Finansijska disciplina za vernike (2)

Milenko Isakov
 

Koji je veran u malom, i u mnogom je veran,
a ko je neveran u malom, i u mnogom je neveran“
(Luka 16:10)

Nastavljamo sa temom koju smo započeli prošle sedmice. Razmišljamo o vernosti u upravljanju novcem. Citiram u nastavku tekst Zac Poonena:

Svi vernici moraju odvajati određenu sumu novca svakog meseca. Da bi to mogli, moraju smanjiti svoje mesečne troškove, a NE pokušavati da žive višim standardom nego što sebi mogu priuštiti – imitirajući ostale oko sebe koji možda žive višim standardom života. Ne treba da razbacuju novac za nepotrebne stvari ili raskošne žurke za svoje društvo. Mnoge žurke se organizuju SAMO da bi se dobila čast od svojih prijatelja (a to je oblik idolopoklonstva). Gostoprimstvo treba da se praktikuje jedino u okvirima finansijskih mogućnosti porodice.

Uštediti novac za buduće potrebe svoje porodice daleko je važnije nego imati reputaciju u crkvi za gostoljubivost. Biblija kaže da su roditelji dužni da teku imanje svojoj deci (2.Kor.12:14). Pouzdavati se u Boga za svoje potrebe ne znači da ignorišeš štednju novca za svoju porodicu. Biblija nam zapoveda da odemo do najmanjih stvorenja na zemlji (mrava) i da se od njih naučimo mudrosti. Mrav, znajući da će doći teško zimsko vreme, sakuplja hranu u leto (Priče 6:6-11). Moramo naučiti od mrava da štedimo za neočekivane troškove u budućnosti. Zadivljujuće je da taj mali mravlji mozak poseduje više mudrosti od mnogih velikih mozgova većine ljudskih bića.

Danas je vrlo skupo obrazovanje dece, kao i medicinske operacije. Moramo štediti novac za to. Ako to ne radiš sada, možeš završiti kao onaj koji prosi od drugih vernika za pomoć. Sveti Duh je rekao da oni koji ne obezbeđuju sredstva koja su potrebna njihovim porodicama jesu gori od nevernika (1.Tim.5:8). U mnogim slučajevima, žena (pošto nije osoba koja zarađuje) raskošnije troši novac zato što nije svesna stvarne finansijske situacije u porodici. Muževi trebaju objasniti svojim ženama finansijsko stanje i reći „NE“ za svaki trošak koji se ne može priuštiti, da bi porodica mogla nešto i uštediti za buduće troškove. Takva štednja se definitivno može ostvariti u SVAKOM domu, ako bi samo porodice praktikovale određenu finansijsku disciplinu i smanjile mesečne troškove.

Kako se približavamo kraju vremena, treba da budemo sve pažljiviji u trošenju novca. Mi se ne pouzdajemo u „nesigurno bogatstvo“. Naše pouzdanje je samo u našeg Nebeskog Oca (1.Tim.6:17). Međutim, moramo se sećati da će obećanje da će Bog „ispuniti svaku našu potrebu“ (Fil.4:19) biti ispunjeno jedino ako smo slušali Božiju Reč i naučili od mrava (kao što je iznad rečeno), i ako najpre tražimo Božije carstvo. (Matej 6:33). U suprotnom neće!

Sledeće sedmice ćemo završiti sa razmišljanjem na ovu temu!

Gospode, Hvala Ti za Reč istine koja nas oslobađa i čini sličnijima Tebi! Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: