Uzbudljiv život u novoj godini

Zac Poonen

Biblija kaže da je „život pobožnog čoveka uzbudljiv“ (Priče 14:14 – Living Bible – engleski prevod)

Dozvolite mi da vam dam svoje svedočanstvo. Imam 72 godine sada (Novembar 2011), nanovorođen sam i dete Božije više od 52 godine. Mogu iskreno posvedočiti da je moj hrišćanski život uzbudljiv. Prolazio sam kroz mnoge nevolje, ali u svemu tome sam iskusio Boga na uzbudljive načine. I verujem da je najbolji deo mog života još uvek ispred mene. Uzbuđen sam što mogu da živim za Boga i da Mu služim. Služiti Njemu je nešto najbolje što bilo ko u svetu može raditi.

Ne žalim se ni na jednu osobu u svetu. Do sada niko nikada nije uspeo da mi naškodi. Mnogi su pokušavali da mi naškode i neki od mojih saradnika su me izdali i okrenuli se protiv mene. Mnogi „hrišćani“ su proširili laži u vezi mene u „hrišćanskim“ časopisima i na internetu, a neki su me čak izveli i na sud. Ali sve je to za mene bio samo deo „zajedništva u Hristovim stradanjima“ i sve što je neko činio išlo je samo na moje dobro, kao što kaže u Rimljanima 8:28. Tako da, stvarno zahvaljujem Bogu za sve njih, zato što je Bog koristio njihova zla dela da me učini boljim čovekom, sličnijim Hristu u mojim reakcijama. To je bilo glavno dobro što je proizašlo iz njihovih zlih dela.

Pre svega, treba da budemo SLOMLJENI pre nego što možemo biti korisni Bogu. Bog koristi mnoge ljude i događaje da slomi naš ponos i pouzdanje u naše lične sposobnosti i da nas učini da budemo mali svojim očima.

Bog me je mnogo slomio u mojim mlađim danima i On me još uvek slama i danas. To je put plodnosti. Što smo više slomljeni to nas Bog može više upotrebljavati da budemo blagoslov drugima. Čitamo u 2. Mojsijevoj 17. glavi da samo kada je stena bila udarena voda je počela da teče. Kada je žena donela alabaster bočicu parfema da pomaže Isusa, samo kada je bočica bila slomljena sladak miris je ispunio kuću (Marko 14:3). Da bi nahranio pet hiljada ljudi Isus je uzeo hleb i blagoslovio ga, ali niko nije bio nahranjen dok hleb nije bio prelomljen. Šta je poruka iz svih tih primera? Samo to da je slomljenost put blagoslova. Kada se atom raspadne on proizvodi dovoljno energije da snadbe ceo grad strujom! Atom je toliko mali da ga čak ne možeš videti ni pod mikroskopom. Ali kada se slomi, kako je ogromna energija oslobodjena. Poruka u prirodi kao i u Bibliji je sledeća: Božija sila je oslobođena kroz slomljenost! Neka sve nas obuzme ta poruka u dolazećoj novoj godini.

Bog me je obuzeo sa ovom porukom 1963. godine kada sam Ga prvi put tražio za silu u mom životu i službi. Upravo tada, pre nego što sam podneo ostavku u mornarici Bog mi je pokazao da je put slomljenosti – put sile. I nikada nisam želeo da to zaboravim celog svog života. Želim posebno da ohrabrim mlade ljude da uče ovu lekciju dok su još mladi.

Drugi uslov je živa VERA u Božija obećanja.

Bog je dao dva obećanja starešinama Izrailjevim u Egiptu: „Izvešću vas (1) iz zemlje Egipatske i (2) uvesti u zemlju Hanansku“ (2. Mojsijeva 3:17). Kao što možeš videti, ovde ima dva obećanja, ali je samo prvo ispunjeno. Drugo nije bilo ispunjeno. Niko od tih starešina nije ušao u Hanan – zato što nisu odgovorili verom kada je došlo vreme da uđu u Hanan (4. Mojsijeva 13.glava). Božija obećanja neće biti ispunjena dok mi ne odgovorimo verom. Božija obećanja i naša vera su kao dve električne žice. Samo kada dodirnu jedna drugu (kao na prekidaču) tada energija počinje da teče kroz žice.

Možeš čuti Božije obećanje i razumeti, ali samo kada u veri kažeš: „Da, ja verujem da će to biti ispunjeno u mom životu“, tada će obećanje biti ispunjeno. Na granici Hanana samo Isus Navin i Halev su verovali u Božije obećanje i samo su oni ušli u obećanu zemlju. Neka mi imamo istu veru i živimo u ovoj novoj godini konstantno u obećanoj zemlji pobede.

Želimo vam svima veoma blagoslovenu Novu godinu – jednu godinu sa većom slomljenošću i verom u Boga.