Život Josifa (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“Hajde da ga prodamo ovim Ismailjcima,
pa da ne dižemo ruke na njega, jer nam je brat, naše je telo…“
(1. Mojsijeva 37:27)

Hajde da pogledamo sada Josifov život. On je bio jedanaesti od dvanaest Jakovljevih sinova. Vidimo ovde da Jakov pravi istu grešku kao i njegov otac pre njega. On je takođe pristrasan prema Josifu! Poglavlje 37:3 – „Izrael je voleo Josifa više od svih svojih sinova, zato što mu se rodio pod starost, i načinio mu je šarenu haljinu.“ Najbolji način da uništiš svoju decu jeste da budeš pristrasan prema jednome od njih, dajući mu poseban poklon koji ne daš drugima. Jakov je već video šta je pristrasnost učinila u domu njegovog oca. Ipak, on isto to radi u svojoj kući. Rezultat je da su ostalih desetorica braće postali ljubomorni na Josifa i skoro ga ubili. Pristrasnost može imati vrlo ozbiljne posledice.

Kada roditelji hvale jedno dete u prisustvu druge dece, kakav je rezultat? Ostala deca postaju neprijatelji omiljenog deteta – ponekad doživotno. Čija je to greška? To je greška bezumnih roditelja. Postoje upozorenja u Pismu za svaku oblast našeg života.

U 37:18 čitamo kako su Josifova starija braća isplanirala da ga ubiju. Ovde vidimo Božiju suverenost koja čini da jedan brat zaustavlja taj plan i menja ga u prodavanje Josifa nekim trgovcima robova koji su upravo onuda prolazili. Ko ih je baš u to vreme poslao tamo? Bog. Bog je uklopio vreme putovanja tih Ismailjaca tako da se oni nađu u toj zemlji baš kada je Josif trebao biti ubijen. Ti trgovci robova su išli za Egipat, što je upravo bila zemlja u koju je Bog želeo da Josif ode!! Divno je videti kako iznova i iznova Božija suverenost radi u Josifovom životu. Bog ima plan i svrhu i za tvoj život i niko ga ne može osujetiti, ni tvoja ljubomorna braća, niti tvoj bezuman otac, niko. To vidimo ovde.

Kada je Josif imao 17 godina Bog mu je kroz snove već otkrio da ima svrhu za njegov život. Divno je kada je mladić toliko osetljiv na Boga da u godinama kada većina tinejdžera ima prljave snove, on ima snove od Boga! Mladi, nikada nemojte da se žalite da vam starija braća ne daju priliku da služite Bogu. Ako se iskreno pokorite Bogu, niko ne može osujetiti ili pokvariti Božiji plan za vaš život. Kada sam ja bio mlad, neka starija braća, koja su bila ljubomorna na moj dar propovedanja, nisu mi dozvoljavala da delim Reč u crkvi koju sam pohađao. Tako sam propovedao evanđelje na ulicama gde mi nije bila potrebna nečija dozvola za propovedanje! Na sastancima u crkvi Bog mi je rekao da se ponizim i budem miran i da nikada ne kritikujem starešine. Bile su to godine kada me je Bog slamao poput Josifa. Međutim, nijedan od tih starešina nije mogao da spreči Božiiji plan za moj život. Kada je došlo vreme, Bog mi je otvorio vrata i Njegov plan za moj život bio je ispunjen. Kažem ovo radi vašeg ohrabrenja. Dakle, nemojte se žaliti na ljude. Jedina osoba koja može da spreči Božiji plan za tvoj život jesi sâm ti. Sećaj se toga!

Bog je koristio ljubomoru Josifove braće da bi ispunio svoj plan za Josifov život, time što je učinio da ga prodaju u Egipat. Bog čini da zlo koje nam drugi planiraju ispadne na naše dobro i za ispunjenje Njegovih ciljeva. Haleluja! Ako bi nas Bog zaštitio od zla koje drugi ljudi pokušavaju da nam učine, sâmo to bi bila velika stvar. Međutim, Bog čini nešto još bolje! On čini da sâmo zlo koje nam drugi čine ispuni Njegov plan za naš život! Zar to nije mnogo bolje, kada Bog tako nasamari Sotonu? Samo pomislite: da Josifova braća nisu bila ljubomorna na njega, nego mu činila dobro, Josif možda nikada ne bi otišao u Egipat. Kako je Josif otišao u Egipat? Prvi korak: Braća su bila ljubomorna na njega. Drugi korak: Prodala su ga trgovcima robova. Treći korak: Trgovci su ga odveli u Egipat i tamo ga prodali. Tako je Božiji plan za Josifov život bio ispunjen! Dakle, neke zle stvari koje drugi čine da bi te povredili u završnici će samo ispuniti Božiji plan za tvoj život – ako voliš Boga (Rimljanima 8:28). Možeš se suočiti sa probama. Josif je imao tešeke stvari i kao rob, ali i one su ispunile Božiji plan za njegov život. Slava Gospodu!

Čovek vere će reći: „Bog Josifa je i moj Bog. Ako volim Boga celim svojim srcem, može mnogo ljudi biti ljubomorno na mene i mnogo njih mi može planirati zlo, ali oni neće sprečiti da Božiji plan bude ispunjen u mom životu.“ Imaj takvu veru u našeg čudotvornog Boga.


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: