Svaka naša potreba je podmirena u Hristu

Milenko Isakov
Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske;
otvori usta svoja i ja ću ih napuniti.
(Psalam 81:10)

Božija Reč sadrži mnoštvo obećanja na koja nesumnjivo možemo pouzdano da se oslonimo. Ljudi mnogo puta ne održe svoju reč. Mnogo puta krše svoja obećanja. Međutim, Bog uvek drži svoju reč (Psalam 105:8). Njemu je nemoguće da slaže (Jevr.6:18) i zato sa sigurnošću možemo računati na svako Njegovo obećanje.

Bog je svojom rukom izveo Izraelski narod iz misirskog ropstva i to je divna ilustracija onoga što je On učinio sa svima nama koji jesmo deo Njegove novozavetne Crkve. Bog nas je iščupao iz države đavola gde smo robovali grehu i živeli po sistemu ovoga sveta. Naravno, mi još uvek živimo u ovom svetu, ali nismo od sveta, kako je to rekao Gospod Isus (Jovan 17:16).

Izraelski narod je bio često podsećan na činjenicu da ih je Bog izveo iz Misira. Na jako mnogo mesta u Bibliji pronalazimo rečenicu: Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske.” Bog je sve učinio za svoj narod i često ih je podsećao na to. Šta više, Bog je dao toliko jednostavna, a snažna obećanja da možemo samo da se divimo. Ovo obećanje je jedan primer toga. Bog kaže: “Otvori usta svoja i ja ću ih napuniti.”

Kao otac četiri sina mogu da razumem jednostavnost ovog obećanja. Gospod Isus je rekao da roditelji znaju da daju dobre darove svojoj deci (Mat.7:11). Roditelji se brinu za svoju decu. Mala deca nisu sposobna da se brinu za sebe, da pripreme sebi hranu, niti da je samostalno pojedu. Roditelji znaju potrebe svoje dece i podmiruju ih. Sve što deca treba da urade jeste da prihvate odgoj svojih roditelja. Dakle, kada je u pitanju jelo, roditelji sve urade i pripreme da bi dečija potreba bila podmirena. Njihovo je da samo otvore usta i prime ono što je već pripremljeno! Nije li to divno? Na isti način Bog odgaja nas! 

Međutim, interesantno je da baš taj mali deo često nedostaje. Ako ste roditelj, znate da mnogo puta deca ne žele da učine taj minimalan deo. Deca nisu pripremala hranu niti razmišljala šta sve to podrazumeva, a ipak često ne žele da otvore svoja usta. Zalogaj im je pružen, a oni vrte glavom. To je takođe ilustracija nas sâmih i našeg postupanja prema Bogu i onome što On želi da nam pruži! Bog kaže: “Otvori usta svoja i ja ću ih napuniti”, a mi vrtimo glavom, jer smatramo da smo siti!

Naravno, ovo obećanje se ne odnosi na bukvalno otvaranje naših usta. Bog želi da budemo otvoreni za Njega i Njegovo delovanje u našem životu da bi naše potrebe bile podmirene. Bog je sve podmirio za nas u Isusu Hristu! Ako nisi došao Gospodu Isusu, to je tvoja najveća potreba! Ako si došao Gospodu, tvoja najveća potreba je da je ostaješ u Njemu!

Bog je sve učinio za nas i naša odgovornost je da “otvorimo usta” i to prihvatimo! Carstvo nebesko je kao čovek car koji je načinio svadbu svom sinu i poslao svoje sluge da kažu zvanicama: “Evo sam obed svoj pripremio, junci moju su poklani i SVE JE GOTOVO, dođite na svadbu!” (Mat.22:4). Gospod Isus je rekao na krstu: “Svršeno je!” Sve je učinjeno za naše spasenje. Pozvani smo da prihvatimo Njega koji je sve svršio za nas. Pozvani smo na svadbu koja je pripremljena bez našeg zalaganja i truda. Pozvani smo na radost i uživanje u Gospodu Isusu Hristu! Ovo može da zvuči suviše “svetovno”, ali mnogi hrišćani ne vide taj aspekat zato što smatraju da svojim delima treba da zarade svoje spasenje.

U Jovanu 4:38 Gospod Isus kaže svojim učenicima: “Ja vas poslah da žanjete gde se vi ne trudiste; drugi se trudiše, a vi u posao njihov uđoste.” Dakle, mi ne treba da izmišljamo svoj posao ili službu, nego da “otvorimo usta” i uđemo u ono što već jeste pripremljeno za nas! Haleluja!

Slava Gospodu za Njegovo divno spasenje u kojem je podmirena svaka naša potreba! To ne znači da postajemo lenji i duhovno nemarni uživajući u Gospodu. Naprotiv, želimo da se u Njegovoj snazi borimo u dobroj borbi vere i da u ovom kratkom životu pokažemo i dokažemo da živeti Njemu i za Njega jeste pravi smisao života!

Pomozi nam, Gospode Isuse! Ti si nam iznad svega potreban. Pomozi nam da stalno hodamo sa Tobom i da ostajemo u Tebi! Amin.