne zlo, svega veka svojega”

Priče 31:10-12

Ko će naći vrsnu ženu? To nije samo pitanje nego i trubni poziv. Kao da kaže: “Gde su one?” Taj poziv u Americi postaje sve glasniji krik. Ako je taj krik za vrsnom ženom bio potreban za vreme Solomuna, koliko je potrebniji danas? Gde će se danas naći takva žena? Radujem se da sve više žena “dolaze kući” i nalaze sladak mir i ispunjenje u podržavanju svojih muževa. Ali još uvek je teško naći žene koje žele da ostanu kući i da vode dom za svoje muževe.

Gde se nalaze žene koje su skrivene, koje podržavaju svoje muževe – žene koje žele da se sakrivaju u senkama, da se mole za svoje muževe, da im budu na blagoslov i da im daju čast u svim danima svog života? Znam želju vaših srca, sestre. Vi želite da budete ta vrsna žena za vašeg muža i želim da vas podsetim da vas Bog visoko ceni. Mnogo puta kada propovedam na ovu temu ljudi mi posle službe priđu i kažu: “Brat Denny, ja imam jednu od tih vrsnih žena. Ne zaslužujem je, ali je imam”. Ako si jedan od njih imaš neizmerno blago. Ako si pronašao jednu takvu ženu tada imaš nešto što je mnogo vrednije od pune šake bisera.

Stihovi na početku ovog podnaslova prikazuju divnu ženu čiji život je skroz obavijen time da bude pomoćnica svom mužu. Njegovo srce se bezbedno pouzdaje u nju i on se ne brine. On zna da ga nikada neće napustiti. Njena privrženost njemu je sigurna i on se oslanja na nju. On zna da će ona biti ljubljena, podržavajuća žena “svega veka svojega”. Ona će biti majka njegove dece “svega veka svojega”. Mi vidimo ženu čija želja srca jeste da živi za njega i da mu ugodi. “Ona mu čini dobro, a ne zlo”. Koliko dugo? Da promenimo izraz: “Dok ih ne razdvoji smrt”. On može računati na nju i poveriti joj svoj novac. On zna kako će ona reagovati i na sve lake i na sve teške trenutke u životu. On zna da će ona voditi dom po njegovom srcu dok je odsutan. Ovako predstavljena žena je zaista vredna. Neprocenjivi je dragulj, kruna svakom mužu.

Drage sestre, ovo je kamen temeljac koji mora biti položen u svakom pobožnom domu. To je otkriveni Božiji plan za ženu. Plan je jasan, jednostavan i detaljan. Nikada nećeš videti tu željenu pobožnu decu ako ne možeš ili nećeš da se uklopiš u tu divnu ulogu za koju si stvorena. Iz čovečije perspektive, sa takvom ženom koja ga podržava čovek može sve. Ona je skriveni izvor snage koja puni njegove mentalne i emocionalne baterije.

Čovečica: uzeta od čoveka

Možda će vas, sestre, iznenaditi činjenica da vas Bog nije stvorio da bi rađale decu. To nije bio glavni cilj radi kojeg je stvorena Eva. Iako je rađanje i vaspitavanje dece jedna od najvećih dužnosti koje ćete imati u životu, to ipak nije bio primarni Božiji plan. Bog vas je stvorio za vašeg muža. Zato ste ovde. Da Bog nije video potrebu čoveka da ima pomoćnicu, ne bi bilo ni žene. Svestan sam da je javno mišljenje sasvim suprotno ovom gledištu. Ipak, Božija Reč jasno otkriva za čega ste stvorene.

Mnoge majke nalaze svoje glavno ispunjenje u deci. Živeti za svoju decu jeste njihova radost, blagoslov i ispunjenje. Ali, to nije Božija volja. To je slično kao kada pokušavaš da služiš ljudima bez ličnog zajedništva sa Gospodom. Iako je to dobro, ipak je izvan Božijeg izvanrednog plana za nas. Istina je da će mnogo vremena u vašem životu biti ispunjeno tim dragocenim blagoslovima koje Bog daje kroz decu, ali vašu najveću satisfakciju doživećete tek kada budete bile pomoćnice svojim muževima. Iskusićete dubinu radosti, zadovoljstva i blagoslova u činjenju svega što može blagosloviti život čoveka koji vas je izabrao za svoju ženu!

Pogledajte šta Bog u 1. Mojsijevoj 2:18-23 kaže o vama:

“I reče Gospod Bog: nije dobro da je čovek sâm; da mu načinim druga prema njemu. Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zveri poljske i sve ptice nebeske i dovede k Adamu da vidi kako će koju nazvati, pa kako Adam nazove koju životinju onako da joj bude ime; i Adam nadene ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i zveri poljskoj; ali se ne nađe Adamu drug prema njemu. I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mesto popuni mesom; i Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu. A Adam reče: sada eto kost od mojih kosti, i telo od mog tela. Neka joj bude ime čovečica, jer je uzeta od čoveka”

Ovi stihovi mogu vam mnogo otkriti ako ih verujete. Adam je dao ime čovečica “zato što je uzeta od čoveka”. Da li vidite da vaše pravo ime otkriva zašto ste ovde?

Hajde da slikovito prikažemo ove stihove. Deo razmišljanja o Božijoj Reči može da bude slikovito prikazivanje onoga što je napisano. Pred nama se nalaze predivne scene u ovim stihovima. Ovde vidimo kako Bog nadgleda svoja stvorenja i posmatra Adama koga je načinio sa posebnom svrhom. Bog počinje da govori: “Nije dobro čoveku da bude sâm. Ja ću mu stvoriti pomoćnicu”. Tada izgleda kao da se scena menja. Sve životinje dolaze pred Adama i on im daje ime. Adam ih je posmatrao kako dolaze: muško, žensko, muško, žensko… Dolazile su par za parom. Kada je Adam završio posao shvatio je da se nije našlo žensko biće za njega. Čini se kao da ga je Bog pripremao za dar koji je uskoro trebao da primi.

Bog je pustio tvrd san na Adama i izvršena je prva operacija. Izvađeno je rebro i od toga je formirano biće suprotnog pola Adamu – žensko biće. Bog je uzeo ženu koju je stvorio i doveo je Adamu. Da li možeš da zamisliš kako se on osećao tog dana? Tu je žena. Ona je slična njemu, ali ipak ne kao on. Ona je stvorena od njega i za njega. O, sigurno se radovao tog dana! Morao je tog dana biti ispunjen srećom kada se iznenada probudio i shvatio da mu je Bog stvorio pomoćnicu.

Da li si nekada stao i razmišljao kako se Eva osećala? To je takođe predivno! Nije postojala, i iznenada ona je sada tu i vidi sebe da postoji. Sada je tu i stoji pred Adamom i Bogom. Možda je na svom licu imala neizrečeno pitanje: “Zašto sam ovde?” Možda joj je Bog objasnio: “Načinjena si radi ovog čoveka. Njegovo ime je Adam. Bila si mu vrlo potrebna i zato sam te stvorio”. Možeš li zamisliti kako su te reči duboko pale u njeno srce? Da li misliš da je imala bilo koji problem da bi shvatila svoje mesto i ulogu, pre pada? Mislila je: “Ja sam ovde zbog Adama. Da nisam bila namenjena njemu ne bi čak ni bila ovde”. Njoj je bilo potpuno jasno da treba da bude pomoćnica tom čoveku. Shvatila je svoje mesto pod autoritetom tog čoveka. Takođe, shvatila je da treba da bude zahvalna što joj je Bog dao tu ulogu. O kako je to divno!

I to je istiniti duh braka, zar ne? Ako bi uzeli samo te dve scene i razmišljali o tome, koliko bi to pozitivno uticalo na naše brakove! Duh ovog otkrivenja Pisma jeste Božija žarka želja za brak. Čovek treba da kaže: “Bog mi je dao dar”. Žena treba da kaže: “Bog me je stvorio za ovog čoveka. Ja sam dar za njega, da mu budem pomoćnica.”

Ah, to je blagoslov! Eva je dobila puno otkrivenje stvarnosti, i to takođe treba da ima svaka od vas, drage sestre. To je svrha vašeg postojanja i to je vaša uloga. Iz tog razloga ste ovde.

Ovo učenje nije samo neka arhaična ideja izvedena na osnovu Knjige Postanka. Te iste stvari ćete takođe naći na nekoliko mesta u Novom Zavetu. Ništa se nije promenulo iako je prošlo šest hiljada godina. Ako ovo otkrivenje duboko padne u tvoje srce, tvoj život može biti promenjen, ako nije do sada. Sestro, nemoj to suviše brzo odbaciti! Razmišljaj o tome. Stavi se na brzinu na Evino mesto. Razmišljaj o njoj. Razmišljaj o tome kako se ona osećala i probaj da osetiš iste stvari. Bog želi da duboko piješ iz otkrivenja uloge za koju te je On odredio i radi koje te je stvorio. To će apsolutno preobraziti tvoj život i tvoj dom. Tvoj život će dobiti potpuniji smisao i veći značaj ako se budeš držala ovog otkrivenja. Žene koje tako žive jesu najsrećnije i najispunjenije žene na ovoj zemlji!

Molitva

Dragi Gospode Isuse, molim se za drage sestre koje su pročitale ovo poglavlje. Duboko progovori svakoj od njih. Gospode, đavo ih je lagao i zaslepio za najveću svrhu njihovog života. Otvori njihove oči da vide silu i lepotu koja je skrivena u tom velikom pozivu. U Isusovo ime. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: