Davanje svega Bogu

Zac Poonen

Danas želimo da pronađemo stih iz Svetog Pisma koji nam kaže kako možemo biti oslobođeni od sile mamoni i služiti Bogu celim svojim srcem.

Novac je odličan sluga, ali grozan gospodar. Novac je kao vatra koja je odličan sluga kada se nalazi u kaminu pod kontrolom, a grozan gospodar kada se zapali cela kuća. Isus je rekao u Mateju 22:21 da podamo Cezaru Cezarevo, a Bogu Božije. To nas uči da budemo najpre pravedni u stvarima novca, i drugo, da budemo verni u stvarima novca. Biti pravedan sa novcem najpre znači da treba da vratimo drugim ljudima ono što je njihovo. Ako si pozajmio novac, vrati ga. Ako si nekoga pokrao, vrati mu. Ako si varao odeljenje koje ubira porez na dohodak ili carinski sekretarijat, vrati im taj novac. Ako to ne uradiš, ceo svoj život ćeš vući lanac na nogama. Nikada nećeš moći da trčiš hrišćansku trku, reći ću vam to. Izravnaj te stvari sada! Bolje je dobiti Božije blagoslove, nego se zalepiti za novac koji nije tvoj. Da li znaš da ako imaš samo deset dinara koji su nepravedno prisvojeni, taj novac će biti prokletstvo za tebe i tvoju decu! Nećeš biti spreman za dolazak Gospodnji, ako nisi izravnao te stvari ovde na zemlji. Ne, ne smemo posedovati ni deset dinara uz sebe, ako su oni nepravedno zarađeni.

U vezi ove stvari o kojoj Biblija govori u Rim.13:8 (Ne budite nikome ništa dužni“) treba da izbegavamo svako moguće pozajmljivanje, koliko god je to moguće. Izbegavaj ulazak u dugove! To je loša navika. Budi srećan sa onim što ti Bog daje i živi u granicama svojih primanja.

Oglasi u novinama kažu: „Kupi sada i plati kasnije.“ To je najsigurniji način da se zadužiš. Dozvolite mi da navedem još jedan moto: „Štedi sada i kupi kasnije“ kada imaš dovoljno novca.

Sada želim nešto da razjasnim. Mnogi ljudi uzimaju pozajmice od svojih firmi da bi kupili auto, motorcikli. Neki uzimaju stambene kredite da bi zidali kuću. Nema ništa pogrešno u prihvatanju takvih pozajmica zato što za taj novac imaš nešto da pokažeš: vozilo ili kuću. Ako ne možeš da nadoknadiš taj novac, oni ti oduzmu kuću i vozilo, tako da u tom smislu uopšte nisi dužan. Dakle, to je u redu. Ali, pogrešno je kada pozajmiš novac i potrošiš ga na nešto što nestane, na primer, za venčanje. Ropstvo mamoni mnogih vernika se najjasnije vidi prilikom venčanja. Tada možeš primetiti lakomstvo, pohlepu i častoljublje koje se prikazuje bez stida. Možete primetiti i sistem miraza koji se praktikuje ne samo kod nevernika, nego i kod vernika skoro svih denominacija. Oni koji traže miraz pre nego što odluče da li je to devojka koju Bog želi da ožene, jesu sramota imenu Isusa Hrista i za sigurno nisu Njegovi učenici. Kako ćeš razumeti da li je Božija volja da oženiš određenu devojku? Da li saznanjem koliko će njen otac ponuditi novca? Ti služiš mamoni i nema veze da li si pastor ili sveštenik… Božija Reč ne odobrava tu praksu. Ako bi trebao da pitaš Isusa, šta bi Mu rekao? Šta bi ti Isus rekao kada bi se molio? Da li bi Isus rekao: „Idi i traži veći miraz“? Da li možeš da zamisliš da Gospod Isus kaže tako nešto? Odakle si onda dobio takav savet? Dobio si taj savet od neobraćenih ljudi. Ne smemo ni očekivati miraz kada se radi o braku. Ne!

Pomislite takođe na uzaludno trošenje novca prilikom ceremonija mnogih venčanja. E sada, ne postoji ništa loše u dobrom priređivanju venčanja, ako možeš to sebi priuštiti. Sâm Isus je napravio više vina za ljude koji su prisustvovali venčanju, ali znam mnoge vernike koji su pozajmili novac da bi imali lepu ceremoniju venčanja i poslu su godinama ostali dužni. Zar to nije glup način da započneš brak? To je zlo! U takvom slučaju je daleko bolje imati jednostavnu ceremoniju venčanja. Nemoj se upoređivati sa nekom drugom porodicom koja je priredila sjajnu ceremoniju i onda pozajmiti novac da bi pokazao da si i ti sposoban da prirediš takvo venčanje. Možda kažeš: „Ali ako napravim jednostavno venčanje, šta će drugi reći?“ Zašto se ne upitaš: „Šta će Bog reći?“ Da li se više bojiš mišljenja ljudi od Božijeg mišljenja? Šta misliš, da li Bog želi da započneš svoj bračni život sa dugovima? Ne smemo nikada kvariti Hristovu poruku u hrišćanskoj crkvi. Ovo je naš standard: nećemo se zaduživati koliko god je to moguće. Možda se pojave neke situacije kada treba hitno da pozajmiš novac od nekoga, ali to su situacije koje nisi naslutio. Tada treba da se potrudiš da vratiš novac što je pre moguće. Božija Reč je vrlo jasna u Rim.13:8 „Ne budite nikome ništa dužni.“ Budite zadovoljni sa onim što imate. Nemojte se takmičiti sa drugim vernicima!

Kada si jednom naučio da budeš pravedan u stvarima novca, tada treba da učiš da budeš veran u tome. Šta znači biti veran? Biti veran znači dati Bogu Božije! To je druga stvar koju je Isus rekao. Šta je Božije? Mnogi ljudi bi rekli: „Deset procenata.“ Dobro, u Starom zavetu je bio zastupljen desetak. U Novom zavetu Isus je rekao da ako ne ostavimo sve što imamo ne možemo biti Njegovi učenici. Šta znači to „sve“? To znači sto procenata. Kada je Isus rekao da damo Bogu Božije, On želi 100%.

Kakvo mišljenje bi imao o ženi koja radi i kaže svom mužu: „Daću ti deset procenata moje zarade, a ostalih devedeset procenata daću nekom drugom“? Da li je to dobra vrsta bračnog odnosa? Ne! U Starom zavetu ljudi nisu bili venčani sa Bogom kao mi danas sa Hristom. Oni su bili sluge. Sluge mogu davati deset procenata svojim gospodarima. To je u redu, ali mi nismo sluge. Mi smo nevesta! Mi smo žena! Mi imamo zajednički račun, a ne odvojene račune. Gospodari i sluge nemaju iste račune u banci. Imaju odvojene račune, ali muž i žena imaju zajednički račun, kao što je Isus rekao ocu u Jovanu 17:10 „Sve je moje tvoje i sve je tvoje moje.“ To podrazumeva zajednički račun! Zato i mi kao hrišćani kažemo: „Gospode, sve moje je Tvoje.“ Ne 10 %. I da li znate šta mi On kaže? „Sve moje je takođe tvoje.“ Zar nije divno da daš svoje siromaštvo Bogu, a On ti da svoje milione? Zar nije divno imati zajednički račun sa Bogom? Ali, ne možeš imati zajednički račun sa Bogom ako Mu daješ samo deset procenata. Treba da Mu daš sve! Treba najpre da kažeš: „Gospode, sve što posedujem pripada Tebi u svakom slučaju.“ 1.Kor.10:26 kaže da je Gospodnja zemlja i sve što je na njoj. Da li si pročitao taj stih? Sve kuće, sve zemljište, sve zlato i srebro i sve što je na zemlji pripada Bogu! Kada jednom to shvatiš onda više nećeš misliti da si učinio Bogu veliku uslugu kada si Mu sve dao. Ne, shvatićeš da daješ samo ono što Mu pripada.

Zaradio si mnogo pošto ti je Bog dao inteligenciju, sposobnost, kvalifikaciju i talenat da možeš da zaradiš mnogo novca u poslu? Nemoj zaboraviti 5.Mojs.8:18 gde kaže da je Gospod taj koji ti daje silu da dobavljaš blago. Nikada nemoj to zaboraviti! Gospod ti daje silu da zarađuješ novac. Mogao si biti paralizovan, retardiran ili bolestan i tada ne bi mogao da zarađuješ. Mogao si biti glupav! Nikada nemoj da zaboraviš da sav novac koji si zaradio u svom životu jeste rezultat Božije pomoći. Dakle, tvoj novac nije ustvari tvoj. Ako na bilo koji način to posmatraš, nije tvoj! E sada, to ne znači da treba da uzmeš svu svoju zaradu i daš za Božije delo. Ne želim to reći. Mi dajemo Bogu zbog toga što to svakako Njemu pripada i zato što Ga volimo. Dakle, mi kažemo: „Gospode, ovaj novac je tvoj. Kaži mi koliko treba da potrošim na sebe?“ Šta mislite, da li Bog ne želi da živite u pristojnoj kući? Mislite da On želi da živite u straćari? To nije istina! Ja ne verujem to. Isus nije živeo u straćari. Isus nije živeo u neurednoj straćari. Njegova kuća u Nazaretu nije bila neuredna straćara. Bog želi da živimo sa pristojnom hranom, odećom, kućom, obrazovanjem za decu. On želi da trošimo novac za sve te stvari. Dakle, davati Bogu sto procenata ne znači da sve dajemo za Božije delo i živimo na ulici. Ne, ali treba da prepoznamo da smo samo pristavi. Mi smo samo upravitelji tuđeg novca. Iako smo zaradili neki novac, mi prepoznajemo da je to Božiji novac i želimo da ga iskoristimo verno, znajući da je sve to Božije. To je jedini način da ne budemo vezani za novac. To je jedini način da budemo oslobođeni od sile mamoni u našem životu. Isus je rekao u Luci 16:11 „Ako niste bili verni u korišćenju nepravedne mamoni, ko će vam poveriti istinsko bogatstvo?“ (Luka 16:10,11, ceo taj odeljak). Znate, ovde ne govorimo o pravednosti. Tu smo već završili sa pravdom. Biti veran znači reći: „Gospode, ne želim da uzaludno trošim novac. Ne želim da trošim na napotrebne stvari za sebe. Želim da budem mudar u trošenju novca. Ne želim da budem luksuzan. Želim da živim jednostavno da bih imao da dam novac za Tvoje delo, da bih Ti služio i živeo za Tebe.“ Da li znate šta nam Bog daje u zamenu kada smo verni? On nam daje istinsko nebesko bogatstvo: otkrivenje na Njegovu reč, sličnost Hristu…ako naučimo da budemo jednostavni u trošenju novca i pažljivi da ništa ne trošimo uzalud što nam Bog daje. Ovo je razlog zašto su mnogi ljudi duhovno siromašni. Oni ili nisu verni u rukovanju novcem ili nisu bili pravedni sa novcem.

Da li ćeš upravo sada doneti odluku u svom životu i reći: „Gospode, ne samo da želim da vratim Cezaru Cezarevo, nego želim da Ti dam ono što je Tvoje. Želim da u svemu budeš na prvom mestu. Više ne želim da uzaludno trošim novac na sebe. Želim da budem veran znajući da jednog dana treba da Ti položim račun za svaki dinar koji sam zaradio.“

Učini taj zavet sa Bogom i vidi da li će te Bog od ovog dana blagosloviti. Verujem da hoće!