Božiji izabrani sluga (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Isto kao što su se Janije i Jamvrije usprotivili Mojsiju,
tako se protive istini i ovu – ljudi izopačenog uma, neprekaljeni u veri.
(2. Timotiju 3:8)

Draga braćo, ne treba da idemo da podmazujemo kabinete ministara ili članove parlamenta, kao što rade mnogi propovednici danas. Oni misle da je to jedini način da opstanu, zato što ne poznaju Boga. Slažem se da ako ne poznaješ Boga, to jeste jedini način da opstaneš, ali to nije način na koji su Mojsije ili Ilija opstali. Oni su živeli pred Bogom i Bog ih je podržavao.

Da li želiš da budeš Božiji sluga kao oni? Nemoj onda gledati na današnje propovednike u svetu. Gledaj na Božije sluge iz Pisma. Bog i danas traži ljude koji ne brinu da li imaju odobravanje drugih ljudi, koji ne žele ničiji novac, koji ne traže sebi podršku od zemaljskih vlasti, nego koji žele da ih samo Bog podržava. Tako je Mojsije stao pred Faraona, a Bog ga je u potpunosti podržao.

Slušajte današnje propovednike. Ja sam slušao mnoge. Većina njih imaju veoma dosadne propovedi. Možete li reći da takve propovednike podržava Bog? Oni nemaju pomazanje u svojim rečima, niti autoritet u svojim životima, nego su kolebljivi ljudi koji prave kompromise i žele da ugađaju drugima. Pavle je rekao: “Ako bih tražio ljudima da ugađam, ne bih bio sluga Hristov” (Gal.1:10).

Nikada nemojte tražiti da ugađate ljudima. Tražite da ugađate Bogu. Neka vas ljudi tretiraju kao prašinu. Apostole su tretirali kao smeće i Isusa su tretirali kao smeće, ali oni su živeli samo pred Božijim licem i Bog ih je u potpunosti podržao. To je jedini način na koji želim služiti Bogu.

Mojsije je stojao pred Faraonom i Bog je potvrđivao Mojsijevu reč pošastima koja su snašla Egipat: krv, žabe, komarci, pomor stoke, gnojni čirevi, grad, skakavci, tama i na kraju smrt svih muških prvenaca – ukupno deset zala. Neke pošasti su bili duplirane trikovima Egipatskih vračara, ali njihova magija je bila nemoćna posle određenog vremena (7:11, 8:7,18).

Religiozni ljudi (koji imaju oblik pobožnosti bez njene sile) u svim vekovima su se suprotstavljali pobožnim ljudima, baš kao što su se Janije i Jamvrije suprotstavili Mojsiju (2.Tim.3:5,8). Religiozni lažni proroci su se suprotstavili Iliji i Jerimiji u njihovo vreme. Religiozni Fariseji su se suprotstavljali Jovanu Krstitelju, Isusu i Pavlu u njihovo vreme.

Tokom crkvene istorije profesionalni propovednici su uvek stojali nasuprot prorocima koje je Bog podizao u raznim zemljama. Uvek je bila ista priča: Bog podigne čoveka da postane Njegov prorok, a profesionalni propovednici (sa svojim titulama i diplomama) suprotstavljaju mu se do zuba. Međutim, njihovi napadi ni najmanje ne menjaju poruku proroka. Na kraju, posle mnogo dugih godina, Bog opravdava i brani proroka, kao u slučaju Mojsija.

Ako želiš da budeš Božiji čovek, nikada nemoj tražiti da ugađaš profesionalnoj religioznoj ustanovi koja ne poznaje Boga. Poznanje Božije je najvažnije i najpotrebnije. Poštovaću čoveka čiji život i reči pokazuju da poznaje Boga, da živi pred Božijim licem i da razume Božije puteve.


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: