Život Jakova (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“Tada mu reče: više se nećeš zvati Jakov, nego Izrael,
jer si se junački borio i s Bogom i s ljudima, i preovladao si.
(1. Mojsijeva 32:28)

Bog nije ostavio Jakova. On je bio rešen da slomi Jakova da bi ga blagoslovio. Ali, kako Bog to čini? On dozvoljava Jakovu da ima posla sa osobom koja je lukavija od njega – Lavanom. Jakov koji je prevario svog oca i brata sada nalazi nekog ko njega vara.

Interesantno je videti kako je Lavan prevario Jakova oženivši ga Lijom umesto Rahiljom. U to vreme imali su običaj da naprave veliku gozbu pre venčanja. Tako je Lavan, budući lukav čovek, rekao: „Hajde da imamo venčanje noću“ – da se ne bi lako ljudi međusobno prepoznavali. Zatim je potpuno opio Jakova na gozbi da Jakov ne bi znao šta se dešava oko njega. Lavan je zatim stavio Jakovljevu ruku u ruku devojke sa velom na glavi i pitao Jakova da li želi da je oženi. Jakov je mislio da je to Rahilja, rekao je „da“ i oženio se! Noć je bila tamna i on nije mogao prepoznati lice svoje neveste koja je legla pored njega u šatoru. Kada se sledeće jutro probudio shvatio je da je to Lija! Jakov je sada video kakvu utakmicu ima sa Lavanom i kako je bio nadmudren, a radio je sedam godina za svoju ženu!

Sada on kaže Lavanu: „Želeo sam Rahilju.“ Lavan kaže: „Izvini, ovde je običaj da se najpre uzima za ženu starija devojka. Ako želiš Rahilju, treba da radiš za mene još sedam godina.“ Jakov je rekao: „U redu.“ Tako je Bog počeo da slama Jakovljevu ljudsku snagu.

Ovde postoji divan stih koji je blagoslovio moje srce kada sam bio mlad vernik. U 29:20 čitamo: „Jakov je radio sedam godina za Rahilju i učinilo mu se kao da je nekoliko dana zbog njegove ljubavi prema njoj.“ Jakovljev posao nije bio za nekim radnim stolom. Bio je to težak posao na poljima u čuvanju stada. Trebao je da radi na vrelom suncu tokom dana i da spava na otvorenom hladnim noćima. Izgubio je čak svoje zdravlje, ali kaže da mu se tih sedam godina činilo kao nekoliko dana – zato što je ljubav Jakova prema Rahilji bila toliko strastvena i snažna.

Ja sam razmišljao: „Ako je Jakov mogao tako da služi radi žene, kako bih ja trebao da služim Gospodu koji me je voleo i dao svoj život za mene?“ Danas mogu da posvedočim, nakon 56 godina služenja Gospodu, da su mi sve te godine bile poput nekoliko dana. Ništa se ne može izjednačiti sa radošću u služenju Gospodu, kada mu služimo iz ljubavi, a ne za novac, čast, udobnost ili popularnost.

Da li osećaš da je tvoj trud za Gospoda težak? To je zbog toga što ne voliš Gospoda celim svojim srcem.

Poglavlje 30. Konačno Jakov za uzvrat počinje da vara Lavana i da mu krade stado nepoštenim metodama. Kada je sabrao dovoljno bogatstvo, planirao je da ga tajno napusti (poglavlje 31). Tada je čuo da mu Isav dolazi u susret. Plašio se zato što je mislio da Isav sigurno dolazi da ga ubije. Međutim, vidimo nešto divno u poglavlju 32. Iako je Jakov još uvek bio isti stari grabljivac i varalica nakon 20 godina, anđeo Božiji ga ipak sreće na putu. Niko od nas ne bi gubio vreme sa tako sebičnim čovekom. Koja zemaljska firma bi dala posao čoveku koji je vara i ignoriše njena pravila 20 godina? Svaka zemaljska firma bi otpustila takvog čoveka, ali Bog nije otpustio Jakova i on ne otpušta tebe ili mene, uprkos našim brojnim greškama. On još uvek dolazi i sreće nas kroz svoje glasnike. Slava Bogu za to.

Reč ‘anđeo’ može se prevesti kao ‘glasnik’. Kada Bog na tvoj put pošalje glasnika, to je obeležje Njegove ljubavi prema tebi. Kada Bog diže ruke od tebe, jedno obeležje će biti da ti više neće slati svoje glasnike sa porukom. Bog nam šalje svoje glasnike da bi nam pokazao svoju ljubav, naročito kada treba da se susretnemo sa nekom opasnošću ili zlom.

Kada je Jakov čuo da Isav dolazi, on je smislio kako da pobegne. Postavio je napred tri žene koje nije voleo, a on i Rahilja su ostali skroz pozadi, da bi mogli da pobegnu ako svi ostali budu pobijeni. Jakov je još uvek ona stara sebična osoba, kakav je uvek i bio. Veliko ohrabrenje nam je da vidimo kako Bog izabira tako sebičnog čoveka i preobražava ga u ‘Izrael’.

Zatim čitamo kako se Bog sreo sa Jakovom, kako se rvao sa njim i iščašio mu kuk. On čini drastične stvari da bi nas doveo na mesto gde On želi da budemo. Slomio ga je i rekao: „Od sada ćeš biti Božiji princ (Izrael). (32:28). Kada je Bog mogao da ga nazove „Izrael“? Tek nakon 60 ili 70 godina borbe sa njim i na kraju iščašenjem kuka i potpunim slamanjem. Tada je Bog rekao: „Pusti me da idem.“

Na kraju Jakov kaže: „Neću te pustiti dok me ne blagosloviš.“ Ovaj čovek koji je provodio svoj život grabeći novac, grabeći prvenaštvo, grabeći imovinu, grabeći žene, grabeći stada, ostavlja sve to i grabi se za Boga! Kao da je rekao: „Bože, živeo sam za novac, žene, imovinu i mnoge zemaljske stvari, ali sada želim samo Tebe.“ Bog čeka da taj dan dođe i u našim životima. Tada će nam reći kao što je rekao Jakovu: „Nećeš se više zvati grabljivac ili prevarant (Jakov). Zvećeš se princ Božiji (Izrael) zato što si se borio sa Bogom i preovladao si.“

Kada je Jakov postao pobednik? Kada mu je kuk bio slomljen. Ovo je velika istina koju vidimo upravo iz početka Pisma: Bog nas treba slomiti pre nego što nas može osnažiti.

Slomljen čovek koji se oslanja na svoj štap, poput Jakova, jeste onaj koji postaje princ Božiji, a ne veliki, moćni „Gospodin svemir.“ Bog treba da te slomi, dragi brate i sestro, pre nego što te može učiniti onakvim kakav želi da budeš.

Zatim čitamo te predivne reči u 32:31 „Tada je sunce izašlo.“ Ponovo geografska činjenica, ali istina u duhovnom smislu za život Jakova. Pre dvadest godina sunce je zašlo nad njim. Sada je sunce izašlo.

Poglavlje 34. Jakov je imao 12 sinova i ćerku, Dinu. Dina mu je napravila veliki problem kada je jednog dana odlučila da sama prošeta u sredini koja je bila puna nemoralnih ljudi. Ovo poglavlje sadrži upozorenje za sve mlade devojke, zato što postoji mnogo takvih nemoralnih ljudi i danas. Sve mlade devojke trebaju pročitati ovo i videti koje probleme je Dina napravila sebi i svom ocu. Ona je mislila da se može sama sačuvati među nemoralnim ljudima, ali neko ju je uhvatio i silovao. Njena braća su zatim izašla i pobila sve muškarce u tom gradu. Jakovljevo ime je bilo omraženo u toj oblasti – sve zbog toga što je jedna devojka odlučila da samostalno luta u nemoralnoj sredini. Ona koja ima uho da čuje, neka čuje.

Poglavlje 35. Gospod je sada rekao Jakovu da se vrati u Betel. U određenom smislu, i zbog svoje greške Jakov je upao u sve te probleme, jer da se odmah vratio u Betel nakon što se Bog sreo sa njim u Fanuilu, taj tužan i nasilan događaj (u poglavlju 34) nikada se ne bi desio.


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: