Život ili religija

Milenko Isakov
Lupež ne dolazi ni za šta drugo nego da ukrade i ubije i pogubi;
ja dođoh da imaju život i izobilje.”
(Jovan 10:10)

Gospod Isus nije došao na zemlju da donese novu religiju. On nije došao da donese sistem nekih pravila koji bi ljudi mučno pokušavali da drže. Uvodni stih jasno govori zašto je Isus došao. On je došao da nam donese život. On je došao da nam pokaže kako izgleda taj život i da nakon svoje smrti, vaskrsenja i vaznesenja pošalje Svetog Duha koji će u nama proizvoditi taj život.

Sa druge strane, Božija Reč nam govori o neprijatelju koji svim silama želi da spreči da ljudi prime taj život. Namera Sotone jeste da smeta, pravi štetu i krade sve ono što Bog želi da čini u nama i za nas. On vara ceo vasioni svet i prevario je mnoge vernike koji smatraju sebe hrišćanima, a još uvek su zarobljeni u okovima svoje religije, koprcajući se u zamci nekih svojih religioznih pravila i zakona koje nikada ne mogu da postignu, nesrećni i nemirni bez Hrista. Isus je rekao: “Ja sam život!” (Jovan 11:25 i 14:6). Apostol Pavle je takođe rekao da je Hristos njegov život (Fil.1:21).

Mnogi vernici misle da je njihova hrišćanska crkva ili denominacija život. Neki misle da je slovo zakona ili Biblija život i to zvuči dosta ‘duhovno’. Međutim, život nije u slovu, nije u zapovestima, nije u hrišćanskoj denominaciji, pravilima i zakonima, nego u osobi Isusa Hrista. Zapovesti, slovo, Reč i crkva su potrebni i imaju svoje važno mesto, ali nisu primarni, niti mogu biti adekvanta zamena Hristu! Kada je reč o životu, Biblija ide u toliku preciznost da kaže: “Ko ima Sina ima život, ko nema sina neće videti života” (1.Jov.5:12). Ne postoji istinski Božiji život u osobi koja nije upoznala Isusa Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja. Isus je poistovetio večni život sa upoznavanjem Njega i Onoga ko je Njega poslao (Jovan 17:3).

Nažalost, danas vidimo mnoge vernike koji nikada nisu upoznali Isusa Hrista, a misle da imaju život večni. Da, oni imaju Bibliju, imaju zapovesti, imaju možda i dosta ispravnu nauku koju pokušavaju da drže. Međutim, nemaju radost i svežinu života u Isusu Hristu! Isus je rekao farisejima da oni misle da imaju život u slovu Pisma, a u isto vreme Ga ne prepoznaju kao ispunjenje svega o čemu su Pisma govorila. 

Danas se takođe mnogi hrišćani strogo drže svoje doktrine i odvajaju od svih ostalih koji se ne uklapaju u njihove religiozne okvire, misleći da u svojoj doktrini imaju život! Oni misle: “Mi imamo ispravan temelj. Mi imamo Slovo i ispravnu nauku. Ne možemo sa onima koji se u to ne uklapaju.” Šta Isus kaže? “Pregledajte Pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni, i nećete da dođete k Meni da imate život!” (Jovan 5:39,40). Fariseje je njihovo slepo držanje Slova Pisma (svoje ‘ispravne doktrine’) držalo podalje od Hrista. Šta više, to im nije dozvoljavalo da priđu Hristu i prime život! To je tragedija sa mnogim vernicima i danas.

Draga braćo i sestre, slovo Pisma je važno. Biblija, Božija Reč je jako važna. Ispravna nauka je jako važna. Međutim, naš život nije u doktrini! Naš život nije u slovu Pisma i nije čak ni u ispravnoj nauci. Naš život je u osobi Isusa Hrista! Bez Njega je mrtva naša doktrina. Bez Njega je mrtva naša ‘ispravna nauka’. Bez Njega je mrtva naša crkva, naši sastanci i bogosluženja. Sve naše aktivnosti i zalaganja jesu samo jedna velika smrt, ako smo bez Hrista!

Moje pitanje danas jeste: Imaš li život ili samo religiju? Imaš li Sina Božijeg, Isusa Hrista? Da li si Ga upoznao kao svog Gospoda? Da li si primio od Njega taj novi život? Da li ga danas voliš više od svega?

Gospode Isuse, bez Tebe je sve mrtvo i prazno. Ništa nema smisla bez Tebe! O Gospode Isuse, mnogi ljudi su prevareni misleći da mogu pronaći večni život u religiji ili bilo čemu izvan Tebe. Otvori naše oči i srca da Te svakim danom jasnije vidimo! Pomozi nam, Bože, da Te ljubimo iznad svega i da ne bismo imali samo mrtvu religiju, nego svakodnevno iskustvo života večnog u Tvom ljubljenom Sinu! Amin.