Ne varajte se!

Milenko Isakov
 Ne varajte se: Bog se ne da ružiti;
jer šta čovek poseje, ono će i požnjeti“
(Gal.6:7)

Sotona je knez ovoga sveta. Njegova vlada je pokroviteljstvo prevare! Svi ljudi koji pripadaju Sotoninom carstvu su prevareni. Svet u kome živimo je pun prevarenih ljudi. Svaki čovek koji nije u carstvu ljubavi Isusa Hrista nalazi se u naručju neviđenog prevaranta, obmanjivača i lažova. Zato su mnogi u zamkama vračarstva, magije, horoskopa, astrologije, sujeverja…. Svet u kome živimo pun je opasnosti od prevare. Međutim, radosna vest jeste u tome da se javio Božiji sin, Gospod Isus Hrist, koji je pobedio vlasnika države smrti! Gospod Isus je došao da nam objavi kako možemo biti zaštićeni od prevare. On je došao da bude naša zaštita od prevare! Zato je dao upozorenje da se čuvamo, da budemo trezni i da pazimo. Rekao je da će vreme pred Njegov drugi dolazak biti vreme velikih prevara. Kazao je da se čuvamo da nas neko ne prevari (Matej 24:4,5).

Verovatno smo nekad doživeli prevaru od drugih ljudi. Svi znamo kako je loš osećaj kada postanemo svesni da nas je neko prevario i izigrao, ali to su samo prevare po pitanju prolaznih stvari ovoga sveta. Međutim, biti duhovno prevaren i zauvek izgubiti blaženu večnost koju je Gospod Isus zaradio za nas, ko će izraziti agoniju tog stanja!?

Do sada sam spominjao prevare koje dolaze od Sotone i drugih ljudi. To su sve prevare koje dolaze od spolja. Sa druge strane, Božija reč objavljuje da izvor prevare može biti naše vlastito srce. „Srce je prevarno više svega i opako; ko će ga poznati?“ (Jeremija 17:9). Naše srce nas može varati! Želje našeg tela nas varaju (Ef.4:22). Jedna duhovna pesma opisuje prevareno stanje duše sledećim rečima: „Uzbunjen sa vatrom od mladosti, sledio sam laž i prevarne želje. Za senkom sam letio samo. Istina mi nepoznata bi. Pun ponosa, sebičnosti same, bez videla, bez poniznosti u zabludu dadoh se zaneti i u svemu grehu rob biti.“ To je tvoje stanje, dragi prijatelju, ako nisi predao svoj život Gospodu Isusu Hristu. Najbolji način da budemo sačuvani od prevare jeste da upoznajemo istinu. Poznavanje istine je najbolji recept da budemo sačuvani od laži.

Da li je onda moguće da oni koji su jednom spoznali istinu opet budu prevareni? Pogledaćemo nekoliko stihova:

1. Prevara greha: „Gledajte, braćo, da ne bude kad u kome od vas zlo srce neverstva da odstupi od Boga živoga; nego se utešavajte svaki dan, dokle se danas govori, da koji od vas ne odrveni od prevare grehovne“ Jevrejima 3:12,13. Apostol piše braći u Hristu da se čuvaju prevare greha. Greh je prevarna stvar! Šta znači odrveniti od prevare grehovne? To znači činiti greh bez svesnosti da se nalaziš u prevarenom stanju. Ne dopuštaš da svetlo Božije reči obasjava tvoje srce, nego konstantno živiš u tom grehu, odrveniš u njemu i više ga ne smatraš grehom, već si i dalje ubeđen da si na pravom putu pošto ispunjavaš svoje spoljašnje religiozne dužnosti.

Pogledajte rasprostranjenost greha opadanja i suđenja. Pogledajte rasprostranjenost bavljenja tuđim životima! Sa druge strane, pogledajte sigurnost i samouverenost vernika koji žive u tim gresima. Greh ima ogromnu silu prevare! Ne dozvolimo braćo i sestre da nas neki greh toliko prevari da postanemo suviše tvrdi da bi se promenuli! Razni gresi su tako surovo prevarili vernike da su postali suviše tvrdi u svojoj nameri da se ne menjaju. Varaju sami sebe. Ispitajmo da li varamo sami sebe!

2. „Budite pak tvorci, a ne samo slušači, varajući sami sebe“ (Jakov 1:22). Ako dolazimo na Reč Božiju, a ta Reč ne utiče na promenu našeg života i ne doprinosi da ostavljamo ono što nije po Božijoj volji i da prihvatamo ono što jeste Bogu na slavu, mi varamo sami sebe! Možemo misliti da smo verni, ali ako Božija Reč svakodnevno ne utiče na tok našeg života, mi varamo sami sebe. Je li Božija Reč istinski vođa našeg života, predmet naših razmišljanja i slast našim dušama?

3. „Jer ako ko misli da je što, a nije ništa, umom vara sebe“ (Gal.6:3). Pavle u prethodnim stihovima govori o važnosti ispravnog pristupa prema onima koji su upali u greh i o potrebi nošenja njihovog bremena. Dakle, ako neko misli da je toliko važan da ne treba da nosi breme svojih bližnjih, taj umom vara sebe. Ako neko misli da je suviše veran „da bi se ponizio“ da oprosti bratu ili sestri, taj umom vara sebe. Ako farisejski i osuđivački posmatramo braću i sestre koje su ranjene grehom, mi umom varamo sami sebe! Ako mislimo da smo važniji od bilo kojeg brata ili sestre, umom varamo sebe! Da li mislimo da smo važniji od našeg bližnjeg?

4. „Ne varajte se. Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje, ono će i požnjeti“ (Gal.6:7). Možda ćeš prevariti sve članove svoje zajednice, ali Boga nećeš prevariti! Bog neće biti prevaren. Požnjećeš sve što si posejao! Možda si ceo svoj život živeo tako da su svi tvoji bližnji stekli utisak da si jako pobožan brat ili sestra, ali znaš da u dubini tvog srca nisi imao želju za Boga, nego si voleo greh! Nećeš prevariti Boga. Požnjećeš sve što si posejao!

5. „Ako koji od vas misli da veruje, i ne zauzdava svojeg jezika, nego vara srce svoje, njegova je vera uzalud“ (Jakov 1:26). Možeš verovati da si nanovo rođen i da imaš Svetog Duha i da si član crkve koja ima najispravniju nauku, ali brate i sestro, ako nemaš kontrolu nad svojim jezikom, varaš sam sebe! Tvoja vera je uzalud. Možeš verovati da je Isus tvoja zamena, da te je On otkupio svojom krvlju, ali ako si brz da bez ustručavanja opadaš, klevetaš, osuđuješ i podrugljivo komentarišeš, tvoja vera je uzalud! Ako si brz da planeš i izrekneš mnoge pogrdne reči na bližnjeg, tvoja vera je uzalud.

Preispitujmo svoj život. Ne dopustimo sebi da sami sebe prevarimo i da to spoznamo tek kada Gospod dođe! Budimo brzi da priznamo i ostavimo svoj greh. Bog ne želi da budemo prevareni i zato nam je dao istinu Njegove reči koja nas može osloboditi od svake prevare.

Gospode, istraži naša srca i pokaži nam svaku sferu našeg života u kojoj Ti nisi potpuno zagospodario! Daj nam ponizna srca. Mi nemamo silu da se odupremo prevari greha, ali na temelju Hristove pobede nad Sotonom tražimo u veri da nas učiniš moćnim svedočanstvom Tvoje slave u ovom kratkom životu! Hvala Ti Bože za istinu Tvoje Reči koja razotkriva svaku prevaru našeg srca. U Hristovo ime, amin!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: