Bog spaja muža i ženu

Zac Poonen

I danas želimo da razmišljamo o nečemu što je jako, jako važno, o nečemu što je presudno, a to je Božiji plan za odličan brak. Verujem da je to presudno u vremenu u kojem živimo.

Fariseji su jednom prišli Isusu da Ga kušaju, čitamo u Mateju 19, i pitali su Ga (stih 3): „Može li čovek pustiti ženu svoju za svaku krivicu?“ Isusov odgovor je bio: „Niste li čitali da onaj koji je u početku stvorio čoveka, stvorio je muža i ženu?“ Kasnije je dodao: „I biće dvoje jedno telo. Tako više nisu dvoje, nego jedno telo, a što je Bog sastavio čovek da ne rastavlja.“ Ono što želim da ovde primetimo jeste da iako je pod Starim Zavetom Mojsije dozvolio razvod, kao što su fariseji naglasili u Mateju 19:7, to je bila samo privremena odredba. Isus je rekao da treba da se vratimo na početak ako želimo da poznamo koja je Božija savršena volja. Tako kaže u 4.stihu „u početku“. Dakle, ako želimo da razumemo koja je Božija volju za čoveka i ženu, moramo se vratiti u 1.Mojsijevu 2. Odatle je Isus citirao ovde u petom stihu: „Zato ostaviće čovek oca svojega i mater, i prilepiće se ženi svojoj i biće dvoje jedno telo.“

Dakle, On kaže da nema govora o razvodu. Nažalost, čak i među hrišćanima koji bi trebali biti svetlo sveta, mnogi brakovi nisu srećni! Oni nisu razvedeni u smislu da žive u odvojenim kućama, ali postoji razvod u duhu. Iako nisu fizički razvedeni, razvedeni su u duhu. Možete dvadeset godina boraviti u istoj kući, a ipak živeti kao dva usamljena individualca i tada ne ispunjavate Božiju svrhu za vaš brak, zato što je Božiji cilj za brak da dvoje postanu jedno. To je Božiji plan – dvoje treba da postanu jedno. I mi treba da vidimo zašto dvoje ne postaju jedno.

Ako se vratimo na početak, u 1.Mojsijevoj 2 čitamo da nije bio Adam taj koji je prišao Bogu i rekao: „Gospode, osećam se usamljen. Možeš li mi, molim te, dati ženu?“ Zar nije interesantno da je Bog taj koji je rekao (stih 18) kada je pogledao čoveka: „Nije dobro da je čovek sâm; da mu načinim druga prema njemu.“

E sada, zašto Bog nije stvorio Adama i Evu spontano u isto vreme? On je to vrlo lako mogao uraditi. Zapisano je da je od praha zemlje stvorio Adama. Isto tako je mogao stvoriti i Evu i zaduhnuti im oboje životni dah, tako da bi, čim im se otvore oči, videli jedan drugoga. Zašto je On prvo stvorio Adama posebno, a kasnije ga stavio da spava i od njegovog rebra stvorio ženu? Postoji razlog! Postoji nešto duhovno što je Bog pokušavao da kaže i Adamu i Evi, što jeste tajna kako dvoje mogu postati jedno. I šta je to bilo?

Kada je Bog stvorio Adama i kada su se njegove oči otvorile, on je iznenada dobio život. Ko je bila prva osoba koju je on video? Znate odgovor, Bog! On je sreo Boga, pričao je sa Bogom. Nije imao ženu! Tada su bili samo on i Bog. Mnogo kasnije je dobio ženu. Dakle, šta je Bog time pokušavao da nauči Adama? Pokušavao je da ga nauči jednu jednostavnu lekciju: „Ja uvek moram biti prvi u tvom životu. Pre nego što vidiš ženu, moraš videti mene! Mene moraš više vrednovati nego ženu!“ Zato je Bog stvorio Adama posebno i zato je imao zajednicu sa njim pre nego što je žena uopšte postojala.

Šta ćemo iz ovoga naučiti? Kroz ceo svoj život, iako si u braku 50 ili 75 godina, Bog uvek mora biti prvi, svaki dan! Mnogi ljudi počinju prvo sa svojim ženama, ako su međusobno zaljubljeni. U nekim slučajevima, roditelji su prvi. Ali, dozvolite mi da pređem na to kasnije.

Dopustite mi sada da govorim o stvaranju Eve. Bog je pustio san na Adama. U 21. stihu piše da je Bog pustio tvrd san tako da se Adam čak nije mogao probuditi, i Bog je uzeo jedno njegovo rebro (1.Mojs.2:21), popunio ga mesom i stvorio ženu od tog rebra. E sada, kada je Bog stvorio ženu od tog rebra, kada je zadahnuo Evi duh životni i kada su se njene oči otvorile, koga je ona prvo videla? Ne Adama! Ona nije ni znala da Adam postoji. Eva je mislila da je ona jedino stvoreno ljudsko biće. Nije znala ništa o Adamu. Njene oči su se otvorile i ona je videla Boga. Isto kao kada je Adam bio stvoren. Adam je spavao tamo negde u vrtu. On nije znao ništa o njenom postojanju, kao što ni ona nije znala ništa o njegovom postojanju. Ona je srela Boga i Bog je bio prva osoba sa kojom je ona razgovarala. Tek mnogo kasnije Bog je nju doveo pred Adama.

Dakle, šta je Bog pokušavao da nauči Evu? Istu lekciju koju je pokušavao da nauči Adama: „Ja moram biti prvi u tvom životu. Prvo moraš imati zajednicu sa mnom, pre zajednice sa mužem.“

Da li sada razumeš Božiji plan za odličan brak? Adam je trebao da ima zajednicu sa Bogom pre nego što bi imao zajednicu sa Evom. Eva je trebala da ima zajednicu sa Bogom pre nego što bi imala zajednicu sa Adamom. To je sve tu zapisano. Od početka! Bog je tako nameravao i kada je sâm Bog između muža i žene, i kada svaka osoba u braku, svaki partner, traži da stavi Boga na prvo mestu u svom ličnom životu, da li znate šta će se desiti? Oni će biti spojeni! Bog je najveća sila spajanja u univerzumu! Kada On spoji dve osobe, nemoguće je da ih bilo ko razdvoji. Ni đavo, ni demoni, ni ceo svet. Niti okolnosti, niti siromaštvo, pa čak ni smrt – kada Bog spoji dve osobe. A, ako Bog nije tu da spoji dve osobe, tada su ljudi spojeni drugim silama, a te druge sile nisu toliko jake.

Ne znam da li ste videli reklamu za to lepilo “Fevikol“. Video sam reklamnu sliku na jednoj toj bočici koje prodaju. Kada su dve stvari slepljene, sa obe strane stoji po jedan slon koji pokušava da ih odvoji i ne uspeva.

Kada Bog združi muža i ženu, to je još snažnije od ovog primera. Nijedan slon ih ne može razdvojiti, nijedan demon ih ne može razdvojiti, nijedno ljudsko biće ih ne može razdvojiti. Ali, oni moraju imati Boga u sredini! Bog je jači lepak od „Fevikola“ ili bilo kojeg super lepka. Kada je Bog između muža i žene, On će vas spojiti na takav način da vas niko neće razdvojiti, ali morate biti jako oprezni da se između svakoga od vas, između muža i žene, ili žene i muža, ne pojavi ništa drugo osim Boga.

Koja je sila spajanja u mnogim brakovima? Kod mladih ljudi to je često dobar izgled. Momak voli devojku zato što je lepa, ali dobar izgled nije dovoljno jak da održi brak pedeset godina. Pogledajte sve te brakove gde se momci žene sa devojkama samo zbog njihove lepote – posle tri meseca oni se svađaju. Lepota ne može održati brak. E sada, mi nismo protiv lepote, pokušaj svim sredstvima da nađeš lepu osobu, ali to nije glavni faktor. Lepota nikada neće održati brak.

Zbog čega mnoge devojke izabiraju momke? Zbog dobrog posla, dobre familije, mnogo novca. Mislite li da će to sačuvati brak? Nikada! Neki momci žene devojke zbog velikog miraza. To nikada neće sačuvati brak. To je nemoguće. Način na koji je Bog to uradio u početku jeste način na koji on i sada održava brak – kada je Gospod prvi i kada svaka osoba ima odnos sa Bogom koji je veći od njihovog međusobnog odnosa. Drugim rečima, ako si ti muž, ne smeš tražiti da budeš prvi u osećajima svoje žene. Gospod mora biti prvi u njenim osećajima! Ako si žena, Gospod mora biti prvi u osećajima tvog muža! Ti moraš biti druga. I oni koji Gospoda stavljaju na prvo mesto i hodaju u svetlu, Biblija kaže u 1.Jov.1:7 „Ako hodamo u videlu, kao što je On sâm u videlu, imamo zajednicu jedan sa drugim“ i tada su dve osobe spojene.

E sada, koje su to stvari koje se mogu naći između muža i žene? Mogu biti roditelji. Kaže u 1.Mojs.2:24 da čovek treba da ostavi svog oca i majku i da se prilepi svojoj ženi. Samo tada mogu biti jedno telo! Primetite kako tu kaže da prvo treba da ostaviš nešto i onda se možeš prilepiti. Ako pokušaš da se prilepiš bez ostavljanja, nikada nećete postati jedno. Zar nije zadivljujuće da je to jedina zapovest koja nam je data pre nego što je na svet došao greh? „Ostavi svog oca i majku.“

Želim da upitam vas koji ste u braku, da li ste ostavili svog oca i majku? Ne mislim fizički. Svim sredstvima ih pazite i brinite se za njih dok ne umru. Treba to da radimo. Treba da poštujemo svoje roditelje, ali nemojte dozvoliti da oni budu središte vašeg bračnog života. Morate ih ostaviti emocionalno. Oni su vas odgajali toliko mnogo godina i to je dobro, ali sada kada ste vi u braku, treba da ih ostavite.

I pošto mnogo muževa nije ostavilo tu emocionalnu privrženost za svoje roditelje, postoji zbrka u njihovom braku. Mnogo žena nije ostavilo tu emocionalnu privrženost za svoje roditelje i zato nisu ujedinjene sa svojim muževima. To je tragedija! Gospod nije prvi, a roditelji su između i kontrolišu njihov život.

Ponekad to može biti i posao. Možda je posao ono što ti je jako važno u životu, ali, sve osim Boga…to može biti novac i možeš biti okupiran raznim stvarima, možda su tvoja deca došla između tebe i tvog supružnika. To se često dešava u Indiji, ali to nikada ne bi trebalo biti.

Koji je odgovor za srećan brak? Evo pravog odgovora: stavi Gospoda na prvo mesto! U svakoj situaciji hodaj u svetlu! Sudi sebe i naći ćeš tu spojivu silu između sebe i svog bračnog partnera koju niko neće uništiti!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: