Božiji izabrani sluga (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Na putu, dok je Mojsije bio na konačištu,
dođe mu Gospod i htede da ga ubije.
(2. Mojsijeva 4:24)  

Mojsije se sada složio da ide kod Faraona. On je opremljen Božanskim autoritetom i ide kao čovek koga je sâm Bog trenirao u periodu od 80 godina. Mojsije je u to vreme bio jedan čovek na licu zemlje koji je bio apsolutno neophodan za Božije ciljeve. Danas Bog ima mnogo sluga, tako da ako jedan razočara, drugi može završiti posao. Međutim, u to vreme Bog je imao samo jednog čoveka – Mojsija. Svi Njegovi ciljevi zavisili su od tog jednog čoveka, ali pre nego što je mogao da se sretne sa Faraonom, Mojsije je trebao da nauči još jednu veoma važnu lekciju.

Čitamo u 4:24 da je Gospod hteo da ubije Mojsija dok je Mojsije išao u Egipat. Da je tu zapisano da je Sotona hteo da ubije Mojsija, to bismo mogli da razumemo. Međutim, zašto je sâm Bog hteo da ubije čoveka koji mu je bio glavni za izvršavanje Njegovih ciljeva na zemlji? Zato što je postojala neposlušnost u sâmoj Mojsijevoj kući. Mojsije je oženio neznabožačku ženu i popuštajući željama svoje žene nije obrezao svog sina. Mora da Mojsijeva žena nije pristajala da se to uradi, a Mojsije je “radi mira u domu” ponizno popustio njenoj želji – naročito zbog toga što je boravio u kući njenog oca. Mojsijeva žena je bila šef njihove kuće, ali Bog nikada neće dozvoliti tako zamenjen autoritet u kući nekog od svojih sluga. Zato je Bog rekao Mojsiju nešto poput ovoga: “Mojsije, ne možeš izvesti Izrael iz Egipta, ako najpre nisi vođa u svojoj kući.”

Biblija kaže: “Ako čovek ne može da vodi svoj dom, kako se može starati za Božiji dom?” (1.Tim.3:5). Prvo moramo biti autoritet u svojoj kući, pa tek onda možemo voditi Božiji narod. Video sam ljude koji su nazivali sebe Božijim slugama, a koji su se bojali svojih žena. Kako takvi ljudi mogu da služe Bogu? Ako ne možemo da odgojimo svoju decu (dok su sa nama u kući) da postanu pobožni ljudi, kako je moguće da na pobožan način odgajamo Božiju decu u crkvi?

Ovo je bila toliko ozbiljna stvar da je Bog rekao Mojsiju: “Iako si mi najvažniji čovek na zemlji, ako me ne poslušaš, ubiću te. Ne mogu praviti kompromis sa svojim principima.” Mojsijeva žena je odmah razumela zašto njen muž umire i zato je uzela oštar kamen i otsekla sinu deo kože i gnevno rekla Mojsiju: “Ti si mi krvavi zaručnik.” Nakon toga Mojsije je učinio jednu mudru stvar – poslao je svoju ženu kući i nastavio svoju službu! Nije želeo da ima još problema sa njom.

Vidite kako je Bog striktan sa svojim slugama. On će drugima dozvoliti da prave kompromise u vezi raznih stvari, ali ako si jedan od Njegovih izabranih slugu, On će od tebe zahtevati poslušnost i u najmanjim stvarima. On će posmatrati oblasti tvog života koje ga neće ‘zanimati’ kod drugih. Ako si pozajmio od nekog 50 dinara ili neku knjigu koju nisi vratio, ako si Božiji izabrani sluga, On će nastaviti da uznemirava tvoju savest sve dok to ne vratiš. Ne radi Bog tako sa svima, nego samo sa svojim posebnim slugama. Većina hrišćana su ljudi koji prave kompromis i žive za sebe. Bog ih jednostavno prepušta. Ako si izabrani Božiji sluga, On ti neće dozvoliti da napišeš ijednu netačnu rečenicu u izveštaju o svom radu. On ti neće dozvoljavati da budeš neveran u upravljanju jednog jedinog dinara. Možda drugi vernici nisu verni u upravljanju milionima i Bog ih ignoriše, ali ne i tebe. Da li želiš da budeš Božiji izabrani sluga? Da li želiš da te Bog nadgleda tako ljubomornom brigom? Onda moraš biti voljan da prihvataš opomene u vezi sitnih stvari.

Takav je bio čovek koji je na kraju stojao pred Faraonom. Ako možeš da stojiš pred Bogom sa čistom savesti, onda možeš da stojiš i pred čovekom koji ima najveću moć u svetu, jer šta je Faraon u Božijim očima, osim gomile prašine sa dahom u svojim nozdrvama. Bogu su potrebni ljudi poput Mojsija u Srbiji – ljudi koji žive pred Njegovim licem. Ilija je rekao Ahavu: “Ja živim pred Božijim licem” i zato se nije plašio Ahava.