KAKO ĆE BOG SVEMU UČINITI KRAJ

Poslednji dani i dolazak Gospoda

Zac Poonen

Prošli put smo proučavali ono što je rekao Isus, da pre nego što se beba rodi majka prolazi kroz porođajne bolove i da tek posle toga beba biva rođena. Isus je to rekao u Jovanu 16:21. Govorio je tu o svom povratku. Rekao je: Još malo i nećete me videti, i opet malo pa ćete me videti” (Jovan 16:19). I to „malo“ traje već 2000 godina. Zatim je rekao: “Jednog dana vaša žalost će se preokrenuti u radost, ali do tog dana ćete plakati i tužiti (stih 20), a svet će se radovati.”

Biblija kaže da hrišćani treba da se raduju uvek. Kako se sada to slaže sa ovim što je Isus rekao: Vćete plakati i tužiti, a svet će se radovati”? Očigledno je da je svetovna radost od spolja, površna, koja zavisi od okolnosti kada stvari idu dobro, ali radost hrišćanina je potpuno nezavisna od okolnosti. Nema veze šta se dešava u svetu oko njega, jer Njegova radost nije u okolnostima nego u Gospodu. Svet je pun ljudi koji ili imaju radost u Gospodu, ili se raduju u svojim okolnostima, i ti sâm znaš kojoj kategoriji pripadaš.

Gospod se nikada ne menja! Ako se raduješ u Gospodu, nikada nećeš biti potišten, nijedanput u svom životu, bez obzira šta se događa, ali ljudi u svetu nalaze svoju radost u okolnostima, tako da su radosni ako su okolnosti dobre, a nesrećni ako su okolnosti loše. Ako prepoznaješ sebe u ovome, trebao bi da se probudiš i da kažes: „Ja, dakle, uopšte ne nalazim svoju radost u Gospodu.“ Ne moraš da budeš kao svi ostali u svetu. Svetovna radost je od spolja, površna.

Stradanja i nevolje

Kada Isus kaže da ćemo plakati i tužiti, to znači da hrišćanin može prolaziti kroz mnoga stradanja i Isus je mnogo o tome govorio. Mislim, pogledajte Njegov lični primer. On je imao toliko radosti pre raspeća da ju je hteo podeliti sa drugima kada je rekao: Dajem vam svoju radost da bi vaša radost bila potpuna“, a u isto vreme bio je poznat kao čovek patnje. Od spolja je pretrpeo mnogo stradanja i bola, ali to nikada nije oduzelo Njegovu unutrašnju radost! On je naš predvodnik Kaže u Jevrejima 12 Zato trčimo trku koja je pred nama gledajući na Isusa koji je zbog radosti koja je bila pred Njim, podneo krst“. On nije uživao krst. Od nas se ne traži da uživamo krst. Mi podnosimo krst zato što je pred nama radost, radost zajedništva sa Ocem.

Dakle, u vezi sa tim On je rekao: Jednog dana kada me budete videli opet, vaša žalost će se preokrenuti u trajnu radost, ni patnje neće biti više. I ovde kaže: Žena kada je pri porođaju, ona tada ima patnju”, i to je njeno vreme teškoće (stih 21) jer joj je došao taj čas, ali kada se porodi skroz zaboravi svoj bol zbog radosti što se beba rodila.“ I Isus je takođe rekao, i to je dva puta rekao, jednom tu, a drugi put u Mateju 24 što smo takođe videli, gde govori o ratovima i glasovima o ratovima (Matej 24:6,7). Matej 24:9 “Tada će vas predati na muke i pobiće vas”, i On je to nazvao (stih 8) „početak porođajnih bolova“. To znači da je pristiglo vreme da beba bude rođena, što jeste slika da dolazi trenutak Njegovog povratka.

E sada, zašto u starom zavetu, ako pogledate u starom zavetu, koliko ja znam, reč „nevolja“ se uopšte ne pojavljuje, čak i “progonstvo”. „Progonili su me“ nalazi se većinom i uglavnom u Psalmima. Znate, „ti ljudi me progone“, mnogi Psalmi su takvi. Inače reči „progonstvo“ i „nevolja“ teško mogu da se nađu u starom zavetu. U starom zavetu nalazimo reči „prosperitet“, „vladaćete nad narodima“, „daću vam ovu zemlju odavde-dotle“, „vaši zemaljski neprijatelji će biti poraženi“…

U novom zavetu, međutim, Isus kaže: U svetu ćete imati nevolju“ (Jovan 16:33). „U svetu ćete imati nevolju, ali budite veseli jer sam ja pobedio svet“. E sada, ako ne razumete značajnu razliku između starog i novog zaveta, vi ćete otvoriti svoje srce za starozavetnu poruku. Ako posmatrate današnje hrišćanstvo, ja mogu reći da u najširem smislu postoje dve vrste propovednika. Postoji propovednici koji propovedaju starozavetno evanđelje i propovednici koji propovedaju novozavetno Evanđelje. Starozavetno evanđelje je: „Bog će ti dati dobro zdravlje. Bog će vam dati kuće i zemlju i bićete bogati“, ali neće vam reći ni reč o tome da će vam Bog dati pobedu nad gnjevom, požudom očiju, ljubavi prema novcu, brigama, i znate…neće vam reći ni reč o tome.

Novozavetni propovednik vam ne govori o prosperitetu i zdravlju. On vam govori da ako tražite nebesko Carstvo Bog će vam dati dovoljno za vaše zemaljske potrebe: dovoljno zdravlja i dovoljno imetka. Neće vas učiniti vrlo bogatima, nego će vam dati dovoljno da ne gladujete. Neće vas ostaviti na ulici, ali to nije prevashodna stvar. Novozavetni život je u tome da imamo lično poznanje Boga i da smo spaseni od naših greha, jer je Isus zbog toga došao. Naravno, svetovni vernici će radije slušati starozavetno evanđelje.

Zašto Bog dozvoljava da se oba ova evanđelja propovedaju danas? Znate li zašto? Zato što Bog stavlja na probu sve vernike da vidi na koje će se odazvati i gde su im srca usmerena! Isus je rekao: Tamo gde ti je blago, tu je takođe tvoje srce.“ Dakle, kada ta dva evanđelja napreduju, jedno propovedajući zemaljski prosperitet i fizičko zdravlje i mnoštvo zemaljskih blagoslova, a drugo propovedajući pobedu nad grehom i ugađanje Bogu i odricanje sebe i sleđenje Isusa… dok slušate ove dve poruke, iako to ne znate Bog vas stavlja na probu da vidi gde vam je srce! To je ono što Bog želi da razotkrije, da li je vaše srce na zemlji ili je vaše srce u nebu. „Gde ti je blago tamo će i tvoje srce biti.“ Mi stalno bivamo stavljani na probu.

Mnogi od vas pratite hrišćansku televiziju. Vi bivate testirani sve vreme! Onda dođete ovamo i čujete ovu poruku i mnogi ljudi pokušavaju da pomešaju ovo dvoje. Nadam se da možete to da uspete, ali Isus nikada nije to radio. Zato kažem, čitaj Evanđelja i vidi šta je Isus učio i budi načisto u vezi Evanđelja koje je Isus propovedao, i kao što sam prošli put rekao, ako ne čitaš Evanđelja i ne čitas novi zavet, zaslužio si da budeš prevaren zato što si prezreo Božiju Reč i izabrao reč čoveka. Svako ko izabere čovečiju reč pre Božije Reči potpuno zaslužuje da bude prevaren, jer Biblija kaže u 2. Solunjanima 2…

Antihrist

Vidite, kada god čitate stih trebate ga čitati u njegovom kontekstu, u redu? Kada čitate pismo, ne pročitate samo jednu rečenicu na sredini treće ili pete stranice, nego pročitate celo pismo. Dakle, o čemu govori 2. Solunjanima drugo poglavlje? Stih 1, Zahtevamo od vas braćo u pogledu dolaska našeg Gospoda Isusa Hrista i našeg sastajanja sa Njim„. To je tema. Tema je dolazak Hristov i naš susret sa Njim. Uzeće! Bićemo uzneseni i uzeti da budemo sa Njim. On je rekao nešto o tome u prethodnom poglavlju, pogledaćemo i to, ali ovde je rekao: “Nemojte biti uzdrmani, smeteni ili uznemireni zbog toga što neko tvrdi da govori u duhu, ili tvrdi da pismo dolazi od apostola Pavla. Znate, u tim danima neko bi poslao lažno pismo i rekao: „Ovo je Pavle napisao“, i Pavle kaže: Nemojte biti uznemireni ako vam kažu da je taj dan već došao”, ali neki vernici bi rekli: „Kako misliš da je taj dan već došao? Zar nije Isus rekao da će, kao što munja sevne od istoka do zapada takav biti i Njegov dolazak?” Da, ali drugi vernici će kazati: „Ne, On je došao tajno. On je došao tajno i uzeo samo određene ljude.“ Nemojte biti uznemireni svim tim učenjem! “Niko neka vas ne prevari, jer taj dan neće doći dok prvo ne nastane veliko otpadanje, i taj dan neće doći dok se otkrije čovek bezakonja (antihrist)”. Ja mislim da ništa ne može biti jasnije od toga u Pismu. „…sin pogibli, koji se suprotstavlja i uzvisuje sebe iznad svega i koji će sesti u crkvi Božijoj objavljujući sebe da je Bog.“

Novi zavet uči da će se podići jedna osoba, kao neka vrsta svetskog vladara, a Hristos neće doći dokle se taj čovek ne podigne. Dakle, iako je vrlo lepo misliti da Isus može doći noćas ili sutra ujutro, ali da vam otvoreno kažem, ja to ne verujem jer verujem Svetom Pismu. Postoje mnoge oblasti u našem umu gde treba da promenimo naše razmišljanje, jer smo od detinjstva učeni određenim stvarima. Na primer, u vezi krštenja. Ja sam kršten kao beba i jednom kada sam odrastao i imao 21 godinu, dok sam proučavao Bibliju otkrio sam da to nije u skladu sa Svetim Pismom i onda sam promenuo svoje gledište. Ja sam promenuo gledište na mnoge stvari jer sam razlučio da je Sveto Pismo Božija Reč, a da je sve ostalo ljudsko učenje. Ustvari, čak i Isus dok je bio na zemlji, Njegov problem je bio što su mnogi ljudi držali ljudske tradicije i Njegova najveća borba se vodila među ljudima koji su verovali u ljudsku tradiciju i u potpunosti nisu želeli da to menjaju.

Tajna bezakonja

I zatim on kaže (stih 5): Zar se ne sećate da kada sam bio sa vama govorih o ovim stvarima? Zašto se onda uznemiravate sa onim naucavanjem? Ali znate šta ga zadržava dok se u svoje vreme ne razotkrije.“ To znači da Sveti Duh zadržava sile koje treba da proizvedu antihrista, jer postoji vreme koje je Bog uspostavio za to.„Dok je tajna bezakonja vec na delu…“, i ja razmišljam o tajni bezakonja – šta je tajna greha? Ne znam šta je to, ali mogu pretpostaviti. Moja pretpostavka je da je tajna bezakonja u poruci koja kaže vernicima: „Nije važno ako grešiš. Nema veze, sećaš se da si prihvatio Hrista pre nekoliko godina? Dakle, nije važno ako grešiš.“

Gde u Bibliji nalaziš da Sveti Duh kaže: “Nije važno ako grešiš. U redu si“?! Ja znam ko je to rekao. Đavo je rekao Evi: “Da, nije važno ako u tome budeš neposlušna Bogu.“ Znate li koliki je broj vernika kojima je ispran mozak sa tim „jednom spašen – zauvek spašen i sada nije važno ako zgrešiš?“ I mnogo je ljudi prevareno tim učenjem i žive u grehu. To je tajna bezakonja. Kako je moguće da sveti Bog kaže ljudima: „Nije važno ako grešiš?!“ Pa zašto nam je onda dao zapovesti? Ali vernici vrlo lako budu prevareni.

Antihrist dolazi sa silom, znacima i čudesima

„I zatim će se podići bezakonik (antihrist) koga će Gospod ubiti dahom svojih usta prilikom svoje pojave. I dolazak ove osobe biće u skladu sa Sotonskim aktivnostima, sa silom, znacima i čudima.“ Lažnim čudima. A da li znate da Sotona, kada hoće sebe da manifestuje, on to čini kroz znake i čuda i lažne čudotvornosti. U Svetom Pismu to piše na više mesta. E, ali to mnogi ljudi ne gledaju tako. Mnogi kada vide čudo učinjeno u ime Isusovo kažu da je to od Boga, ali ja ne kažem to tako olako. Ja hoću da vidim njegov život („čudotvorčev“), jer Isus je rekao da ćemo ih poznati po plodovima, a ne po darovima. Dakle, ja gledam na plodove. Hoću da vidim da li je taj propovednik oslobođen od ljubavi prema novcu. Hoću da vidim da li je stekao poniznost, i ako je to žena-propovednik hoću da vidim ima li tih i miran duh. Ne interesuje me samo nauka, zato što vuk dolazi u ovčijem ruhu! Ovčije ruho znači ispravna nauka. Ne bih hteo da me to zavara. Vuk je zainteresovan za ovcin novac! Aha, pa onda se neću prevariti ovčijim ruhom. Nadam se i za vas da se nećete prevariti.

Zatim dolazi do toga što kaže da on (Antihrist) neće doći samo sa „silom i čudima“… Setite se, ovde se govori o Gospodnjem dolasku. Vidite, mi znamo da će Antihrist konačno doći, ali hajde da vam pokažem jedan stih pre nego se vratim na 2.Solunjanima 2:3, a to je 1.Jovanova 2 gde kaže Jovan (stih 18) Deco, poslednji je čas.“ U 95-toj godini prvog veka Jovan je napisao svoju prvu poslanicu da je časovnik već na 23 časa! Bilo je 23 časa u 95-oj godini prvog veka. Gde mislite da smo mi danas? 23:59 i naravno ne znam koliko sekundi. Kako bilo, u ono vreme je bio poslednji čas, kao što ste čuli (1.Jov.2:18) dolazi antihrist. Antihrist kao jedan svetski vladar dolazi i već su se sada uzdigli mnogi mali antihristi pripremajući put. Dakle, ako su se u 23. času pojavili neki mali antihristi, možete li zamisliti koliko više će ih se pojaviti u 23:59 kada mi živimo? I gde su ti mali antihristi? Jako je važno da ih lociramo gde se nalaze! Stih 19: Oni su bili našoj sredini!” U crkvi! „I izašli su iz naše sredine! Da su nam zaista pripadali bili bi sa nama, ali kada su otišli (ko? ti mali antihristi), to je zato da bi se pokazalo dquot;, sans-serif;quot;, sans-serif;a ne pripadaju nama.“ Zašto su oni napustili crkvu u kojoj je Jovan propovedao? Zašto biste vi napustili crkvu u kojoj apostol Jovan propoveda? Pomislili biste da niko ne bi napustio crkvu u kojoj apostol Jovan propoveda.

Danas svako poštuje apostole, ali setite se da kada su apostoli bili na zemlji, bili su tretirani kao talog. Danas hrišćani kažu: „O, Pavle, Petar, Jovan…“ Vrlo je lako poštovati Božijeg čoveka nakon što umre i nema ga više. Istorija dve hiljade godina hrišćanstva uči jednoj stvari, da Božiji čovek ili apostol uglavnom nije poštovan niti uvažavan za svoga života. Kada umre i više ga nema, tada se prepozna njegova vrednost.

Znate li kako su tretirali Džona Veslija (John Wesley) u Engleskoj? Hm, tretirali su ga kao talog, dok mu danas mnogi odaju počasti. Znate li kako su tretirali Vilijema But (William Booth) za vreme njegovog života, i ostale Božije ljude? Kao talog, ali danas ih ljudi poštuju. Tako je to. Dakle, kada je Jovan bio na zemlji nije uživao poštovanje koje mu mi danas dajemo.

Zašto oni nisu ostali u crkvi u kojoj je Jovan propovedao? Zapitajmo se šta je Jovan propovedao u svojoj crkvi. Hoćete li da znate? Samo pročitajte Prvu poslanicu Jovanovu. Pročitajte tu poslanicu i saznaćete šta je Jovan u svojoj crkvi propovedao! Oni su se na to uvredili i otišli. Dakle, drugim rečima, ako vi propovedate na teme koje se spominju u 1.Jovanovoj poslanici, ljudi se uvrede i odu. Zašto? Jer Jovan nijednu reč nije propovedao o govorenju u jezicima. Jovan je govorio u jezicima već 65 godina, još od dana Pedesetnice. On nije protiv toga, ali on o tome ne propoveda. To nije glavna stvar za njega. Ne propoveda ni o isceljenjima. Ja sam siguran da ga je Bog iscelio na mnoge načine da živi do 95-e u tim teškim danima. Bog se starao za njega, ali to nije njegova tema. Nijednu reč nije propovedao o prosperitetu, iako neki ljudi pokušavaju da citiraju 3.Jov., stih 2 i kažu da jeste propovedao. Znate, lako je pogrešno citirati neki stih gde Jovan kaže nekome: Nadam se da ćeš dobro prosperirati, kao što je i tvoja duša“, uzeti jedan taj stih, jer je to ako ne i jedini takav stih koji može da se nađe u novom zavetu, i probati propovedati da Bog želi da budeš materijalno napredan. To je zadivljujuće i ja verujem da je Bog dozvolio taj stih da bi stranputio ljude koji ne vole istinu. To je istinito!

Ako je cela tvoja doktrina bazirana na pola stiha, a ne na hiljade ostalih stihova novog zaveta, zaslužuješ da budeš prevaren! I mnogi ljudi jesu. Dakle, Jovan kaže da su oni otišli zato što nisu voleli poruku koju je on propovedao: Hodajte u svetlosti.” “Dečice moja (2:1)pišem vam ovo DA NE GREŠITE!“ E, to oni nisu voleli. „Volite braću. Ako ne voliš svog brata (1.Jov.4), ti si lažov, a ne vernik.” Znate, Isus je nazvao Jovana „sin groma“. Da li se sećate toga iz Evanđelja? On je bio apostol ljubavi, ali to je bila odana ljubav prema Bogu. Sve ostalo što je govorio, poslušnost Njegovim zapovestima, ljudi to nisu voleli. Izašli su od nas“.

Antihrist znači PROTIV HRISTA, što znači protiv poruke koju je Hrist propovedao. Hrist je došao da spasi ljude od njihovih greha i ako ti nisi zainteresovan za to, u tebi već ima nešto malo od antihristovog duha i nećeš ostati u crkvi u kojoj se propoveda protiv greha! Otićeš u crkvu gde te uče kako da budeš bogat u svetu, čak ako si i poražen grehom.

Vratimo se na 2.Solunjanima 2. Dakle, kao što vidite, mi ćemo imati kako se približavamo kraju vremena mnoge od tih malih antihrista. Sada, mi mislimo da je antihrist neki užasni zli čovek. „Anti“ znači „protiv“, to je sve što znači. Protiv Hrista. Sada ću vam dati jedan primer. Znate koliko je ljudi Isus podigao koji su bili paralizovani ili ležali na zemlji? Da li je On to radio? Sada, ako ti podigneš čoveka sa zemlje, šta je suprotno od toga? Gurnuti čoveka dole. Kako ćeš to nazvati? Suprotno Hristu! Ja nikada nisam video da je Isus ikoga gurao nadole. Da li znate koliko vernika koji otvorenih usta sede i kažu: “Ha, ovo je manifestacija Boga.” Ja bih rekao da je to Božija manifestacija ako čovek nakon toga (ozdravljenja) pobedi svoj gnjev i pobedi požudu očiju i pobedi ljubav prema novcu, i pobedi gorčinu i ljubomoru i voli svoje neprijatelje i uvek govori istinu…Tada ću reći: “To je manifestacija Božija.“ Inače, ako taj ustane i živi isti svoj grešni život, pa to je najveća prevara đavola! Jeste! Raditi suprotno od onoga što je Isus radio.

Ja hoću da radim kako je Isus radio, ne suprotno od onoga što je Isus radio. Ja nisam našao da je Isus osuđivao grešnike. On je osuđivao licemere i fariseje. On je bio bespoštedan prema ljudima koji su zarađivali novac u ime religije u hramu. Kada ti nisi bespoštedan prema ljudima koji zarađuju novac u Isusovo ime u crkvi, ti si antihrist! Hrist nikada nije zarađivao novac kroz propovedanje i ako ti radiš suprotno od Hrista i zarađuješ novac kroz propovedanje, a ne dovodiš ljude u pobožan život, to je suprotno od Hrista! Isus je došao da spasi ljude od njihovih greha! Dakle, duh antihrista je rasprostranjen u današnjem hrišćanstvu i jedva neko protiv toga propoveda.

Postoje sile (2.Solunjanima 2), znaci i lažna čudesa… Ti kažeš: „Zašto Bog dozvoljava sve to?“ Zašto je Bog dozvolio Sotoni do dođe u Edemski vrt, pre svega? Hajde da to pitamo. Šta je odgovor? Zar ga Bog nije mogao zaustaviti? Kada je Sotona dolazio u zmiju u Edemskom vrtu, zar mislite da je Bog spavao? Mislite li da Bog nije znao sta se dešava? Dok je Sotona govorio Evi, zar mislite da Bog nije znao šta se tamo dešava? Zašto nije istog trenutka poslao anđela, čim je video da Eva pruža ruku prema plodu da ga ubere? Zašto nije poslao anđela? Znao je šta se događa!

Znate li zašto je dopustio Sotoni da uđe u Edemski vrt? Zato što je Bog testirao čoveka! „Dao sam im svoju Reč”, reče Bog, “dao sam Adamu i Evi svoju Reč koja je jasna. Nisu glupi ljudi, oni razumeju šta sam rekao i sada hajde da vidimo da li će držati moju reč.“

Na potpuno isti način danas Bog kaže: „Dao sam svim tim hrišćanima svoju Reč na njihovom jeziku. Hajde da vidimo hoće li čitati. Hajde da vidimo hoće li je držati. Hajde da vidimo hoće li ipak biti prevareni znacima, silama i čudima koja vide oko sebe. Ako ne mare za Božiju Reč, mada tamo stoje upozorenja, tada Bog kaže da zaslužuju da budu prevareni zato što ne vole istinu.”

Imati ljubav prema istini o sebi

To se danas dešava. Antihrist ne dolazi samo sa silama, znacima i čudima, nego i sa prevarom (stih 10), ali koga on vara? One (stih 10), a to je posebna kategorija ljudi koja je prevarena od antihrista u svetu danas, oni koji nisu primili ljubav prema istini kako bi bili spaseni! Oni nisu primili ljubav prema istini da bi bili spašeni.

Ako iskreno možeš reći: „Ja sam potpuno otvoren za istinu iz Božije Reči. Ja volim istinu zato što želim biti spasen od svojih greha“, ja ti garantujem da nikada nećeš biti prevaren, ali ako ne voliš istinu…

Šta mislim pod istinom? Pre svega istinu o sebi. U nekoj izvesnoj situaciji, ako ti Sveti Duh kaže kroz savest: “Tamo si bio sebičan“, možda u vezi sa ponašanjem prema tvojoj ženi ili nekom bližnjem, ili bilo kome. „To je skroz sebično od tebe.“ Ili si grubo govorio prosjaku ili nekom drugom, Sveti Duh kaže: „Isus ne bi tako govorio“ i ti ovo ne prihvatiš, ili kada kod kuće sedite i ogovarate i ogovarate i ogovarate, a Sveti Duh kaže: “Da li biste tako govorili da je Isus u toj prostoriji?“ “Oh, ne”, ali ti ovo nećeš da prihvatiš, ne voliš istinu o sebi, ne kaješ se, ne ispovedaš i ne kažeš: „Gospode, žao mi je. Uradio sam to, okliznuo sam se!“ To su ljudi koji ne vole istinu.

I druga stvar je istina u Svetom Pismu. Prvo istina o nama samima, kada Sveti Duh ukaže na sebičnost ili neki ponos. Znaš kada te neko hvali i ti se malo naduvaš i Sveti Duh kaže: „Zbog čega si ponosan? Ko ti je dao tu sposobnost koju ljudi cene? Zar nije Bog? Da li stavljaš to na Njegov račun ili računaš da si ti pametan momak?“ Znate koliko ljudi krade od Boga ono što treba da ide na Njegov račun. Ako neko napravi kolač i ja to razdelim i dam vam utisak da sam ga ja napravio, zar ne bih bio lažov? Zar ne bih bio lažov ako bih uzeo na moj račun pohvalu za kolač koji je neko drugi napravio? Kada ti Bog da sposobnost koju koristiš i neko te pohvali, što bi bilo u redu, ali ako ne daš slavu Bogu makar i potajno, Sveti Duh kaže da si grešnik.

„Tvoje je carstvo i sila i slava“, tako nas je Isus učio da završavamo molitvu. Dakle, ovakve male, male stvari, a posebno sebičnost i ponos, i Gospod ti pokaže: „Ovde si pokazao ljubav prema novcu. To je jasan dokaz da još uvek voliš novac“, a ti se ne suočiš sa istinom, tada ti ne voliš istinu o sebi.

Imati ljubav prema istini iz Svetog Pisma

Drugo, istina u Svetom Pismu. Na primer, držao si izvesnu nauku već 25 godina i onda dok čitaš Pismo i proučavaš, i slušaš Pismo i jasno učenje stih po stih i kažeš: „Hej, pa ja sam verovao nešto drugo 25 godina, ali sam suviše ponosan da priznam da sam bio u krivu 25 godina i onda izmanipulišem sa stihom i obradim ga i iscedim tako da odgovara kalupu koji već imam, jer je „to ispravna nauka“.” To su ljudi koji ne vole istinu, ili o sebi, ili kada vide nešto u Svetom Pismu.

Ja sam odlučio kada sam se obratio, pre skoro 49 godina, uvek kada vidim istinu u Svetom Pismu u vezi bilo koje teme koja bi se suprotila onome što sam do tada verovao, da ću je prihvatiti. Dakle, setite se da ovo sve ukazuje na poslednje dane i za ove ljude koji ne vole istinu, kakvu kaznu im Bog daje, odnosno kakve će posledice pretrpeti, šta će žnjeti? Evo ovo: Zato (stih 11), Bog sâm će im poslati prevaran uticaj.“ Bog sâm će ih prevariti.

Rećiću vam za koje stvari Biblija kaže da nas varaju. Jeremija 17 kaže: Srce je prevarno iznad svega.“ U priči o sejaču (Marko 4) Isus je govorio o „prevarljivosti bogatstva“. Novac vara mnogo ljudi, a videli smo brojne stihove o duhovima prevare. Đavo je prevarant. Dakle, to su snage koje pokušavaju da nas prevare, a pre svega naše vlastito srce. Srce je prevarno iznad svega.“ Novac kojim stalno rukujemo nas vara. Đavo nas vara. Pored svega toga, ako nas Bog vara, brate, nema nade za tebe. Naša jedina nada je da je bar Bog na našoj strani i da kaže: „Ja sam na tvojoj strani. Štitim te od sve te prevare“, ali ovde kaže: m Bog će poslati uticaj prevare na ljude u poslednjim danima“, a to su dani u kojima mi živimo. Na koga? Ne na svakog vernika, nego na one koji ne primaju ljubav prema istini kako bi bili spaseni, a ti znaš za vreme u tvom životu kada je Sveti Duh govorio u vezi greha u tvom životu i ti si se opravdavao ili krivio svoju zenu i krivio nekog drugog, a to je vreme kada si u opasnosti da budeš prevaren od Boga. Ne zato što si veliki grešnik, nije to u pitanju, Bog može zaštititi grešnike, nego zato što ne primaš ljubav prema istini u vezi samog sebe!

Možda čitas nešto u Svetom Pismu, čuješ nešto iz učenja Svetog Pisma, i tako si nepopustljiv da odustaneš od toga što si mnogo godina verovao. Ne primaš ljubav prema istini i tada si u opasnosti da sâm Bog dopusti da budeš prevaren, i ne samo to, čujte ovo: „Bog će dopustiti da takvi ljudi veruju ono što je pogrešno.“ (stih 11). Zamisli da Bog dopusti da veruješ ono što je pogrešno?! Čoveče! Ja ne želim da budem u tome. To znači da će Bog dozvoliti nekim ljudima da veruju da su spaseni, nanovorođeni, a nisu nanovorođeni! Znate li koliki broj ljudi sam sreo za koje lično verujem da uopšte nisu nanovorođeni, ali oni misle da jesu. Bog je dozvolio da tako veruju, da veruju što je pogrešno. Znate li koliko hiljada ljudi sam susreo u svom životu koji misle da su ispunjeni Svetim Duhom, a sve što su radili jeste „govor u jezicima“. Nisu ispunjeni Svetim Duhom, nisu sveti, ali Bog je dozvolio da veruju ono što je pogrešno. Zar nije strahovita opasnost da verujem da sam nanovorođen ako nisam nanovorođen, da verujem da sam ispunjen Svetim Duhom ako nisam, i to samo zbog nekog brbljanja „u jezicima“? Zašto Bog to čini? On to čini samo onima koji ne primaju ljubav prema istini da bi bili spaseni od greha.

Sećam se kada sam pre mnogo godina govorio: „Gospode, kako se ja kao mladić kakav jesam mogu zaštititi od prevara u hrišćanstvu? I Gospod je rekao: „Voli istinu o sebi da bi bio spasen od greha, od svega Adamovog što je još ostalo u tebi.“ Rekao sam: „Bože, ja to želim. Tata moj, ja želim to. Želim biti spasen od svega što je od Adama ostalo u meni, od svega što nije slično Hristu“! I Gospod je rekao: „Tada nećeš nikada biti prevaren. Nikada!“

Zahvaljujem Bogu celim srcem za svetlo koje mi je dao na Njegovu reč, za svetlo koje mi je dao na mene samog, i ustvari ako me pitate danas: „Brate Zek, koji je najveći znak Božijeg blagoslova u tvom životu?“, rećiću vam: “On mi daje svetlo na mene sâmog u oblastima gde nisam sličan Hristu. To je znak Božijeg blagoslova u mom životu i tada On radi u tim oblastima da bi me učinio sličnim Hristu.” Ja ne bih rekao “prosperitet”, ne kažem „kuće i zemljišta“, čak ne ni zdravlje iako mi je On dao vrlo dobro zdravlje za svih ovih skoro 69 godina. To je samo bonus, a ne plata. Nije to znak Božijeg blagoslova. Znak Božijeg blagoslova je kada mi pokazuje gde nisam sličan Hristu, i to iz dana u dan, i da mogu da se pokajem od toga. Tako me Sveti Duh čini sličnim Hristu.

Dakle, ako ne gledaš tako, Bog dopušta da budeš obmanut i Bog sâm dozvoljava da veruješ ono što je pogrešno da bi jednog dana (stih 12) svi bili suđeni. Dakle, ne želimo da budemo u toj kategoriji. Zapamti, nikada se nećeš prevariti po pitanju bilo čega u vezi poslednjih dana ako jednostavno voliš istinu da bi bio spašen od greha. Zato mi propovedamo spasenje od greha sa ove propovedaonice. Ja lično to propovedam svaki put kada ustanem zato što je to glavna stvar radi koje je Isus došao, a takođe i zato što se to jedva gde drugde i propoveda.

Bog kroz nevolje želi da izgradi naš karakter

E sada, zašto Bog sve to dozvoljava, kao što sam rekao, u vezi prevare? Kako to da Bog dopušta toliko progonstava? Đavo dolazi kao zmija, varajući, i dolazi kao lav, progoneći. Zašto je On dopustio da rani apostoli budu pobijeni, obezglavljeni, razapeti? Bili su toliko verni! Bili su ispunjeni Svetim Duhom, a ipak svi oni, izuzev Jovana, bili su pobijeni! Neki su bili ubijeni kao vrlo mladi, kao Jakov. On je imao 30-32 godine i bio je ubijen zbog propovedanja Evanđelja. Zašto je Bog dopustio da svi Njegovi apostoli toliko mnogo stradaju, pa čak i Jovan (mislim, tradicija kaže da su pokušali da ga ubace u ključalo ulje, ali je on to izbegao. Ne znam kako). Oni su zaista stradali. Zar Bog u nebu nije imao načina da ih zaštiti?

Koliko ima slučajeva u starom zavetu da je On zaštitio svoje ljude, ali razlog za progonstvo je nevolja. Zašto Bog dopušta da nevolja dođe u život vernika? Želim da vidimo stih u Rimljanima 5. Prvi stih kaže da smo opravdani verom i sada imamo mir sa Bogom. Našli smo pristup Njemu verom (stih 2) u ovu blagodat u kojoj stojimo i hvalimo se (hvaliti se znači više nego radovati se), uzbuđeni smo radosni u nadi slave Božije koja će biti naša, ali ne samo to nego se i u međuvremenu „hvalimo nevoljama“. Koliko vas zna kako da se hvali zbog nade na slavu Božiju? Ja mislim svi mi. U redu, to znači da smo izašli iz zabavišta. Hajdemo sada do prvog razreda. Koliko vas zna kako da se hvali nevoljama? Da li padate iz tog predmeta sve vreme? Znate oni koji padaju iz matematike u prvom razredu, iznova i iznova. Dobro, tvoj nebeski Otac želi da prođeš; to je isto Pismo koje kaže: Hvalimo se nadanjem na Božiju slavu“ i „Hvalimo se nevoljama“. Zašto? Ne zbog same nevolje, nego zato što nevolja donosi istrajnost, a istrajnost izgrađuje potvrđen karakter.

Mnogi od nas imamo karakter, ali on nije potvrđen! Znate, kada vidite nedavno venčani bračni par koji se vole prilikom njihovog datuma venčanja, to je lepo, ali to još nije dokazana ljubav. Ja želim da ih vidim nakon 40 godina. To je potvrđena ljubav, jer su prošli kroz mnoga brda i doline.

Znate li razliku između ljubavi i potvrđene ljubavi, karaktera i potvrđenog karaktera. Znate, karakter možete dobiti ako ste vaspitani na bogobojazan način. Kada si bio dečak bio si „fini“ dečak i dobro othranjen stariji momčić jer si odrastao u bogobojaznoj porodici, ali onda si izašao u svet i sada imaš već 40-45 godina, ako si još uvek onaj isti ti imaš potvrđen karakter. Prethodno si imao karakter, a sada imaš potvrđeni karakter jer si prošao kroz toliko mnogo situacija i držao si se istine. Nevolja gradi dokazani karakter i to je Božiji cilj. Jakov kaže, pronađimo Jakov 1:2 – Smatrajte za pravu radost, braćo moja (a neki prevodi kažu „smatrajte jedinom radošću“) kada se susretnete sa raznim nevoljama (ili „kada prolazite kroz nevolje“)”. To je Božiji metod da proizvede karakter u nama. Testiranje, proba, opozicija, progonstvo… I kaže ovde opet zbog kojeg razloga: znajući da testiranje vaše vere…” Znate, u napastima i nevoljama se vera isprobava. Da li zaista verujete u sve što Biblija govori? Je l’ zaista veruješ to što si čuo na nedeljnom bogosluženju, i sada je utorak poslepodne i suočavaš se sa napašću u svojoj kancelariji, ili u fabrici, ili radionici, ili u bolnici, ili školi, ili kojoj već situaciji, ili u autobusu, ili na putu…tvoja vera je na probi. Vera nije na probi kada nedeljom u crkvi sedimo i slušamo i klimamo glavom, o ne! Ona se testira tamo napolju u teškim situacijama. “Proba vaše vere proizvodi istrajnost i neka istrajnost ima savršeni rezultat, (krajnji rezultat će biti) da budete savršeni, bez ikakvog nedostatka.” Bićete potpuno kao Hrist, ali to je kroz napasti, kroz nevolje. Tim putem su svi apostoli prošli.

Okrenimo 2.Kor.1:4. Pavle kaže: „Bog nas utešava u svim našim žalostima, (a jedan od razloga je) da bismo mogli utešiti druge ljude kada su i sami ožalošćeni, istom utehom kojom smo i sami utešeni. Znate li da u novom zavetu služba dolazi iz probe i nevolje? Isus je pomazan Svetim Duhom otišao na 40 dana iskušavanja i tri i po godine probe, i tako je proistekla služba kroz Njega. Krštenje Svetim Duhom nije dovoljno da proizvede pomazanu službu, nego zajedno sa krštenjem Svetim Duhom trebaš proći kroz mnoge i mnoge probe. Svaki Božiiji čovek koji je išta značio u 2000 godina hrišćanstva, možeš biti prilično siguran da je prošao kroz mnoge i mnoge borbe. On ti neće o tome govoriti! Isus nam nije rekao kroz čega je prošao u tih 30 godina, a možeš samo pretpostaviti, ali nikada nije postojao čovek u istoriji Crkve koji je imao pomazanu službu, a da nije prošao kroz neku vrstu probe. Neke su bile tajne probe, dok druge možda znaš, ali većinu nećeš znati.

Pavle kaže: U tim žalostima mi smo osnaženi od Boga, i takođe tom snagom osnažujemo druge u svojoj službi. I (stih 5) kako se Hristova stradanja umnožavaju, tako se umnožava naša uteha i osnaženje. Razlog zbog kojeg mnogi, mnogi hrišćani nikada ne postaju snažni i nikada nemaju moćnu, pomazanu službu jeste to da su bili neverni u iskušenjima. Sede kao sveti ljudi na bogosluženju, a napolju u vreme probe prave kompromis, zato što vole novac ili traže svoje, ili nešto od čega će se lično okoristiti i zato prave kompromis, i onda dođu i opet sede kao sveci u crkvi, i da 50 godina prođe oni će biti isti, sedeće zauvek u zabavištu zato što nisu verni u privatnosti.

Naša uteha u nevoljama jeste obećanje iz 1.Kor.10:13

Ja želim da vam kažem da ima utehe. Biblija kaže u predivnom stihu u 1.Kor.10:13 da Bog nikada neće dopustiti da budeš iskušavan preko svojih mogućnosti. Kada razmišljamo o teškoćama, patnjama, nevoljama i progonstvima ja imam jednu utehu, a da nije toga ja bih se plašio. Ja sam kao i vi. Možda ste vi hrabriji od mene. Ja sam, ljudski govoreći, kukavica i zato se približavam mom nebeskom Ocu i ako prionem za mog Nebeskog Oca ja sam savršeno bezbedan! Onaj koji misli: „Ja sam vrlo hrabar i mogu da se sa svime nosim“, on se ne približava Ocu. On će pasti. Da li si ti kukavica sâm po sebi? Priznaj! Reci: “Gospode ja ću prionuti uz Tebe! Prionuću uz Tebe. Nisam snažan nego slab, zato Te trebam.” To je kao kada bi grana rekla: „Ja ne mogu proizvesti plodove, nego moram sve vreme zavisiti od drveta.“ To je hrišćanstvo! Hrišćanstvo nije grana koja se kreće naokolo hvaleći se: “Ja mogu uraditi sve sâma.“ Ne, nego: “Ja ne mogu ništa“. „Bez mene ne možete činiti ništa.

Moja uteha i pouzdanje je u ovo obećanje koje je dato u 1.Kor.10:13, da sutra, sledeće godine, ili idućih 20 godina, 30 godina, da Bog nikada, nikada i nikada neće dopustiti iskušenje ni u jednom danu koje je previše za mene. On će to regulisati. On je Onaj koji je kontrolisao koliko će Sotona iskušavati Jova. On je kontrolisao! On je odredio kada će Pavle umreti, On je odredio kada će Jakov umreti. On odlučuje kada ću ja umreti jer želim da činim Njegovu volju. Ako hoćeš samo Njegovu volju da činiš, Isus će odlučiti kada ćeš umreti i niko drugi, ali ako ne želiš samo Njegovu volju da činiš, nego imaš privatne planove, onda ne znam kada ćeš umreti. Možeš da umreš mnogo godina pre Njegovog vremena, ili uz pomoć svih tih elektronskih medicinskih naprava da živiš duže nego što Bog želi da živiš na zemlji. Ja neću ni jedno od toga. Ako si odlučio da činiš samo Njegovu volju i nemaš drugih ambicija u životu izuzev da činiš Njegovu volju, mogu ti dati pisanu garanciju da nećeš umreti nijedan dan pre Božijeg vremena. Nema raka, saobraćajne nesreće, ničega! Kako predivan način življenja! Zašto ne živeti čineći Božiju volju? „Onaj koji čini Božiju volju ostaje zauvek“, kaže Biblija. „Svet prolazi, a ko čini Božiju volju ostaje zauvek“, 1.Jov.2.

Hristov iznenadni dolazak nije razlog za našu svetost

Dakle, hajde sada da otvorimo Otkrivenje. U Otkrivenju čitamo o tome kako Sotona biva zbačen na zemlju tri i po godine pre drugog Hristovog dolaska. To je period kada će Antihrist vladati zemljom. E sada, ja sam u našim ranijim proučavanjima rekao da ako osoba želi da živi svetim životom pošto se plaši da Isus može doći sutra, to nije najbolji način da se bude svet. Tada si ustvari neveran, kao bludnica. Ako si verena za čoveka koji je u drugoj državi, a ovde se sa nekim zabavljaš jer znaš da tvoj verenik neće doći 6 meseci, šta si ti onda? Nisi zaslužila da budeš verenica tog pravednog čoveka. Tvoja povezanost sa tim čovekom nije takva kada kažeš: „Uh, može doći sutra. Ne želim da me uhvati sa nekim drugim.“ Da li je to jedini razlog? Pa, onda si bludnica.

Tako i danas mnogi ljudi žele da plaše druge: „Hristos će doći, pazi se, nemoj grešiti!“ Ja kažem da to nije razlog da se ne greši. Bludnik je onaj koji izbegava greh zato što misli da Hristos može svakog momenta doći, a devica, recimo da Gospod kaže: „Odložiću 50 godina svoj dolazak“, ona će mu biti verna narednih 50 godina! Nije strah od toga da će me On iznenada uhvatiti ono što me čini svetim. Kako je kod tebe? Da li postoji neki deo tvoje svetosti, nešto što radiš i kažeš: „Neću to činiti jer može Hrist doći“? Ne! Recimo da Hrist neće doći narednih 50 godina, hoćeš li onda to činiti? Ja ni tada ne želim činiti nešto što nije ugodno mom vereniku. U tome Bog takođe proverava ljude.

Sotonin pad

Dakle, čitamo ovde o vremenu rata u nebu, Otkrivenje 12:7 Aždaja i anđeli njeni nisu bili dovoljno jaki i ne nađe im se više mesta na nebu (stih 8) ” I zmija beše bačena dole na zemlju (stih 9).“

Želim da vidite faze Sotoninog pada. Mnogo godina ranije, čitamo to u Isaija 14, on je bio izbačen iz Božijeg prisustva (trećeg neba). On nije otišao u pakao. Znfont-size: small;quot;, sans-serif;span style=font-family: ate li da Sotona nikada nije bio u paklu do danas? Znate li nešto još čudnije, Sotona nikada neće ni biti u paklu. Ljudi koji nisu čitali Sveto Pismo veruju u sve to smeće. Šta vi znate o Sotoni, osim onoga što se nalazi u Bibliji? Nigde u Bibliji ne piše da je Sotona u paklu i nigde ne piše da će biti u paklu. Odakle vam onda te ideje? Sve su to neke od tih ljudskih tradicija.

U Isaiji 14 kaže da je izbačen iz trećeg neba i došao je na drugo nebo. Prvo nebo je to što mi vidimo, svemir. Između svemira i Božijeg trećeg neba (čitamo o trećem nebu u 2.Kor.12) je drugo nebo koje je u Efescima 6 nazvano nebesima. Kada si ispunjen Svetim Duhom tada postaješ svestan u vezi duhovnih stvorenja u nebeskoj stvarnosti sa kojima se boriš, a ako nisi ispunjen Svetim Duhom bićeš u neznanju u vezi sa tim, ali bitka postoji u nebesima, u drugom nebu.

Jednog dana, tri i po godine pre Hristovog dolaska, Sotona će biti zbačen sa drugog neba na zemlju i nakon toga neće biti u mogućnosti da ide na drugo nebo. Sada on luta po zemlji, kao u Jovljevo vreme, ali nije tu trajno. Biće bačen na zemlju na tri i po godine i tada će progoniti svete „kao ništa“, kroz Antihrista. Ja verujem da će on biti lično utelovljeni Antihrist. Mnogi ljudi su opsednuti demonima, ali sâm Sotona ulazi u neke specijalne pojedince. Ima možda jedan ili dvojica u koje je lično on ušao i nije taj posao dao nekom nižem demonu. Jedan je Juda Iskariot. Za njega čitamo u Jovanu 13 da je Sotona je ušao u njega. On će takođe biti u Antihristu. Možda je tako bio još u jednoj ili dve ličnosti u istoriji koje su progonile Božiji narod. On će biti i u antihristu.

I na kraju tri i po godine Hrist će se vratiti i mi ćemo biti na zemlji. Bićemo verni Isusu i On neće dopustiti da budemo iskušani preko naših mogućnosti, a Antihrist će biti tu i mi ćemo odbiti da primimo njegovo obeležje. Bićemo odani i verni Isusu, a Gospod će nas testirati, i zar to nije divno? ja mislim da je to ogromna čast da u času Hristove poslednje bitke On ima neke verne vojnike koji neće bežati nego će želeti da se bore za Gospoda i ostanu uz Njega. Da li želiš da budeš među njima? Da li želis da budeš jedan od tih vojnika? Kažeš: „Plašim se“, i ja se plašim, ali On će mi dati blagodat. Daće mi blagodat, inače niko od nas ne bi opstao, ali ja mislim da će to biti ogromna čast da budemo mučeni! Čoveče, zar to nije najbolji način umiranja? Zar želiš da umreš od raka ili u saobraćajnoj nesreći, ili da budeš mučen za Hrista? Ja ne mogu zamisliti bolji način odlaska! I to će se desiti, mnogi sveti će biti ubijeni, ali to će biti priprema, “porođajni bolovi” i tada će Hrist doći i kao što tu piše…

Kako će Isus doći

Hajde da vidimo kako On dolazi. 1.Sol.4. „Gospod će se spustiti (stih 16) sa usklikom nebeskim, glasom arhanđela, Božijom trubom, i u Hristu umrli prvi će uskrsnuti, i tada mi koji ostanemo živi bićemo uzeti gore u oblake da u vazduhu susretnemo Gospoda, i od tada ćemo zauvek biti sa Gospodom.“ Dakle, to će tako biti, trubni zvuk, arhanđeo, anđeli, Isus dolazi na oblacima, mrtvi ustaju iz grobova širom sveta i oni koji su sahranjeni u moru ili gde god bili, i mi ćemo biti uzneseni da bi se susreli sa Gospodom u vazduhu, da Mu ukažemo dobrodošlicu na zemlju. To je kao kada deca dočekuju oca koji je dugo bio na putu i istrčavaju na vrata da ga dočekaju, jer su radosni što ga opet vide kući. To je ukazivanje dobrodošlice, otići u vazduh i uvesti Isusa na zemlju, a ceo taj proces će možda trajati, dok Ga susretnemo gore i sakupimo se svi zajedno, možda u roku od 24 casa bićemo dole na ovoj zemlji.

Isus kaže u vezi sa ovim: „Nemojte verovati svim tim ljudima što govore: On će doći tajno; dolazi ovde; dolazi tamo…” Rekao je u Mateju 24: Ne verujte onima koji kažu ovde je ili onde”. Nemojte im verovati. Jer (stih 27), “kao što munja sevne tako će i dolazak Sina čovečijeg biti”. I to će biti (stih 29) nakon nevolja.” Nakon nevolja znak sina čovečijega će se pojaviti na nebu (stih 30) i videće Ga svako oko.“ Doćiće na oblacima (slični stihovi sa onima; anđeli, truba…) i izabrani će biti sakupljeni da Ga susretnu u vazduhu. Tako će to biti i On će uništiti Antihrista. Biće velika bitka zvana Armagedon u Izraelu. Čitamo to u Jezekilju 38 da će Rusija i druge nacije doći protiv Izraela i u tom poslednjem danu doćiće Gospod dole i On će uništiti Njegove neprijatelje. Čitamo u Otkrivenju 19 kako će doći sa svetima. Znate, nakon uznesenja mi ćemo sići nazad sa Njim.

Dalje čitamo da će stati svojom nogom na Maslinsku Goru (videli smo to nedavno) i uspostaviti svoje Carstvo u Izraelu i doneti mir na zemlju u trajanju od hiljadu godina. Tokom tih hiljadu godina, čitamo u Otkrivenju 20:2, Sotona će biti vezan u bezdanu („jami bez dna“). Sada on NIJE vezan! Znate, puno ljudi kaže: „Sotono, ja te vezujem“. Ti ne možeš vezati Sotonu. Mi ne možemo to reći njemu. Možemo vezati njegove aktivnosti, ali ne možemo vezati Sotonu. Ne možeš vezati demona. Znate, postoje hrišćani koji ne čitaju Bibliju, a pokušavaju vezati Sotonu. Da li znate hiljade hrišćana koje sam čuo da kažu: “Sotono, ja te vezujem“? Kako se on odrešio sutra ako si ga svezao? Jedino će ga Isus moći svezati jednog dana. Sotona će biti svezan, ali nemoj ti pokušavati da to radiš! Možeš svezati njegove aktivnosti na zemlji, ali ne možeš njega svezati jer će se to dogoditi kada Isus ponovo dođe.

Postoji mnoštvo nebiblijskih običaja i reči među hrišćanima koji ne čitaju Bibliju! To je zapanjujuće. Oni su to odnekle pokupili. Čuli su u nekoj pentekostalnoj crkvi kako je neki pastor rekao i: „O, to je dobro da se govori.” Zvuči baš impresivno: „Sada te Sotono svezujem“ i ništa se ne dogodi.

Jednog dana će biti svezan na hiljadu godina i kada se navrše tih hiljadu godina biće pušten. Glava 20, stih 7, Otkrivenje. Tada će izaći na možda 24 časa ili neko kratko vreme da iznova vara ljude i tada će Isus doći da mu sudi, nakon čega će biti bačen (stih 10) ne u pakao, nego u ognjeno jezero, a pakao je samo kao mala goruća bara. Goruća bara će biti bačena u ognjeno jezero i zato sam rekao da Sotona neće nikada ići u pakao, nego u ognjeno jezero. Sa trećeg neba na drugo nebo, pa na zemlju, pa u bezdan, pa u ognjeno jezero. To je Sotonino putovanje.

Kada se navrši hiljadu godina Bog će postaviti svoj prestol (stih 11) i svi ljudi koji su ikada živeli od Adamovog vremena i kojima imena nisu u knjizi života, tamo će se naći i biće suđeni prema svojim delima, da bude svima prikazano (biće video prikaz celog njihovog života, u mislima, rečima, delima, sve će biti prikazano) da bi se dokazalo svima da ovi ljudi zaslužuju da odu u pakao i tada će biti uspostavljeno novo nebo i nova zemlja (poglavlje 21).

Očišćati se

Važna stvar je biti spreman, iako ne razumemo sve. To je predivna nada koju imamo. Sve će dobiti svoju vrednost kada ugledamo Isusa, životne nedaće će izgledati vrlo malene kada ugledamo Isusa. Tako će biti, braćo i sestre, i mi očekujemo Njegov dolazak.

Hoću i poslednji stih da vam pokažem, iz 1.Jov.3:2 „Mi smo već deca Božija, ali ne znamo kakvi ćemo biti kada se On pojavi.” Znamo jednu stvar. Imaćemo telo poput Njegovog koje ne može biti sprečeno zidovima, kojemu razdaljina nije prepreka, koje se može kretati od zemlje do neba u deliću sekunde. Imaćemo telo baš kao što je Njegovo na koje ne deluje gravitacija, ali još više od svih tih fizičkih stvari, mi ćemo biti kao On. Naša priroda će u potpunosti biti slična Hristovoj. Ako ovu nadu imate (stih 3), vi ćete čistiti sebe dokle ne dostignete Njegov nivo čistote. Ja želim biti u crkvi koja me hrabri da čistim sebe svaki dan, dokle ne postanem sličan Hristu. To je osoba koja je spremna za Hristov dolazak.

Da li očišćaš sebe? Da li se čistiš od vrste TV programa koje gledaš i ohrabruješ svoju decu da gledaju, ili uništavaš svoju decu? Znaš, daš im samo nekoliko kapi otrova svaki dan. Budi mudar! Daj im glad i žeđ za Bogom! Bližimo se teškim vremenima. Jesi li pažljiv u vezi knjiga koje čitaš i sličnim stvarima? Neka nam Bog pomogne.

Pomolimo se.

Nebeski Oče, pomozi nam da budemo spremni za Tvoj dolazak. Mi ne znamo kada će to biti. Znamo da je blizu. Želimo biti verni, želimo biti pripremljeni za porođajne bolove koji dolaze na ovu zemlju i očekujemo trenutak kada ćemo Te videti licem k licu. Pomozi nam da se očišćamo u međuvremenu, da ohrabrujemo jedni druge i izgrađujemo jedni druge. Molimo u Isusovo Ime. Amin.