24 Otac: Stražar

Razmišljanja

Bogu su potrebni ljudi

Ljudi koji će stajati pred Njim i svakodnevno slušati Njegov glas.
Ljudi koji će ljubiti pravdu i mrziti bezakonje.

Ljudi koji su puni Svetoga Duha.

Ljudi koji su ukorenjeni i utemeljeni na Golgotskoj ljubavi.

Ljudi čija su srca odenuta poniznošću.

BOGU SU POTREBNI LJUDI!

Ljudi koji su čvrsti, marljivi i vredni.
Ljudi koji su dovoljno blagi da se igraju sa svojom decom.

Ljudi koji znaju za radost disciplinovanog života.

Ljudi koji se ne boje iskušenja i nevolja.

Ljudi koji nisu robovi svetskih zabava.

BOGU SU POTREBNI LJUDI!

Ljudi koji nalaze svoje ispunjenje samo u Bogu.
Ljudi koji su puni radosti i plodova Njegovog Duha.

Ljudi koji slede uputstva Svetoga Duha.

Ljudi koji mole efektivne, žarke molitve.

Ljudi koji drhte na Božiju Reč.

BOGU SU POTREBNI LJUDI!

Ljudi koji su otvoreni da primaju kritike i opomene.
Ljudi koji neće ohladniti svoju posvećenost Hristu.

Ljudi koji neće praviti kompromis sa svojim presvedočenjima.

Ljudi koji će vaspitavati svoju decu za slavu Božiju.

Ljudi koji će ceo život posmatrati iz nebeske perspektive.

BOGU SU POTREBNI LJUDI!

Bogu su potrebni ljudi koji gore ljubavlju.
Bogu su potrebni ljudi sa duhovnim autoritetom.

Bogu su potrebni ljudi sa karakterom koji je sličan Hristu.

O Bože, u ovim našim danima podigni ljude koji će hodati tim putem.

Otac: Stražar

“I zid je Jerusalimski razvaljen i vrata su mu ognjem popaljena.A kad čuh te reči, sedoh i plakah, i tužih nekoliko dana,i postih i molih se pred Bogom nebeskim”

Nemija 1:3b,4

 

Kao otac, ponekad drhtim pri pomisli na odgovornost koju imam da zaštitim svoju decu od uticaja zla. Živimo u svetu gde skoro svakodnevno stižu novi pronalasci. Zbog “napretka” ovaj svet ima mogućnost da brzo informiše i nas i našu decu o najnovijim užitcima. Kako pobožna porodica treba da se odnosi prema svemu tome? U prethodnom poglavlju videli smo preplavljujući blagoslov koji rezultira kada roditelji vaspitavaju i čuvaju tela i duše svoje dece. Ovo poglavlje se bavi nekim praktičnim stvarima pomoću kojih možemo sačuvati razume i tela naše dece. O ovoj temi imam da kažem oštre stvari i molim se da ti Bog dâ otvoreno srce da ponovo pogledaš neke jako važne predmete koji utiču na tvoju decu.

Nemija je bio upravitelj. Bio je guverner Jerusalima za vreme obnove, posle ropstva. Uvodni stihovi za ovo poglavlje pokazuju njegovo duboko breme pošto su zidovi Jerusalima još uvek stojali srušeni i vrata neobnovljena. Gradski zidovi su bili potrebni da bi zaustavili neprijatelja od upada i zarobljavanja ljudi. Vrata su bila tamo da, uz pomoć stražara, niko ne bi mogao da se ušunja u grad i uništava ga iznutra. Božiji narod nije imao nikakvu zaštitu od neprijatelja. Nemija je bio jako opterećen zbog strašnog stanja njegovog naroda.

Hajde da se u svetlu ove ilustracije fokusiramo na zaštitu naših domova. Nemija je otac, upravitelj i onaj koji je odgovoran za blagostanje porodice. On gradi zid oko svoje porodice podižući osnovne Biblijske standarde po kojima porodica treba da živi. On ne samo da je zabrinut za presvedočenje doma (zidove), nego je odgovoran i za vrata. Mi očevi treba da stojimo na vratima naših domova. Treba da budemo sigurni da kroz vrata nije prošlo ništa što bi iznutra moglo uništavati porodicu.

John Bunyan je napisao jednu alegoriju Sveti rat. To je priča o pokušaju đavola da osvoji i zagospodari Dušingradom, ili dušom čoveka. U toj priči čovečija duša je opisana kao grad sa petoro vrata. Neprijatelj može prodreti u grad samo kroz ta vrata. Vrata predstavljaju pet čovekovih čula. To nije samo priča jer u realnosti prikazuje kako sotona zaista preuzima kontrolu nad čovekom baš kroz ta vrata. Ne treba da gledamo jako daleko da bi videli kako on još uvek koristi načine i sredstva da bi ušao u dušu čoveka kroz ta ista vrata.

Ovo nas opet dovodi do očeva. U našem modernom svetu, porodice su u očajničkoj potrebi za stražarem koji će ljubaznim nadgledanjem proveravati sve što pokušava da uđe u dom kroz vrata. Postoji pet vrata: oči, uši, nos, usta i dodir. Mudar otac će biti oprezan za opasne uticaje u tim sferama. Većina nas se slaže da postoji nešto drastično pogrešno sa hrišćanskim domom i crkvom. Verujem da su tih petoro vrata bar jedan deo problema.

Šta je svet?

Ovo je pitanje koje svaki koji veruje Evanđelje treba da postavi sam sebi. Izgleda da smo izgubili jasnu i neospornu definiciju “sveta”. Izgleda da Bunyan-ov gospodin Taština sada prebiva u crkvi. Vreme je za preispitivanje. Četrdeset miliona američkih “Hrišćana” ispoveda da veruje u nauku odvajanja od sveta. Ipak, nedavna ispitivanja pokazuju da uopšte nema razlike između stila života Hrišćana i ostalih ljudi u našoj zemlji. Po pitanju nekih stvari kao što je razvod, Hrišćani su čak i gori. Vreme je da pogledamo gde to idemo.

Svi mi verujemo u odvojenje ali vrlo malo ljudi je zaista odvojeno od sveta. To znači da ima mnogo više slušalaca nego tvoraca Reči. Svet je pod osudom. Spremljen je za vatru. On je brod koji tone, a svi plešu na njemu dok polako tone. Volim Tozerovu rečenicu: “Svet više nije bojno polje, on je bina za igru”. Znam da ovo nekima od vas zvuči verovatno oštro, ali neko treba da zatrubi u trubu na Sionu. Američki Hrišćani masovno gube svoju decu u svetu. Baš sam čuo svedočanstvo jednog čoveka koji služi u jednoj od najvećih crkava u zemlji. Ta crkva veruje u odvojenje od sveta, pa ipak gubi oko pedeset procenata svoje mladeži. Odlaze u svet. Ali, oni se i igraju u svetu sve vreme. Većina aktivnosti mladih svodi se na zabavu. Opet pitam, šta je svet? Možda treba da definišemo taj pojam.

Ovo nije učenje nauke nekonformizma (ne pridržavati se pravila, prim.prev.). Postavio sam pitanje da bih se mogao dotaći nekih destruktivnih uticaja koji uništavaju iskrena nastojanja da se podigne porodica za Gospoda.

Posmatrao sam to više od dvadeset godina i primetio sam da kada roditelji ozbiljno shvate vaspitanje svoje dece u “nauci i strahu Gospodnjem”, oni odmah dobiju novi, svež pogled na ono što ulazi kroz vrata njihovog doma. Želim da rasplamtim oganj te nove želje navođenjem kratkog pregleda onoga što smo mi uspostavili u našim domovima. Mnogi su dopustili da gomila zlih učitelja okupi njihovu decu oko sebe i uči ih “putu neznabožaca” (Jer.10:2a). Znam da će se nekima od vas verovatno činiti kao da sam došao sa druge planete, ali i ako budem pogrešno razumen, zaista se plašim. Ne mogu ćutati. Ono što pišem, pišem sa dubokim bremenom. Ponekad me toliko boli, da budem obuzet žalošću. Čak i dok sam pisao ovo poglavlje, naučio sam ko je poslednji prevarni učitelj kome je dopušteno da živi u domovima miliona Hrišćana. Dugo sam bio preneražen i pogođen žalošću. Očevi, molim vas razgledajte svoje puteve.

Ko prebiva u tvom domu?

Pre nego što budeš čitao 101.psalam koji će biti citiran posle ovog pasusa, pogledaj šta se u njemu ističe. Taj odlomak nazivam Psalmom očeva. David ga je napisao i njegovo posvećeno srce jako divno izražava samo sebe. Čitanjem teksta lako je rasuditi ko nije prebivao u njegovom domu. Moj iskreni izazov svakom ocu jeste ovo pitanje: “Ko prebiva u tvojoj kući?” O, da bi svaki otac čitajući ovo poglavlje učinio ovaj Psalam svojom molitvom. Hajde da pogledamo neke zle učitelje koje smo dopuštali u naše kuće.

“Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni,hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom.Ne stavljam pred oči svoje reči nepotrebne,Mrzim na dela koja su protiv zakona, ne pristajem za njima.
Srce pokvareno daleko je od mene; zlih ne znam.
Oči su moje obraćene na verne na zemlji, da bi sedeli sa mnom.Ko hodi putem pravim, taj služi meni.Ne živi u domu mojem ko radi lukavo;koji govori laž, ne stoji pred očima mojim”

Psalam 101:2-4, 6-7

Televizor

Celo poglavlje bi se moglo napisati o zlom karakteru ovog učitelja. On je savladao svojih deset hiljada. Nijedna stvar nije uništila više života od njega. “Pozitivna” reklama vrlo jasno i brzo objavljuje negativnu realnost: “Mi donosimo svet u tvoj dom.”

Televizor je pun osoba koje se odvraćaju od Gospoda. Kako možemo postaviti svoju decu ispred njih? To je zla stvar koju postavljamo pred njihove oči. Kroz oko-dveri u našoj deci se raspaljuju osećanja koja ih uznemiravaju u svim njihovim danima. Većina osoba koje stoje ispred kamera su pune laži i prevare. Ako njihova mišljenja i vrednosti stavimo pored Reči Božije, oni su antihrist. Upozoreni smo da “ne idemo na veće bezbožničko” (Ps.1:1).

Televizor je sotonin alat broj jedan za vaspitavanje sledeće generacije njegovim zlim putevima. Amerika je opijena sa ovom stvari. Ona se utvrđuje u tom bezumlju, pijući iz njenog izvora, smejući se svojoj totalnoj ludosti ne znajući da je tu zmija. Božiji narod ne treba da boravi tamo sa njima i ne treba da dozvoljavamo našoj dragocenoj deci da sede kod njihovih nogu i da se klanjaju kod njihovog oltara.

Jednom sam slušao propoved od Billy Grahama iz 1953.godine. Bila je to snažna proročka poruka Hrišćanima u našoj zemlji. On nas je još 1953.godine upozorio na razaranje koje će TV proizvesti u našim domovima. To je bilo još onda kada je televizor bio “uredu”. Rekao je da će đavo to iskoristiti da zarobi Hrišćane i da ih spreči da imaju tihi čas. Šta misliš, da li je bio na meti zbog tog proroštva!?

Lično verujem da je ta stvar hitna i poziva na oštre mere. Očevi, uzmite tu zlu stvar i razmrskajte je na komadiće pred Gospodom i svojom porodicom. Izbacite tog zlog učitelja iz svoje kuće i nakon toga mu zaključajte vrata.

Filmovi i drama

Hollywood je kao uzburkano more koje se ne može smiriti. Njegove vode stalno izbacivaju nečistotu i blato. Posebno sam odvojio ovog zlog učitelja zato što osećam da on doseže daleko više od samog TV-a. Pozorišta, video kasete i sada DVD-ovi traže pažnju naše dece. U većini slučajeva deca dobijaju ono za čime plaču. Ovaj oblik medija je prevara sa glavnim gradom P. To je sve veštačko. To je sve nerealno. Povređeni ljudi se oblače u lažne grimase i glume kao da uživaju blagoslove života, dok u realnosti u svojoj unutrašnjosti umiru i planiraju samoubistvo. Odakle ta želja da svoje dragocene sinove i ćerke stavljamo pred te licemere?

Tu takođe postoji i raslabljavanje savesti u vezi greha. Ako gledaš kako ljudi greše u filmovima, to ima tmuran efekat na tebe. Pošto si video toliko mnogo ubica, sada ti on više i nije toliko loš. Moja deca nikada nisu gledala filmove. Ako bi im dozvolio da pogledaju samo jedan od tih krvavih filmova, bili bi u totalnom šoku. Nikada to ne bih učinio.

Stvar koja čini film interesantnom jeste drama. U drami se koriste ekstremne emocije da bi priča taknula gledaoce. Ljutnja mora postati gnjev, ljubav se mora manifestovati dubokom požudom, a neslaganje mora izrastiti u jaku tuču. Ako nije tako, obda jednostavno nije dobar film. Telo nikada nije zadovoljeno onim što vidi, tako su filmovi prešli na silovanje, ubistva, veštice.

Gde će se sve to završiti? Kada će Amerika shvatiti da tim sredstvima vaspitava sopstvene teroriste i dobavljače uništavanja? Mi Hrišćani moramo izaći iz tog broda koji tone i to moramo učiniti sada. Napravi vatricu pozadi u dvorištu, u Isusovo ime.

Moderne igračke

Jedan hrabar čovek (Phil Phillips) je pre određenog vremena napisao knjigu koja se zvala Metež u kutiji za igračke. Ona se nikada nije našla na listi najprodavanijih knjiga i verovatno je uvredila mnoge, ali čovek je zaista imao pravo u svojim ocenama za igračke. Igračke nisu alati za nevinu dečiju igru. Đavo želi da misliš da jesu, ali nisu. Igra je uvek bila praksa i razmišljanje za život u budućnosti. Mi svi to znamo, ako samo zastanemo na minut i razmislimo. Kada su srca bila ispravna, igračke su bile lutke i traktori, a posle je prema tome sledio stvaran život. Međutim, više nije tako, vremena su se promenila. Ipak, funkcija igračaka je još uvek ista. Deca u Americi još uvek praktikuju i razmišljaju o budućem životu, ali sa kakvim igračkama se danas igraju? Beba lutka je postala Barbika koja nosi mini suknju i šminka se. Ta lutka ima figuru koju je nemoguće dostići. Ali devojke pokušavaju svim njima zamislivim sredstvima da liče na nju, uključujući mršavljenje i veštačke načine ulepšavanja. Traktor je zamenjen atraktivnim autom koji juri ulicom i koji predstavlja ponos snova svakog mladića. To su prvi plodovi uništavanja.

Mi smo otišli još iza toga ka totalno zlim, demonskim igračkama. Sada možeš praktikovati vešticu i pripremati se za duboke sotonske rituale potragom tamnice i aždaha. Punjene igračke su zamenjene tim jezivim stvorenjima iz tamnice osuđenih. Braćo i sestre, sotona je iza svega toga. Srce me boli kada pomislim koliko naše dece se nesvesno igra sa tim zlim učiteljima. Ja sam nabrojao samo nekoliko – ima ih mnogo više. Roditelji, molim vas da razmišljate o ovom principu igranja. Počnite da prebirate vašu kutiju sa igračkama! Igra je praksa za život u budućnosti. Šta vaša deca vežbaju? Sa čime se igraju? To će možda raditi i u stvarnom životu.

Svet uzbuđenja

Da li si u rečniku tražio definiciju te reči “uzbuđenje”? Otkriva vrlo mnogo i pomaže mi da razumem zašto ga nikada nema dovoljno. Prema rečniku Websters 1828, uzbuđenje je “oštra prodorna senzacija koja juri kroz telo”. To znači, “dati nalet zadovoljstva, probiti telo intenzivnim senzacijama”. Tako cela ideja za što više uzbuđenja jeste telesna u svojem korenu. Svetski ljudi rade preko vremena da bi došli do sledećeg uzbuđenja koje je malo “bolje” od prethodnog i mase trče za tim što brže mogu.

Nikada nije dovoljno; 200 m/h nije dovoljno brzo. Stari konjići u zabavnom parku nisu dovoljno dobri. Nalet je prošao i ljudi moraju dobiti nešto drugo. Sada vežu gumenu vrpcu oko pojasa i skaču sa planine. Brzina koju postignu jeste osećanje slobodnog pada dole na stene. Koja perverzija!

Mi nadgledamo nivo uzbuđenja dece u našoj kući. Čudno je, ali deca se još uvek uzbude kada idu u McDonald’s na zajednički obrok ili na vožnju biciklovima. Učimo naše sinove i ćerke da budu uzbuđeni za osnovnije stvari u životu.

Materijali za čitanje

Većina dece su strasni čitaoci. Čini se kao da nikada neće biti dovoljno knjiga za čitanje. To predstavlja stvaran izazov roditeljima. Mi smo odgovorni da kontrolišemo njihove materijale za čitanje. Ohrabrujem te da se čvrsto držiš istine i realnosti, a da se kloniš imaginacije. Amerika je u ovim danima pretrpana “Hrišćanskim romanima” i crkva se naveliko hrani tim knjigama. One u sebi sadrže ili ljubavnu priču ili brzopletu dramu.

Ljubavne romane većinom čitaju devojke i devojčice. Osećam da su te knjige opasne za naše ćerke i žene. One predstavljaju nerealne, mutne ljubavne afere koje nisu istinite u stvarnom životu. Dok čitaju te knjige, u našim devojkama se stimuliše požuda za ljubav. Mnogo puta sam čuo kako devojke čitaju takve stvari do tri sata ujutro da bi završile knjigu. Hajde da čitamo Bibliju do tri sata ujutro. Naše ćerke dobijaju nerealnu ideju u vezi ljubavi i tada se razočaraju svojim brakom zato što ne liči na onaj primer iz knjige. Očevi, čuvajte njihova srca i sačuvajte ih za jednog čoveka koga će Bog dovesti u njihov život.

Bezumni drugari

Priče 13:20 kažu: “Ko hodi s mudrima postaje mudar, a ko se druži sa bezumnicima postaje gori”. Ovaj stih nije napisan deci, ali se sigurno odnosi i na njih. Među nekim roditeljima postoji mišljenje koje dopušta besmisao i bezumlje u maloj deci dok se igraju. To je vrlo opasno. Naučio sam, ponekad dosta teško, da bezumlje proizvodi još lošije stvari kada roditelji ne gledaju. Izabrati drugove koji će se igrati sa tvojom decom nije mala stvar.

Kompjuterske igre

Opreznost u vezi tih “nevinih” igrica u poslednjih nekoliko godina je porasla zbog pucnjave u srednjim školama. Čak i svetovni mediji postavljaju pitanja da li je praktikovanje tih igrica povezano sa mladima koji hodajući školskim hodnikom pucaju u svoje drugove iz razreda. Zbog “napretka” te igrice postaje sve realnije. Osećaš se baš kao da si u igri, da stojiš ispred neprijatelja i svojim hicem izbacuješ mu creva. Krv čak leti na sve strane kada pucaš. Možda ćeš reći: “Mi ne idemo za onim što je tako loše!” Dobro, radostan sam zbog toga, ali ko želi da učestvuje u svemu tome? Seti se, tvoja deca se igrom vežbaju za stvaran život. Golf igrice postaju dosadne i odavno su otvorile put za igre ubijanja.

Internet

Mi imamo pristup internetu u našoj kući. To brzo postaje alat za sve moguće poslove i aktivnosti. Iako ga imamo, koristimo ga vrlo ograničeno. Nikome nije dozvoljeno da se konektuje ako nema bar joše jedne osobe u sobi. Deci uopšte nije dozvoljen pristup internetu. Koristimo ga nekoliko puta nedeljno da bi sakupili informacije o temi ili proizvodu koji nas interesuje.

Prva loša stvar koju vidim kod interneta jeste vreme. Količina propuštenog vremena za tu stvar je zapanjujuća. Međutim, glavna stvar jeste đubre koje je dostupno onima koji čeznu za njim. To je bilo najveće prokletstvo Amerikancima. Otkrilo je nizak nivo duhovne snage na koji su Hrišćani pali. Opasnosti za našu decu su očigledna. Ali, dostupan je neki stvarno dobar softver (program) koji čuva porodicu od tog zla. Nemoj sačekati da se desi tragedija da bi učinio nešto povodom toga. Učini to sada. Ustanovi neku vrstu odgovornosti da bi zaštitio svoju porodicu.

“Hrišćanska rok” muzika

Kada Valam nije mogao da prokune Izrailja zbog Božijeg blagoslova na njima, on je smislio način da ga indirektno prokune. Savetovao je Valaka da ih uništava iznutra. Poslao je atraktivne žene u Izrailjski oko. Ostatak priče je istorija. Ta priča mi dolazi na um kada razmišljam o destruktivnom uticaju koji pogrešna muzika ima na mlade u Americi.

Ovo je već dovoljno tužno, ali uticaj se proširio i na hrišćanski svet i sada crkva pleše na svetsku muziku, sa nekim posvećenim rečima koje su ubačene. Čak je i podnaslov koji sam stavio pogrešan. Te dve reči se ništa više ne slažu od reči “Hrišćansko kockanje“ ili “Hrišćansko pivo”.

Želim da vas ohrabrim očevi da stanete na vrata i proverite muziku koju vaša deca slušaju. Govorili smo o autoritetu u prethodnom poglavlju. Ovde je mesto primenjivanja tog autoriteta. Sakupi porodicu i svima jasno daj do znanja da ćeš proveravati njihovu muziku.

Bezumne Biblijske priče

Pre određenog vremena, možda pre dvadeset godina ili tako nešto, hrišćanski nastavnici su shvatili da deca bolje uče kada je materijal smešan. Dobro, deca su stvarno sedela i slušala dok su se smejala na svom putu kroz Biblijsku priču. Nakon toga, nastavnici su došli do bezumnih lutaka koje stvarno sve zasmejavaju. Sada je to norma. Većina materijala za mališane puna je te “besmislene” metode učenja. Mojsije je sada smešan mali čovek sa velikim okruglim nosom i očima koje liče na bebu, umesto prorok. Kuda oni idu sa svim ovim? Da li stvarno misliš da se tako treba prosleđivati “vera” sledećoj generaciji? Ja teško. Sada se karakteri predstavljaju oživljenim karikaturama sa bezumnim glasovima i tako su skroz izvrnuli proroka Mojsija. Ti “kreativni nastavnici” su dopreli do najveće perverzije od svih. Car David je krastavac koji svira svoju harfu. Cela ova stvar jeste đavolje sredstvo da zamuti Reč Božiju i njena svedočanstva. Kako možemo očekivati da deca drhte dok slušaju priču o Mojsiju kada su ona stekla loš dojam o njemu? Osećam da je to jadan izbor onih koji čuvaju bebe, a još jadniji izbor učitelja.

Ovo su zli učitelji koje smo pozivali u svoje domove da zabavljaju našu decu dok smo mi radili “bolje stvari”. Ja sam duboko opterećen zbog svega toga. Većina tih jadnih izbora je uzelo maha pošto očevi nisu stražili na vratima. Mnogi očevi čak ni ne znaju da su odgovorni za suočenje sa svim tim uticajima. Možda osećaš da sam bio suviše oštar. Izvini, moja želja nije bila da te uvredim. Leonard Revenhill kaže: “Proroci su za krizne časove”. Oprosti mi, ali mislim da se mi u tome nalazimo.

Dragi očevi, da li su srušeni zidovi i vrata tvog doma? Da li si usmerio svoju porodicu na svete standarde? Molim se da ti Bog da snagu i hrabrosti da očistiš svoj dom od svega što bi oskvrnilo Njegovo ime. Nemoj biti grub. Nemoj se ponašati kao bik, nego tihim autoritetom očisti svoj dom. Organizuj porodičnu vatricu pozadi u dvorištu. Otpojte nekoliko pojanja, pročitajte nešto iz Pisma i spalite tu stvar u ime Isusa Hrista.

Želim da kažem nešto i svim ženama koje ovo čitaju. Vašem mužu je potrebna podrška dok pokušava da ukloni svu nečistoću iz svoje kuće. Stanite uz svog čoveka. Nemudro radite ako ne prihvatate njegova dela u vezi tih stvari. Mnogi očevi su bili zaustavljeni u eliminisanju zla iz svoje kuće zbog molbi dece i pritisaka od strane žene. Seti se, ti si ona koja si se molila da Bog učini tvog muža duhovnim vođom.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: