Život Josifa (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Ali Gospod beše sa Josifom…
(1. Mojsijeva 39:21)

Poglavlje 38 predstavlja blago skretanje od Josifove priče. Tu čitamo kako je Juda učinio preljubu sa svojom snahom, Tamarom, i kako je Tamara rodila blizance (38:29,30). Interesantna stvar ovde jeste da je kroz jednog od tih blizanaca – Faresa – rođena Marija, Isusova majka. Dakle, Isusovo poreklo dolazi iz te veze incesta i preljube! Naš Gospod je namerno izabrao da dođe kroz tu genealošku lozu (Matej 1:1-3). Zašto je On izabrao tako grešnu lozu? Koliko nas bi izabralo da se rodi iz incestne familijarne loze? Gospod je to namerno izabrao sa neba da bi pokazao da je došao da pozove grešnike – čak i one u incestu – na spasenje. Isus se poistovetio sa najgorim prestupnicima u svojoj porodičnoj lozi.

Poglavlje 39 je divna priča o mladiću koji je bio veran Bogu kada je bio veoma iskušavan od strane atraktivne i uticajne žene. Postoji samo jedan način da se izbegne nemoral – a to je da pobegneš od njega (1.Kor.6:18). Upravo to je Josif činio. Petefrijeva žena ga je primoravala da učini preljubu sa njom (39:7), ali Josif je odbijao. Odbijao je čak da bude bilo gde blizu nje (stih 10). On joj nije samo rekao „ne“. On je bežao od izvora iskušenja. Čim bi se ta zla žena približila, Josif bi otišao na neko drugo mesto. Ne možeš nadvladati iskušenje ako se stalno nalaziš u blizini ljudi koji te iskušavaju. Bog traži takve ljude – koji će bežati od iskušenja. Jednog dana kada je bila sama sa njim u kući, uhvatila ga je. Ovog puta, Josif se istrgao tako što je u njenim rukama ostavio svoju odeću. To je nju toliko razljutilo da ga je optužila za pokušaj silovanja. Njen muž se razbesneo i zatvorio Josifa u tamnicu.

Pogledajte koje stvari je Josif doživeo – ljubomoru svoje braće, lažnu optužbu zle žene i zatvor. U to vreme zatvori su bili grozne tamnice pune pacova, crva i bubašvaba. Međutim, u stihu 21 kaže, pored svih tih gmižućih stvorenja, „Gospod je bio sa Josifom.“ Ta činjenica sve menja. Nema veze ako si okružen svakom mogućom neprilikom ako je Gospod sa tobom. To je dovoljno, a to je bilo sve što je Josif želeo.

Tamo u zatvoru Josif upoznaje Faraonovg peharnika i tako se upoznaje sa Faraonom. Vidite kako Božiji plan polako počinje da se ostvaruje. Ne samo da je Bog zaštitio Josifa od zla koje su mu Petefrije i njegova žena naneli, nego je učinio da se to zlo koje su mu naneli pretvori u Božiji savršeni plan. Kako bi se Josif u suprotnom sreo sa Faraonovim peharnikom, a zatim i sa Faraonom da nije završio u tom zatvoru?!

Da je Josif mogao da vidi sve ovo na početku, on bi slavio Gospoda sve vreme svog boravka u zatvoru – baš kao što su Pavle i Sila radili u svoje vreme. Oni su mogli da slave Gospoda u zatvoru u Filipima, zato što su shvatili Božiju suverenost iz Pisma. Ako proučavamo Pismo i mi ćemo slaviti Gospoda u svakoj tesnoj situaciji koja je nastala kao rezultat zla koje su nam drugi naneli. Jednog dana ljudi će možda i nas baciti u zatvor zbog mnogih lažnih optužbi. Siguran sam da su Egipćani poverovali svim lažnim pričama koje su se širile o čoveku koji je bio najpravedniji u Egiptu, ali to Josifa nije uznemiravalo. Danas se takođe šire mnoge lažne priče o istinskim Božijim slugama. Šta morate raditi? Biti mirni i ostaviti Bogu da odbrani vašu reputaciju. On će vas odbraniti u pravo vreme. Niko ne može osujetiti Božiji plan za tvoj život, ako Ga poštuješ.

Želim da primetite kako je Josif došao u kontakt sa Faraonovim peharnikom. Josif je imao dovoljno svojih problema oko kojih je mogao brinuti u zatvoru. Međutim, on je zaboravio na svoje tuge kada je video dva nova zatvorenika koji su bili tužni jednog dana. Čuvar zatvora je postavio Josifa da kontroliše sve zatvorenike i tako je on pitao ovih dvojicu za razlog njihove tuge (40:7). Na taj način je ispravno protumačio njihove snove i tako je dobio otvorena vrata preko peharnika da jednog dana protumači Faraonov san. Bog ima divne načine da otvori vrata svojim slugama koji su Mu verni i koji mogu da zaborave svoje tuge i imaju brigu za druge. To učimo iz ovog događaja. Dakle, nemojmo se usredsređivati na svoje tuge. Otvorimo svoja srca drugim ljudima u ovom svetu koji su u potrebi.

Na kraju Josif staje pred Faraona, ali to je bilo u Božije savršeno vreme. Biblija kaže: „Okovima stegoše noge njegove, ali gvožđe je ušlo u njegovu dušu tokom boravka u zatvoru. Do Bogom određenog vremena, Josif je bio testiran. Tada je došla Reč Božija i oslobodila ga.“ (Psalam 105:18,19 – parafrazirano). Bog je uvek tu na vreme. Nikada ne kasni. Postoji specifična dužina vremena koju Bog odredi za sva naša iskušenja. Za to vreme On će nas testirati. Kada se to vreme završi, On će nam zapovediti slobodu. Međutim, dotle, ako smo bili verni, gvožđe će ući u našu dušu i mi ćemo postati jaki u veri. Bog nasamari Sotonu i koristi isto zlo koje nam Đavo nanosi, da bi nas ojačao. Haleluja!

 

Znate ostatak priče, kako je braći bila potrebna hrana zbog gladi u zemlji, i kako su došla i poklonila se Josifu, tačno onako kako mu je Bog pokazao 20 godina ranije. Bog drži svoju Reč.


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: