Odgovornosti roditelja i dece

Zac Poonen

I danas želimo nastaviti da razmišljamo o hrišćanskom domu. U prva dva proučavanja razmišljali smo o odnosima između muža i žene. U prošlom proučavanju razmišljali smo o podizanju dece. To je vrlo važna sfera života i danas želimo još malo razmišljati o tome.

Danas želimo pogledati jednu zapovest koju Bog daje deci. Da li znate da je Bog dao Adamu i Evi samo jednu zapovest? Vi svi znate o deset zapovesti koje je Mojsije dao Izrailjcima, ali Bog je Adamu i Evi dao jednu zapovest i oni je nisu poslušali i doneli su haos u svet, u svoj dom i u svoje međusobne odnose. Njihov prvi sin je odrastao da bi bio ubica njihovog drugog deteta. To je bilo tragično! Ali, na isti način primećujemo da je Bog dao jednu zapovest za decu i ta zapovest nije teška. On nije dao deci deset zapovesti. Bog je dao deci samo jednu i čitamo u Efescima 6:1-3 koja je to zapovest. Ona je bila data u Starom Zavetu, kao deo deset zapovesti. Peta zapovest: „Poštuj oca i mater“. I kaže ovde u Efescima 6:2 da je to bila prva Bogom data zapovest koja je imala obećanje, a obećanje je „da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.“

Sada želim da pitam vas, roditelji, želim prvo da govorim vama, roditelji, da li želite da bude dobro vašoj deci? Da li želite da vaša deca žive dugo na zemlji, ili želite da životi vaše dece budu skraćeni? Da li želite da vašoj deci ide loše? Ovde se ne govori o tome da su vaša deca inteligentna, ili zdrava, ili sposobna, ili bogata, ili velika, ili bilo šta od toga. Kada kaže da im bude blago, to znači da će im biti duhovno dobro, čak i ako neko od njih radi kao potrčko u kancelariji ili kao spremačica, to nema veze. Ako su pobožni biće veliki u Božijim očima! Akcenat nije na njihovoj poziciji na zemlji, akcenat je na tome da im ide na dobro u duhovnom smislu.

Šta znači da će živeti dugo na zemlji? Da će živeti do 100 godina? Ne! Isus je živeo samo 33 godine. Živeti dugo u novozavetnom smislu znači ispuniti Božiji plan za svoj život, bilo da umreš u 20-oj, 60-oj, ili u 100-oj godini. Akcenat je na tome da se ispuni Božiji plan za tvoj život pre nego što napustiš zemlju. Bog je osmislio specifičan plan za tvoju decu. Molim vas, roditelji, sećajte se toga i nemojte uništiti taj plan forsirajući druge vrednosti svojoj deci, da oni misle kako su druge stvari važnije nego Božije Carstvo i Njegova pravda. Čestitost, otvorenost, iskrenost, te stvari su daleko važnije nego bilo šta drugo na ovoj zemlji. Zato je očevima rečeno u Ef.6:4 „Ne razdražujte svoju decu.“ Nemojte ih iritirati zameranjem i prigovaranjem dan i noć, nego ih odgajajte u nauci i strahu Gospodnjem. Najpre u nauci, učenjem principa iz Svetog Pisma i drugo, disciplinom. Treba da karamo našu decu, zato što Biblija kaže u Pričama 22:15 „Bezumlje je privezano detetu za srce, prut kojim se kara ukloniće ga od njega.“ Svakom rođenom detetu na svetu bezumlje je privezano za srce. Nema veze čije je dete – da li je dete ateiste ili bračnog para koji se boji Boga, oba deteta su rođena sa istim telom i sa istim starim čovekom koji ima čežnju prema grehu. Ludost je privezana za njihovo srce. Kako će taj ateista ili taj bračni par koji se boji Boga odstraniti tu ludost iz srca svog deteta? Jedino na jedan način – prutom discipline! Ne postoji drugi način i roditelji koji ne koriste prut neće odgojiti svoju decu na pobožan način. Treba da koristimo prut discipline zato što želimo da odstranimo tu ludost i Biblija kaže da će prut oterati tu ludost daleko od njihovih srca. Ludost je u srcu, a prut je usredsređen na dno srca i tako tera ludost iz srca. To je Božiji način! Bolje je da to primenjuješ nego da slediš učenje modernih psihologa. Sve te tehnike koje moderni psiholozi uče…vidite šta se dešava danas u zapadnom svetu sa decom koja odrastaju buntovnički nastrojenom prema roditeljima, bez poštovanja prema svojim roditeljima. To je rezultat moderne psihologije i ignorisanja Božije reči, a idite i vidite domove koji su sledili jednostavno staromodno učenje iz Priča 22:15 i primetite razliku. Biblija kaže da možeš spasiti svoje dete od pakla koristeći prut. Nemoj štediti dete, čak i ako plače!

Kada treba da koristimo prut? Kada se deca ne pokoravaju toj jednoj zapovesti koju im je Bog dao! Da li znate da je to najvažnija stvar koju deca treba da nauče? Ako tvoja deca razbiju nešto skupo (možda imate neki skupocen sud ili vaznu, ili nešto poput toga izrađenog u Kini), i oni to slučajno ispuste i razbiju, da li ćete ih karati zbog toga? To je bezumno! E sada, ako oni to urade u buntovništvu ili gnjevu, za sigurno trebaju biti pokarani, ali ako se desi slučajno, tvoj gubitak može biti veliki u smislu novca, ali nema koristi karati decu zbog onoga što im se desi slučajno. Zar ti i ja ne uradimo nešto slučajno i napravimo grešku?

Šta treba da učimo našu decu? Da drže tu jednu zapovest koju im je Bog dao – „Poštuj oca i mater“. To znači respektuj ih najpre i slušaj ih. Treba da učimo decu da drže tu zapovest.

Ako ti, koji slušaš ovaj program, jesi sin ili ćerka, dozvoli mi da ti kažem, ako želiš da ti bude blago na zemlji i ako želiš da ispuniš dane koje ti je Bog odredio, poštuj svog oca i majku! Čak i ako imaš 75 godina i imaš žive roditelje, poštuj ih! Poštuj ih sve do svoje smrti.

Ne treba da ih slušaš kada jednom napustiš dom i započneš svoj dom ili kada počneš da zarađuješ sam za sebe. Isus je slušao Josifa i Mariju dokle god je živeo sa njima u domu. Od momenta kada je napustio svoj dom nakon krštenja, jednom Mu je mama došla i rekla da nedostaje vina u Kani, a On joj je odgovorio: „Ženo, šta ja imam sa tobom? Nemoj intervenisati u mojoj službi.“ Isus nije bio neposlušan Svetom Pismu! On je poštovao svoju majku, On se brinuo za nju dok je visio na krstu. Pobrinuo se da nađe dom za nju, ali nije slušao Mariju kada je napustio dom. Ali, dokle god živiš u domu pod autoritetom svojih roditelja, zapovest za tebe je: „Slušaj svoje roditelje. Radi sve što ti kažu osim kada to znači da ćeš biti neposlušan Božijoj reči u nekoj sfer!“ Tada treba da poslušaš Boga i kažeš: „Više se treba pokoravati Bogu, nego ljudima“, kao što je rekao apostol Petar u Delima 5:29 i 32, ali u svakoj drugoj sferi morate da im se pokoravate!

Poštovanje prema roditeljima mora biti istina kroz ceo vaš život. Čak i kada napustite svoj dom, poštujte ih i nikada ne govorite loše o njima! Možda vidite puno slabosti u vašim roditeljima, skrivajte to! Da li znate zašto je Nojev sin Ham bio proklet? Da li znate zašto? Kada je video golotinju svog oca, umesto da je to sakrio, on je otišao i pričao drugima o tome. Da li pričaš o slabostima svog oca koje si video kući, ili o slabostima svoje majke? To će biti prokletstvo na tebi, kao što je bilo na Hamu. Odstrani tu naviku! Zašto je potrebno da izlažeš slabost svog oca ili majke drugim ljudima? Ako želite, molite se za to, ali skrivajte to, osim u slučaju kada tražite savet od nekog pobožnog brata kod kojeg ste otišli da to podelite. Kada je to problem sa kojim se suočavate, tada je u redu, pošto taj veran brat treba da sazna vaš problem da bi mogao da vam pomogne! To je jedina situacija u kojoj treba da otkrijete način na koji se ponašaju vaš otac ili majka, a koji možda nije pobožan. Ali, pričanje o njima kao opadač doneće Božiji sud na tvoj život zato što ih ne poštuješ. Ovo je jako važno!

Jako je važno za nas roditelje da učimo svoju decu poslušnosti, da slomimo njihovu tvrdoglavu volju kada su mladi, da bi naučili da nas slušaju, kao svoje roditelje. Na taj način ih pripremamo da jednom u budućnosti počnu da slušaju Boga, ali ako ne slomite njihovu volju dok su mladi, kasnije u životu nikada neće biti sposobni da slušaju Boga. Biće potrebno čudo! To se dešava u nekim slučajevima, Bog je velik, ali naša je odgovornost, kao roditelja, da to učinimo rano u njihovim životima.

Kada treba da počnemo da ih karamo i opominjemo? Čim počnu da razumevaju. Ako mogu da razumeju šta govorite kada imaju godinu ili godinu i po dana, to je vreme kada treba da započnete da ih karate ako su neposlušni. I što pre počnete, pre ćete završiti. Kada dete napuni 13 godina neće više biti potrebe za prutom, ako ste počeli da ga koristite kada je imalo godinu dana i ako ste to činili u strahu Božijem i celim srcem. Ali, ako si bio nemaran, onda imaš problem u svojim rukama kada ti je dete tinejdžer. Ono ne zna da priča sa poštovanjem, ono ne zna da te sluša i ono ne zna da sluša Boga. To je tragedija u mnogim hrišćanskim domovima!

Šta ćemo raditi? Pokajte se i recite: „Gospode, budi nam milostiv.“ A vi, čija su deca još uvek u tim ranim fazama pre tinejdžerskih godina, činite ono što Pismo kaže – podižite ih u strahu Božijem. Učite ih da se boje Boga.

Najveća stvar koju vi, kao muž i žena možete učiniti, jeste da budete ujedinjeni. Nemojte biti nesložni po pitanju karanja vaše dece. Ujedinjeno sledite Pismo! Kada su muž i žena nesložni, to donosi haos u dom. To otvara vrata đavolu da uđe pravo unutra i uništi vašu decu. Budite složni i đavo će primetiti da ne postoji jaz između vas kroz koji bi se provukao da napadne vašu decu. Budite dobar primer. Nemojte govoriti deci da rade nešto što vi sami ne možete da uradite. Budite dobar primer! Budite složni, oče i majko, i budite dobar primer. Od takvog života Bog će moći da vodi vašu decu pobožnim putevima.

I još jedna stvar za kraj. Roditelji, molite sa za svoju decu po imenu svaki dan, za svakog pojedinačno, kroz ceo vaš život! Molite se svaki dan za vašu decu po imenu da bi odrasli na pobožnom putu. Tada će Božije srce biti zadovoljeno, kada naši domovi budu pobožni primeri i svetlo u mračnom svetu.