Vera

Zac Poonen

Biblija kaže da ti je sve moguće ako veruješ. Pokajanje podrazumeva obraćenje ka Bogu. Druga stvar koja je kao blizanac sa pokajanjem, a koja je bitna za primanje Božijeg oproštenja i spasenja, jeste vera. Biblija mnogo govori o veri. Dok je bio na zemlji, Isus Hristos je ohrabrivao ljude da imaju veru u Boga. Zapravo, to je bilo jedno od Njegovih primarnih učenja, tokom cele Njegove službe. Imajte veru u Boga. Mi ne možemo primiti Božije oproštenje ako ne verujemo.

Ne moramo ništa da radimo da bismo zaradili oproštenje. Oproštenje je daleko skuplje nego što bi mi mogli da sakupimo našim radom, novcem, bilo kakvim hodočašćem i sličnim stvarima. Bog nam daje to oproštenje besplatno. Zašto besplatno? Zato što je ono toliko vredno, toliko skupo, da nikada ne bismo mogli dovoljno platiti za njega bilo kojim brojem dobrih dela.

Vera nije toliko komplikovana stvar. Ona samo podrazumeva da ispružimo svoju ruku i primimo ono što nam Bog nudi. Biblija kaže u Efescima 2:8 da smo spašeni blagodaću kroz veru. To su dve važne reči koje nalazimo u Novom zavetu: blagodat vera. Značenje im je vrlo jednostavno. Blagodat je, možemo reći, ispružena Božija ruka koja nam pruža pomoć, blagoslove, oproštenje i snagu za svaki zadatak sa kojim ćemo se susresti u životu. To je Božija blagodat. Šta je vera? Vera je naša ruka koja se ispruža da uzme tu pomoć i te blagoslove iz Božije ruke. Ako bih želeo da ti dam Bibliju, ti bi morao da ispružiš svoju ruku i uzmeš je. To je vera. Kada mi Bog u blagodati ponudi nešto, ja ispružam svoju ruku i uzimam to.

Rekao sam u prethodnom naučavanju da nas Bog neće primorati ni na šta. Neće nas terati da uzmemo nešto što ne želimo da primimo. Dao nam je slobodu izbora. On ne želi nerazumne robote koji čine samo ono na čega ih isprogramiraš. On želi da donosimo odluke. Kada izaberem da verujem, doneo sam odluku. Rekao sam: „Gospode, ja verujem da je Hristos umro za moje grehe i da je ustao iz mrtvih, i ja ga prihvaćam za mog Gospoda.“

Biblija dosta govori o sili koja se nalazi u imenu našeg Gospoda Isusa Hrista. Nema drugog imena na zemlji kroz koje možemo dobiti spasenje, kroz koje možemo dobiti oproštenje. I ti možeš primiti to ako samo ispružiš svoju ruku. Drugim rečima, ako kažeš Gospodu: „Gospode Isuse, ja sam grešnik. Želim se obratiti od mojih greha. Verujem da si Ti umro za mene i ja te prihvaćam u svoj život, baš sada!“ To je jednostavna molitva. Potrebno ti je manje od jednog minuta da je izgovoriš, ali ako moliš sa ozbiljnošću, možeš u momentu postati Božije dete.

To nije čarobna formula. Bog ne traži specifične reči. On je baš kao otac, koji kad sluša svoje dete ne traži da mu ono ponavlja određenu formulu i da priča ispravnim jezikom. Njega nije briga ni za gramatiku svog deteta. On sluša te reči kao izraz žudnje dečijeg srca. Na isti način, kada govoriš Bogu, Bog sluša tvoje srce pre nego tvoje reči! Isus je rekao ove reči u Jovanu 6:37, „koji dolazi k meni neću ga isterati napolje“. Nije bitno ko si ti. Hristos nije umro samo za hrišćane. On je umro za grehe celog sveta. Biblija postavlja sva ljudska bića u istu kategoriju, koje god da su religije – mi smo svi grešnici. Nema razlike između ovoga ili onoga. Svi smo rođeni sa istom prirodom. Svi smo rođeni daleko od Boga. Biblija jednako svima nudi oproštenje i ona kaže: „Hristos je umro za sve vaše grehe.“

Vera je put kojim mi ispružamo našu ruku i uzimamo sve što je Bog obećao za nas u Hristu. Ima stih u Efescima 1:3, koji kaže: Bog nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu.

Kako to da neki Hrišćani više duhovno rastu od ostalih? Razlog je vera. Možemo reći, Božji blagoslovi su kao gozbena jela postavljena po celom stolu. Ali, ako odeš u restoran gde se služi švedski sto, hrana je tamo, ali niko ti je neće staviti na tvoju tacnu. Moraš otići do stola i uzeti šta želiš. Ako uzmeš malo, to je tvoj izbor! Drugi je napunio svoju činiju svakim jelom iz svake posude. Ti si mogao isto učiniti, ali nisi. Tako je to sa mnogim Hrišććanima. Ne uzimaju sve što im Bog nudi, i zato ostaju siromašni. Vera znači videti stvari koje nam Bog daje i uzeti ih. Razmislite o obećanju koje smo upravo pročitali, Efescima 1:3, „U Hristu, Bog nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima.“ To znači, svaka stvar koju trebamo za naš duh, počevši od oproštenja…

Zapamti, oproštenje greha je samo početak! Sve što smo govorili u našim prethodnim naučavanjima, to je samo polaganje temelja za čudesnu ’supergrađevinu’ koju ćemo izgraditi u dolazećim danima! Brisanje zlih beleški naše prošlosti je temelj, uklanjanje naše krivice, isplata našeg duga, izmirivanje starog računa. Počinje sa pokajanjem i verom. Obraćenje Bogu, ispravljanje pogrešnih stvari koje smo učinili u prošlosti, i prihvatanje Božjeg oproštenja, besplatno! Ispružimo naše ruke i kažemo: „Gospode, Ti si me blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu. Želim da ih primim!“

To je princip koji nalazimo kroz Bibliju. Čitamo u Evanđelju da su dva slepca došla Isusu, Matej 9. I kad su ta dva slepa čoveka došla Isusu, pitali su ga da isceli njihove slepe oči. Oni su znali da Isus ima silu da otvori njihove slepe oči, i oni su došli i tražili od Njega da učini to. Isus je želeo to da učini za njih, oni su takođe žudelida prime to. Ali Isus ih ipak pitao još jedno pitanje: „Jel verujete da Ja mogu to da učinim?“ To je princip u svem Božjem radu sa nama, On nas pita to pitanje. Recimo da tražim oproštenje od Njega, to je prva stvar koju mi tražimo. I Gospod odgovara, ’jel veruješ da ću ti oprostiti?’ Ako odgovoriš, ’pa, Gospode, nisam toliko siguran…’, onda ga nećeš dobiti. Kao i ti slepci, o kojima često čitamo u Mateju 9:27-29. Čitamo da su došli i tražili da im oči budu otvorene, i Isus ih pita, ’jel verujete da Ja mogu to da učinim za vas?’ Pretpostavimo šta bi bilo da je jedan od njih odgovorio, ’nisam baš siguran Gospode, nisam siguran da li ćeš to učiniti’. Znate li šta bi se desilo? Otišli bi dalje sa još uvek slepim očima. Nastavili bi nepromenjeni. Vidite situaciju ovde? Oni su želeli da im budu otvorene oči, Isus je želeo da im otvori oči, ali još uvek nisu to dobili. Šta je nedostajalo? Vera. To je sve. Zato ponekad možeš doći Gospodu sa velikom željom za nešto, Bog takođe može imati veliku želju da ti da to, i možeš reći, ’ja imam želju, Bog ima želju, znači da ću dobiti to’. Ne, nećeš. Postoji još jedno pitanje na koje moraš da odgovoriš; jel veruješ da će Bog učiniti to za tebe? To je pitanje koje čitamo u Matej 9:28! Ali oni nisu odgovorili ’nismo sigurni’. Oni su rekli, ’da Gospode!’ To je smelo priznanje! Da Gospode, mi verujemo da možeš to da učiniš! I šta je Isus učinio? Dotakao je njihove oči, i rekao, ’neka vam bude, po vašoj veri’. Vidite li to? „Ne prema vašoj želji, ne čak ni prema mojoj želji, nego prema vašoj veri!“

Slušaj me sad, prijatelju; da si ti dobio od Boga sve što si želeo, imao bi mnogo stvari do sad od Boga. I da si primio od Boga sve što je On želeo da ti da, opet, imao bi mnogo, mnogo stvari od Njega do sad. Zašto ih nisi dobio? Bog želi da ti ih da, ti želiš da ih primiš, a još uvek ih nisi dobio! Šta je razlog? To što kad te Gospod pita, ’jel veruješ da ću ti dati?’, ti odgovaraš sa ’nisam baš siguran’. I onda Gospod odgovara tebi i kaže, ’neka ti bude, ne prema tvojoj želji, ne prema mojoj želji, nego prema tvojoj veri’! To je ono što pravi razliku.

Ako vidiš kako pada kiša napolju, i izađeš sa malom čašom, druga osoba izađe sa vedrom, treća osoba ponese veliki bubanj. Ko će imati najviše vode kad se vrati unutra? Onaj sa velikim bubnjem. Ali ne možeš reći da je njemu Bog dao više, ili da je Bog bio pristrasan prema njemu. Ne! Ti si izašao napolje sa malom čašom! Toliko si i dobio. Ona osoba je izašla sa bubnjem, i dobila mnogo više. Tako je to, vera je takva.

Božji blagoslovi su tu za svakoga, On nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima. Ali nećete svi primiti jednaku količinu. To zavisi od vaše vere. Kad kažeš, ’Gospode, ja verujem da si dostojan poverenja…’ Znate, vera proslavlja Boga! Zato je toliko važna. Vera proslavlja Boga, što znači ’Gospode, ja verujem da je ono što si rekao istina’. Veruješ da je ono što je Bog rekao u svojoj Reči istina.

Želim da moliš baš sad, zatvori oči i kaži ove reči: „Gospode Isuse, ja verujem da si umro za mene. Baš sada, Ti ćeš oprostiti moje grehe!“ I ako postoji bilo koja druga potreba u tvom životu, kaži to Bogu upravo sada, i kaži još: „Gospode, ja verujem, daćeš mi čak i to! Ja verujem! Amen.“