Nova pesma slavljenja

Zac Poonen

Nastavićemo da razmišljamo o tom predivnom ključu koji nam je Bog dao da njim teramo Sotonu od sebe i napravimo u svojim srcima i domovima tron za Boga. To je ključ slavljenja Boga.

U knjizi Otkrivenja (koja je poslednja knjiga Biblije) dato nam je mnogo više slika koje opisuju nebo u odnosu na bilo koju drugu knjigu Biblije. Vrlo je tužno što mnogi vernici ne veruju u knjigu Otkrivenja. Đavo ne voli da čitaš knjigu Otkrivenja zato što ćeš u toj knjizi čitati o njegovom konačnom odredištu kada će biti bačen u ognjeno jezero. Naravno, đavo ne voli da čitate o njegovom porazu i njegovom bacanju u ognjeno jezero, ali ako je nikada niste čitali, ja bih vas ohrabrio da stvarno ozbiljno čitate i razmišljate o knjizi Otkrivenja. U toj knjizi se često spominju sedmice. Znate, imamo sedam svećnjaka, sedam gromova, sedam truba i mnogo sedmica.

Jedna od tih sedmica koja se ne spominje doslovno, a koja leži skrivena u celoj knjizi jeste sledeća: sedam slika o nebu. Ako imaš strpljenja da razmišljaš o tih sedam slika o nebu, videćeš da se na svim tim mestima slavi Bog! Želim da vam pokažem te odeljke na brzinu.

Najpre, u Otkrivenju 4, ako imate Bibliju, pogledajte odmah. Otkrivenje 4:8-11, poslednja četiri stiha iz Otkrivenja 4. Tu primećujemo da oni slave Boga govoreći: „Dostojan si Gospode…“ i polažu svoje krune pred Njim.

Dalje, opet u Otkrivenju 5:8-14 primećujemo starešine, živa stvorenja i milione i milione anđela koji govore velikim glasom… Zapazite to, oni ne govore tiho! Oni jakim glasom slave Boga i Gospoda Isusa Hrista, Božijeg jagnjeta (stih 12).

Sledeći primer vidimo u Otkrivenju 7:9-12. Ovo je veliko mnoštvo ljudi koji su bili nanovo rođeni i oprani u Hristovoj krvi. Tu opet kaže da oni viču jakim glasom Onome koji sedi na tronu govoreći: „Spasenje Bogu našem“ (stih 10). Anđeli su im se takođe pridružili padnuvši pred prestolom i poklonivši se Bogu govoreći: „Amin, blagoslov i slava i premudrost i hvala i čast i sila i jačina Bogu našem.“

Dalje primećujemo četvrtu sliku o nebu u Otkrivenju 11:15-18. Tamo opet čitamo o velikim glasovima u nebu koji govore: „Posta carstvo sveta Gospoda našega i Hrista njegova…“ Oni se zahvaljuju što je Gospod primio svoju silu i caruje.

Tada vidimo petu sliku u Otkrivenju 14:1-4 gde se govori o 144 000 ljudi koji stoje sa Jagnjetom na Sionskoj gori pevajući novu pesmu.

Šestu sliku vidimo u Otkrivenju 15:2-4 gde se govori o staklenom moru. Na tom moru stoje oni koji su pobedili sa Božijim guslama. Oni pevaju pesmu Mojsijevu i Jagnjetovu govoreći: „Velika su i divna dela tvoja o Gospode.“

I tada poslednju sliku o nebu vidimo u Otkrivenju 19:1-6 gde opet čitamo o velikom glasu mnogog naroda koji govore: „Aliluja. Spasenje i slava i čast i sila Gospodu našemu“, pošto je Vavilon osuđen. Drugi put oni kažu: „Aliluja….da damo slavu njemu“. Tu kaže da je taj glas velikog mnoštva (stih 6) kao glas mnogih voda i kao glas gromova jakih.

Da li si sada dobio malo bolji uvid u nebo? Kakvi zvuci postoje u nebu? Kao gromovi – slavljenje! Tamo ne postoji nijedan anđeo koji sedi u depresiji ili tuzi. Nijedan anđeo se ni zbog čega ne žali. Nijedan anđeo nije uplašen pitajući se šta će se sledeće desiti u svetu. Ne! Tamo se niko ne plaši. Oni slave Boga celim svojim srcem zato što znaju da je Bog na tronu. Oni slave Boga zbog Njegove suverenosti, Njegove svetosti, Njegovih sudova. Ne postoji nijedan tužan i neraspoložen anđeo u nebu! Takve anđele ćete naći samo u paklu, a ne u nebu!

Što si tužniji i neraspoloženiji, više ćeš unositi duh pakla u svoj život, a što si raspoloženiji i srećniji, priznajući da je Bog na tronu u tvom srcu, u tvom domu, u tvojoj crkvi i u nebu, to ćeš više unositi duh neba u svoj život.

U tim slikama o nebu iznova i iznova vidimo kako nebeski stanovnici kliču: „Aliluja“ i „Amin“ i to je slavljenje sa svrhom zato što oni nakon tih reči kažu: „Bog je uradio ovo ili Bog je suveren“. Oni se klanjaju Gospodu u lepoti Njegove svetosti. Sa druge strane, Sveti Duh je došao u naša srca sa neba da bi unutar naših srca proizveo atmosferu neba. On je došao u naše domove da bi u njima proizveo atmosferu neba. On je došao u naše crkve da bi u njima proizveo atmosferu neba.

Kakva je to atmosfera? To treba da bude atmosfera slavljenja! Možda ćeš reći: „Pa, kada dođem u nebo počeću da slavim Gospoda.“ Dobro, zašto je onda Sveti Duh došao? On je došao da nas pripremi za nebo! Došao je da nas nauči nebeski jezik pre nego što dospemo tamo. Na primer, ako bi odlučio da se preseliš recimo u Francusku i da tamo živiš preostali život, šta bi radio pre nego što se preseliš? Jednu stvar bi sigurno radio, učio bi francuski jezik. Ne bi prvo čekao da stigneš tamo da bi počeo da učiš jezik. Voleo bi da naučiš nešto pre nego što odeš tamo. Da li znate kakav je nebeski jezik? To je jezik slavljenja! Dobro je da ga sada učimo, pre nego što odemo u nebo. To je jezik u kojem ne postoji gunđanje, žaljenje ili mrmljanje u vezi bilo čega. To je jezik kontinualnog slavljenja! Hajde da učimo taj jezik sada, pre nego što odemo.

U Otkrivenju 14, jednom od odeljaka koje smo pogledali, kaže da je bilo 144 000 ljudi koji su pevali novu pesmu pred tronom (Otkrivenje 14:3) i niko drugi nije mogao da nauči te pesme osim tih ljudi, a oni su naučili te pesme dok su bili na zemlji. Dobro, koja je to nova pesma koju će tih 144 000 ljudi pevati? Mi smo već videli u Otkrivenju 4 i 5 da je ta nova pesma pesma slavljenja Boga i Gospoda Isusa Hrista.

Koja je onda stara pesma, ako je ovo nova pesma? Stara pesma je pesma koju pevaju skoro svi na zemlji. To je pesma gunđanja, žaljenja na druge ljude i okolnosti…prvi stih, drugi stih, treći stih….to je sve isto. Neko je uradio nešto, neko je nešto pogrešio…i svaki dan oni pevaju tu istu pesmu, stih posle stiha, stih posle stiha, stih posle stiha. Ta pesma ima samo jednu temu. Sve ide lošim putem, ova osoba je loša, ova osoba je takođe loša, ova osoba je zla, ova osoba se loše ponašala prema meni, ova osoba me je prevarila, okolnosti su tako loše, ovo je vreme finansijskih teškoća…ista stvar u svakom stihu. To je stara pesma!

Ali, usred takvog sveta gde skoro svi pevaju tu staru pesmu, da li znaš, ako predaš život Hristu, da Bog želi da naučiš jednu novu pesmu? To je pesma slavljenja Njega! Nemoj da čekaš da dođeš u nebo da bi je učio. Uči taj jezik sada govoreći: „Gospode, znam da si na tronu“, ako želiš, kao što sam rekao u prethodnom proučavanju, da umreš sa Isusom! Vidiš, mi se žalimo zato što stvari ne idu onim putem koji smo mi zamislili. Stvari ne funkcionišu po našim planovima, ali sve funkcioniše prema Božijim planovima. Bog je na tronu, a ne ti i to je dobro. Ako bi mi bili na tronu našeg života, upropastili bi sve u našem životu, ali pošto je Bog na tronu, On izvodi sve na dobro.

Dakle, kada nebeski stanovnici slave Boga u nebu, oni slave Boga zato što veruju u Njegovu suverenost! Ako mi verujemo u Božiju suverenost (da svemoćni Bog vlada ovim univerzumom) i mi ćemo zahvaljivati za sve. Dopustite mi da vam pokažem tri odeljka iz Pisma (iz Novog Zaveta) koji govore za čega treba da se zahvaljujemo. Ti stihovi se ne nalaze u Starom zavetu zato što oni nisu imali Svetog Duha. Vidite, u Starom zavetu oni su se sakupljali subotom u hramu da slave Boga, a onda su išli kući na šest dana kada su gunđali i žalili se na svašta, i onda su se opet u subotu vraćali u hram da slave Boga. Tako isto žive mnogi Hrišćani danas. Oni nedeljom ujutro dođu u crkvu na bogosluženje da zahvale Bogu, i onda idu kući na šest dana gunđanja i žaljenja, a sledećeg nedeljnog jutra opet se vrate da slave Boga. To je starozavetni život! To je bolje nego ništa, ali licemerno je kada govorimo nešto što nije istina u našim životima.

U Novom zavetu kaže da se uvek zahvaljujemo, ne samo ponekad! Najpre dopustite da vam pokažem 1.Sol.5:18. Tamo kaže: „Na svačemu zahvaljujte. Jer je ovo volja Božija za vas u Hristu Isusu.“ Dakle, kažite mi nakon čitanja ovog stiha, na čemu treba da se zahvaljujete Bogu? Na svemu! Kako se možete zahvaljivati na svemu kada neke stvari ne izgleda da su jako dobre za vas? Zato što verujete u Rim.8:28, da čak i one stvari koje izgledaju zle, Bog izvodi na vaše dobro! Vidite, Rim.8:28 je kao filter. Možda je neko od vas video te filtere za vodu. Kada voda prođe kroz taj sistem filtera, na kraju dobijete čašu čiste vode. Vidite, to je filter za vodu koji odvaja bakterije i ostale štetne sastojke koji se nađu u vodi. Možete uvesti bilo koju količinu prljave vode u taj filter i na kraju ćete ipak dobiti čistu vodu. Rim.8:28 je poput te čiste vode. Bog sve izvodi na dobro! Dakle, iz tog razloga mi zahvaljujemo Bogu na svemu!

Drugi stih je Ef.5:20 gde kaže da treba da se zahvaljujemo ZA sve! Ef.5:20 – „Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i Ocu.“ To znači da uvek i za svaku pojedinačnu stvar treba da se zahvaljujemo Bogu!

I poslednji stih je u 1.Tim.2:1 gde kaže da treba da se zahvaljujemo za sve ljude!

Da li ste sada razumeli? U svakoj situaciji, na svačemu, uvek, i za sve ljude! I kada to naučiš, naučićeš novu pesmu! I to ćeš naučiti samo na zemlji. Zašto? Zato što u nebu nema teških situacija, teških ljudi. U nebu se ne suočavaš sa problemima, ne suočavaš se sa iskušenjima. Dakle, samo ovde na zemlji možemo naučiti tu izvanrednu novu pesmu – da slavimo Boga u svakoj situaciji, za svaku osobu. Reci: „Gospode, Ti si na tronu! Stvari mi mogu izgledati teške, ali Ti si na tronu.“

Dopusti mi da te ohrabrim, dragi prijatelju, da učiš tu novu pesmu sada!