Finansijska disciplina za vernike (3)

Milenko Isakov
 

Koji je veran u malom, i u mnogom je veran,
a ko je neveran u malom, i u mnogom je neveran“
(Luka 16:10)

Danas završavamo sa razmišljanjem o ovoj temi. Meni je bilo jako na srcu da podelim ovo sa svima, jer verujem da nevernost u upravljanju finansija stvara velike probleme u životima vernika i daje loše svedočanstvo, čime Bog nije proslavljen. Citiram u nastavku tekst Zac Poonena:

Ja propovedam samo ono što sam praktikovao u svojih 59 godina kao vernik i u mojih 50 godina bračnog života. Nikada nismo pozajmili novac, niti smo ikome bili dužni samo jedan dan. Čak i u ranim danima našeg braka kada smo bili jako siromašni, striktno smo se držali Rim.13:8 i nikada nismo ušli u dug. Uvek smo tražili da živimo u skladu Mateja 6:33, tražeći najpre Božije carstvo i naš nebeski Otac je uvek obezbedio za sve naše zemaljske potrebe. U dodatku, On mi je dao zadivljujuće duhovno bogatstvo. Tako da danas mogu hrabro reći svakom verniku: „Sledi me – u ovoj oblasti življenja u skladu sa svojim primanjima i budi slobodan od duga, kao što je zapoveđeno u Reči Božijoj.

Neki vernici ne vraćaju svoje pozajmice čak i kada imaju za to dovoljno novca. Takvi vernici su totalno neodgovorni i ponašaju se poput nevernika. Ponekad se nadaju da će osoba koja im je pozajmila zaboraviti za to! Takvi vernici su totalno bezbožni i zli.

Šta ćemo raditi sa Isusovom zapovesti da damo svakome ko od nas traži i da pozajmljujemo, ne nadajući se ničemu? (Luka 6:30).

Nikada ne smemo uzimati jedan biblijski stih zasebno. Kada je Sotona citirao Isusu jedan stih rečima „pisano je“, Isus je odgovorio: „Takođe je pisano…“ (Matej 4:6-7). Dakle, kompletna istina Božije Reči ne nalazi se samo u „pisano je“, već u „pisano je“ i „takođe je pisano“.

Dakle, kada čitamo: „Podajte svakome ko od vas ište i pozajmljujte ne nadajući se ničemu“, moramo se setiti da je takođe zapisano da sve što je na zemlji pripada Gospodu (1.Kor.10:26). To znači da novac koji zarađuješ i koji se nalazi na tvom računu i sve tvoje imanje – sve što imaš – pripada Gospodu, a ne tebi. Dakle, kada misliš o davanju ili pozajmljivanju određenog novca nekome, trebaš ići kod Stvarnog Posednika tog novca (Gospoda Isusa) i dobiti jasan nalog od Njega da daš taj novac toj osobi. Jedino tada treba da daš. Međutim, ako se ponašaš kao da novac koji imaš jeste tvoj i ti odlučuješ da radiš sa njim onako kako se osećaš, ući ćeš u mnoge finansijske probleme. Sav novac na zemlji pripada Gospodu. Ništa nije naše. Dakle, uvek pitaj Njega i dobij od Njega jasan nalog pre nego što daš ili pozajmiš novac nekome.

Kada ovako ozbiljno tražiš Gospoda, On će ti nekada reći da daš nekome novac, a nekada će ti reći da ne daš – u zavisnosti od toga šta On vidi u srcu osobe koja od tebe traži novac. Na taj način ćeš se zaštititi od prevaranata.

Neka nam Gospod svima pomogne da hodamo Isusovim stopama u ovoj vrlo važnoj oblasti finansijske discipline. Amin!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: