Jerusalim – Avram i Melhisedek (4)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“Kad je Avram čuo da mu je sinovac zarobljen
sabere svoje ljude vične boju – rođene u njegovom domu –
njih 318, pa krene u poteru do Dana.“
(1.Mojsijeva 14:14)

U poglavlju 14 vidimo da je Lot upao u problem. Problemi nastaju uvek kada odemo izvan Božije volje. Neprijatelji su ga zarobili. Avram je mogao reći: „Tako mu i treba. Grabio se za bolju zemlju.“ Međutim, Avram nije tako reagovao. Tu vidimo kako je Avram još jednom bio testiran. Kakav stav će Avram imati kada čuje da je čovek koji ga je oštetio upao u problem? Kada neko ko te je pokrao sâm upadne u problem, tada vrlo brzo otkriješ da li si ti Božiji čovek ili ne. Avramova reakcija bila je sledeća: „Hajde da odem i pomognem Lotu. Istina je da me je Lot oštetio. Ali čime? Smećem zemaljskog bogatstva. To nema vrednost. Ja sam zadobio nebesko bogatstvo. Žao mi je Lota što je trčao za zemaljskim stvarima i sada je upao u problem. Hajde da odem i da mu pomognem.“ Tako je Avram otišao i oslobodio Lota neprijatelja. To je stav pobožnog čoveka. Jedino takvi ljudi mogu zidati Jerusalim.

Po povratku iz bitke, Avram je bio iscrpljen i verovatno ponosan na činjenicu da je samo sa 318 slugu uništio vojske više careva. Takođe, bio je u opasnosti da sakupi sve bogatstvo koje je stekao pobedom u ratu. U to vreme kada pobediš u ratu, sve zlato i srebro neprijatelja postajalo je tvoje. U to vreme Bog je poslao svog slugu Avramu. Nije li divno da to vidimo? Nepoznati čovek po imenu Melhisedek živeo je u pustinji i bio u dodiru sa Bogom. Čitamo o njemu u 14:18.

Razlog zašto je Melhisedek važan jeste zato što se u Psalmu 110:4 Isus naziva sveštenik po Melhisedekovom redu. U Jevrejima 7 to se potvrđuje. Jedino mesto u Pismu gde se Melhisedek pojavljuje jeste ovde u 14:18-20 – samo u tri stiha. Melhisedek se pojavljuje, izvršava svoju službu i nestaje. I Bog je rekao svom Sinu: „Ti si Sveštenik zauvek po Melhisedekovom redu.“ Ne sveštenik po Levitskom redu koje je bilo starozavetno sveštenstvo. Kako je taj čovek Melhisedek koji se spominje u samo tri stiha u Bibliji postao toliko važan? Dobro je da znamo razlog za to.

Najpre, on je bio car Salima (14:18) – Jerusalima. Jerusalim, kao što smo videli, jeste slika istinske Crkve, suprotnost Vavilonu. Isus je sveštenik po Melhisedekovom redu u toj crkvi, a mi smo pozvani da budemo sveštenici po tom istom redu. Isus je Kralj Jerusalima, a i mi smo pozvani da budemo carevi. Naš Gospod nas je učinio carevima i mi ćemo vladati na zemlji. Pozvani smo da vladamo nad grehom i pozvani smo da vladamo nad svojim osećanjima.

Šta je Melhisedek učinio? Najpre je doneo hranu Avramu i njegovim slugama kojih je bilo 318. Hrišćanstvo je praktično. Ako je čovek iscrpljen, ono što mu treba je hrana, a ne propoved! Nema ništa neduhovno u tome da obezbediš hranu gladnom čoveku. To je najduhovnija stvar koju možeš učiniti za njega. Kada je Ilija bio iscrpljen, anđeo sa neba je dva puta došao da ga hrani (1.Carevima 19:6-8). Nakon što je Isus vaskrsnuo iz mrtvih, kada je jednog jutra video učenike kako se iscrpljeni vraćaju sa celonoćnog ribarenja, pripremio im je hranu (Jovan 21:9). To je prava duhovnost, pomoći drugima u hrani i materijalnim stvarima kada postoji potreba. To je prvi deo Melhisedekovog sveštenstva.

Zatim kaže da je Melhisedek blagoslovio Avrama (14:9). On nije kritikovao Avrama. Ne postoji duh optuživanja u Melhisedekovom redu. Ne. Samo blagoslov. I kako ga je blagoslovio? Rekao je: „Blagosloven da je Avram Bogu višnjem, čije je nebo i zemlja!“ On je podsetio Avrama da njegov Bog poseduje i nebo i zemlju i da zato ne treba da uzme malo zlata i srebra koje je zadobio u ratu. On je želeo da spase Avrama od duha lakomstva. Zatim je rekao: „Blagosloven da je Bog višnji koji ti je predao neprijatelje u ruke.“ Time je podsetio Avrama da je Bog bio taj koji mu je dao pobedu, spasavajući ga time od ponosa.

Kako je Melhisedek znao da je Avram imao ta tri problema – da je bio iscrpljen i da mu je trebala hrana, i da je bio u opasnosti od lakomstva i ponosa? Kako je njegova služba ispunila tačno te tri Avramove potrebe? Melhisedekova služba je bila poput strela koje su išle pravo u centar mete. Njegova tajna bila je u tome da je on bio čovek koji je imao naviku da sluša Boga svakog jutra. Nije živeo po svojim sjajnim idejama, nego po Reči Božijoj. To je tajna sve proročke službe koja tačno ispunjava potrebe ljudi.

Kada je Melhisedek jednog dana čekao na Boga, kao što je i imao običaj, Bog mu je rekao: „Ustani. Pripremi hranu za oko 400 ljudi. Ponesi i poruku u ove dve rečenice i kaži to mom sluzi, koga još nisi upoznao i koji putuje tim i tim putem.“ Poput Filipa koji je otišao da se sretne sa Etiopskim uškopljenikom na putu za Gazu, Melhisedek je ustao i otišao ne znajući koga će sresti. Kada je otišao na mesto koje mu je Bog rekao sreo je Avrama. Dao mu je hranu i preneo mu je poruku – i zatim se vratio kući. Kakva služba – blagosloviti ljude i zatim nestati, bez očekivanja da primiš neki poklon ili čast. Melhisedekovo sveštenstvo je takvo da posluži drugima i nestane. Jerusalim zidaju takvi sveštenici. To su pravi carevi Jerusalima danas.