Sloboda u Hristu

Milenko Isakov
…i srce se njegovo oslobodi na putevima Gospodnjim…”
(2.Dnevnika 17:6)

Božija Reč govori o Josafatu, caru Judinom, koji je tražio Boga i hodao po Njegovim zapovestima. Gospod je utvrdio carstvo u njegovoj ruci i Josafat je imao veliko blago i slavu. Njegovo srce se oslobodilo na Gospodnjim putevima, te je oborio visine i lugove koji su bili predviđeni za službu drugim bogovima u Judeji.

Ovo nam pokazuje da istinska sloboda koju uživa Božiji narod razotkriva i ruši tu licemernu, idolopokloničku i legalističku službu koja se ne dopada Bogu. Bog je Duh, a gde je duh, tamo je sloboda (2.Kor.3:17). Svi ljudi koji su pokajanjem i verom u Hrista primili oproštenje greha i postali Božija deca pozvani su na život divne slobode u Gospodu Isusu Hristu. Sada želim da razmišljamo o tome kako Božija Reč definiše tu slobodu, koji je način da čovek dođe u tu slobodu i kako izgleda život onih koji uživaju pravu hrišćansku slobodu.

Danas se u mnogim hrišćanskim zajednicama pogrešno razumeva pojam hrišćanske slobode. Neki odlaze čak u tu krajnost da svoj život u grehu opravdavaju time što ih je “Bog pozvao na slobodu”. Istina je, apostol Pavle je pisao Galatima da su pozvani na slobodu, ali je odmah objasnio da ta sloboda ne podrazumeva izvršavanje želja tela, nego službu ljubavi bližnjima (Gal.5:13).

Kada pomislimo na sâm pojam reči “sloboda”, ona asocira na neko vrlo široko područje u kojem ima mnogo prostora za rast i istraživanje. Kada se ptica nalazi u malom kavezu, čovek u zatvorskoj ćeliji ili rob u posedu svog robovlasnika, oni taj mali prostor dobro poznaju, te se njihova svakodnevnica svodi na monotoniju i napor. Život u grehu, kao i život svakog vernika koji je zasnovan na izvršavanju nekih ljudskih pravila i zakona može se poistovetiti sa monotonijom života te ptice, zatvorenika i roba. Međutim, da li znate kako se oseća jedan zatvorenik kada bude pušten na slobodu? Kako se oseća ptica kada bude puštena iz malog kaveza? Kako se oseća rob kada bude pušten na slobodu? Nakon dugotrajnog napora i dosade otvoren im je ogroman vidik i prostor za istraživanje. To je ilustracija slobode koja se nudi svakom čoveku kroz Isusa Hrista.

Isus je rekao da svako ko čini greh jeste ustvari rob greha (Jovan 8:34). Laž, ponos, licemerje, krađe, svađe, prkosi, zavisti, mržnje, pijanstva..ako imaš udela u bilo kojoj od tih stvari, one te čine robom, prijatelju! Tvoj život je kao život te ptice u kavezu. Međutim, Isus je rekao da se ostajanjem u Njegovoj nauci može spoznati istina koja će razvaliti vrata tog kaveza i otvoriti put u slobodu.

Dakle, hrišćanska sloboda prvenstveno podrazumeva oslobođenje od krivice koju svi imamo pred Bogom zbog svojih greha. Na koji način možemo iskusiti to oslobođenje? Prostom verom u Božiji plan spasenja! Veruj u savršeno bezgrešan život Gospoda Isusa Hrista koji je u potpunosti zadovoljio Božiji zahtev pravednosti, u Njegovu zameničku smrt na Golgoti radi naših greha, i u Njegovo vaskrsenje radi našeg opravdanja pred Bogom. Takva prosta vera će sigurno proizvesti žalost u našim srcima pošto smo robovali grehu i ona će proizvesti iskreno pokajanje, želju da zauvek ostavimo greh i život bez Boga.

Drugo, živeti u hrišćanskoj slobodi podrazumeva gajenje čiste savesti. “Ako nam naše srce ne zazire, slobodu imamo pred Bogom” (1.Jov.3:21). U svakom trenutku možemo slobodno da pristupimo prestolu Božije blagodati tim novim putem, kroz krv Isusa Hrista (Jevr.4:16 i 10:19). To naravno ne znači da nikada nećemo pogrešiti, nego da ćemo brzo priznati Bogu svako naše loše delo koje nam Duh Sveti bude otkrio i da ćemo tražiti pobedu.

Treće, istinska hrišćanska sloboda podrazumeva smelost naših srca da se bez straha suočimo sa Božijim sudom. To znači da smo potpuno ukorenjeni u Božijoj ljubavi prema nama. “A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i poverovali joj. Bog je ljubav. Ko živi u ljubavi, u Bogu živi i Bog živi u njemu. Tako ljubav u nama postaje savršena i imamo pouzdanje na dan suda…” (1.Jov.4:16,17 – savremeni prevod).

Četvrto, istinska hrišćanska sloboda nikada neće biti pokriće za bilo koju vrstu greha koji učinimo. Hristovo Evanđelje obuhvata oslobođenje od svake vrste zla i bezakonja, te sloboda u Hristu nikada nije, a niti može biti izgovor za nečiji greh. Dakle, ako neko opravdava svoj greh tako što se poziva na slobodu, budite sigurni da to nije sloboda u Isusu Hristu, već đavolja sloboda.

Peto, hrišćanska sloboda podrazumeva neprihvatanje jarma ropstva zakona ili bilo kakvih ljudskih pravila koja nemaju temelj u Božijoj Reči. (Gal.5:1). To naravno ne znači da su sva ljudska pravila i zakoni pogrešni, nego da se njima ne sme pridavati veći značaj od istine Božije Reči i da se oni nikako ne mogu smatrati uslovom za spasenje.

Život u hrišćanskoj slobodi nije život u bezakonju, nego život u jarmu Isusa Hrista, pod vođstvom Svetog Duha. Takav život će biti špijuniran od lažne braće. Đavo ne želi da ljudi uživaju tu predivnu slobodu u Hristu. On će zato koristiti i religiozne ljude kako bi nametanjem nekih ljudskih običaja ili zakona probao da odvrati prave hrišćane od istinske slobode. Takvo je bilo iskustvo apostola Pavla i njegovih saradnika, ali oni se nisu pokorili toj braći ni na sat vremena da bi ostali u istini Evanđelja (Gal.2:4,5).

Neka nam Bog pomogne da uvek budemo u istini Evanđelja i u slobodi u Hristu!

Pomozi nam, nebeski Oče, da uvek prebivamo u istini Evanđelja i u toj predivnoj slobodi koju si nam omogućio kroz Isusa Hrista. Daj nam snagu da poštujemo Tvoju Reč iznad svih ljudskih tradicija i zakona. Otvori naše oči da bismo videli sebe i druge ljude onako kako nas Ti vidiš i da bi uvek živeli sa čistom savesti, ljubeći Tebe i svoje bližnje. Molimo u Hristovo ime, amin.