Disciplinovan život

Milenko Isakov
Jer nam Bog nije dao duha straha,
nego sile, ljubavi i discipline
(2.Timotiju 1:7)

Prošli put smo razmatrali temu hvalisanje i videli smo šta Božija Reč govori o tome. Ljudi imaju tendenciju da se hvale mnogim stvarima, ali Bog je izabrao da radi na takav način da se nijedno ljudsko biće ne može pohvaliti pred Njim (1.Kor.1:29). Takođe smo videli da su Božije misli i putevi daleko viši od naših misli i puteva (Isaija 55:8,9). Mi ljudi često imamo različite ideje po pitanju duhovnosti i pobožnog života koje nisu na temelju Svetog Pisma i koje nisu u skladu sa Božijim mislima. Često imamo pogrešne ideje u vezi puta do istinske pobožnosti i duhovnosti. Želimo da pronađemo neke prečice do duhovnosti. Možda očekujemo neko natprirodno iskustvo sa Bogom i mislimo da će nas to učiniti duhovnima. Mnogima se propoveda da će krštenje Svetim Duhom rešiti sve njihove probleme i da će tada konačno postati duhovni. Međutim, danas ćemo videti da je Božiji put do takvog života poslušnost Svetom Duhu koji je duh discipline. 

U skladu sa ovom temom želim citirati jednog Božijeg čoveka: “Nikada nisam video u svom životu osobu koja je postala duhovna samim krštenjem Svetim Duhom. To jeste vrlo važan deo našeg hrišćanskog iskustva, ali on ne rešava sve. Na primer, mnogi ljudi koji su kršteni Svetim Duhom ne proučavaju pažljivo Reč i zato ne postaju duhovni. Oni ne uzimaju svoj krst, ne traže zajedništvo i ne postaju duhovni. Još jedna velika greška jeste da oni misle da je krštenje Svetim Duhom zamena za disciplinovan život.

Biblija kaže u 2.Tim.1:7 da nam Bog nije dao duha straha. Dakle, Sveti Duh nije duh straha ili plašljivosti, nego Duh sile, ljubavi i discipline. Znači, ako vas je Sveti Duh zaista ispunio, imaćete najmanje tri stvari u svom životu. Prvo je sila. To je sila koju nemate prirodno. To je natprirodna sila. Drugo što ćete imati jeste ljubav i saosećanje, u suprotnom niste ispunjeni Svetim Duhom. Ako ste oštri i grubi prema drugima, rećiću šta vam je potrebno. Verovatno treba da se nanovo rodite, a ako ste nanovo rođeni, treba da budete ispunjeni Svetim Duhom. Jedino Sveti Duh vas može učiniti nežnima, ljubaznima i saosećajnima prema drugim ljudima. I treća stvar koju Sveti Duh donosi jeste disciplina.

Sveti Duh nas neće prisiljavati. On nikoga ne hvata za vrat pa kaže: “Hajde budi disciplinovan!” Ne! Postoji razlika između biti ispunjen Svetim Duhom i biti opsednut demonom. Razlika je u tome što demoni kontrolišu i prisiljavaju da činiš stvari koje ne želiš, kao što to vidite kod ljudi koji su opsednuti demonima, a Sveti Duh vas nikada neće prisiljavati da učinite bilo šta. Sveti Duh vas čak neće prisiljavati da ostanete verni i poslušni Bogu. Ja verujem da postoje ljudi koji su bili ispunjeni Svetim Duhom i koji su se toliko udaljili od Boga da su izgubili svoje spasenje i otišli u pakao. Nemam ni najmanju sumnju u vezi toga. Isus je rekao to. On je govorio o ljudima koji su isterivali demone, isceljivali bolesne i prorokovali u Njegovo ime i u poslednji dan Gospod će im reći: “Idite u pakao!” Dakle, razlog je što ljudi iskorišćavaju određene stvari i misle da su u redu zbog toga što imaju neko iskustvo. Vi niste u redu! Poznajem mnogo ljudi koji sede u našim crkvama koji su verovatno imali originalno krštenje Svetim Duhom, ali danas zasigurno nisu ispunjeni Svetim Duhom. Oni su toliko suvi i mrtvi. Ne samo u našoj mesnoj crkvi, nego u mnogim našim zajednicama video sam ljude koji su u daljoj prošlosti imali iskustvo krštenja Svetim Duhom, ali kada danas pogledate njihove živote oni su više mrtvi od nekih nevernika, a hvale se svojim iskustvom iz prošlosti.

Nikada se nemojte hvaliti datumima! Datumi se nalaze na grobnim spomenicima. Sećajte se toga. Živim ljudima nije potreban natpis koji kaže: “Ja sam rođen tada i tada.” Ako si živ svi će to znati, samo na grobnim spomenicima piše kada je ko rođen i kada je umro. Dakle, nikada se nemojte hvaliti datumima. Ne smemo se zadovoljiti sve dok ne budemo ispunjeni Svetim Duhom danas! Nije čak dovoljno da si juče bio ispunjen Svetim Duhom.

Deo uzimanja i nošenja svog krsta u našem životu jeste biti disciplinovan i rećiću vam ovo, da ste bili disciplinovani vaš život bi do sada izvršio mnogo više stvari za Boga. Postoji mnoštvo uzaludnih i propuštenih stvari u vašem životu zato što niste disciplinovani! Imali ste originalno iskustvo, možda poznajete Reč, ali niste disciplinovani u svom životu i tako iako ste već mnogo godina nanovo rođeni vi ste kao probušena posuda. Sve što Bog ulije u vas iscuri. Želim da vas ohrabrim, ako nikada do sada to niste uzimali ozbiljno, sećajte se da nam je Bog dao duha discipline.

Pogledajte još jedan stih, Galatima 5:22 i 23. Spominju se mnoge stvari koje su rodovi duha: ljubav, radost, mir itd. Poslednji je samokontrola (uzdržanje). Samokontrola znači biti disciplinovan. Ljudi opsednuti demonima nemaju samokontrolu. Kada Sveti Duh ispuni čoveka on biva ispunjen samokontrolom. On može kontrolisati svoj jezik. On može kontrolisati svoje oči. On može kontrolisati svoje troškove. On može kontrolisati svoje ruke. On može kontrolisati mnoge stvari koje nije mogao da kontroliše pre nego što je bio ispunjen Svetim Duhom. Plod duha je samokontrola. Dakle, kada čovek kaže da ga je Sveti Duh ispunio i bacio tamo, ja kažem: “Brate, to nije bio Sveti Duh. To je bio neki drugi duh, ako si izgubio kontrolu nad sobom.” Neki ljudi kažu: “Bio sam ispunjen Svetim Duhom i tri dana nisam mogao da pričam na maternjem jeziku. Mogao sam samo da govorim u jezicima.” Ja sam apsolutno siguran da to nije Sveti Duh. Kako to znam? Pa, plod duha je samokontrola. “Duhovi proročki pokoravaju se prorocima”. Mogu da govorim u jezicima kada ja želim i mogu da prestanem kada želim. Mogu da započnem da učim druge Božijoj Reči kada želim i mogu da prestanem kada želim, ali kada demon zaposedne osobu, ona to ne može. Ona ne zna kada započinje i kada prestaje. Zato u Bibliji nikada nećete pročitati da je Duh Sveti opsednuo ljude. Demoni su ti koji opsedaju ljude i nikada nećete pronaći u Bibliji da demon ispunjava ljude. Ne, demoni ne ispunjavaju, oni opsedaju.

Sveti Duh ispunjava ljude i to je poput jarma. Jedan u jarmu jeste Sveti Duh, a drugi sam ja. Ja treba da izaberem da li ću ići putem na koji me On navodi. Biblija kaže u Isaiji 30:21 da će naše uši čuti glas iza sebe koji govori: “Ovo je put, idi nadesno”, ili ako izabereš pogrešan pravac: “Ne, idi levo. Skreni svoj pogled odatle. Nemoj gledati u tom pravcu”, ali da li ćeš to poslušati ili ne jeste tvoj izbor. Ti znaš da možeš nastaviti da gledaš kada ti Sveti Duh kaže da ne gledaš. Možeš nastaviti da čitaš kada Sveti Duh kaže da prestaneš da čitaš taj tekst. Ti možeš citirati datum, iako danas ne slušaš Svetog Duha. Možeš citirati datum kada si bio ispunjen Svetim Duhom i varati samoga sebe.

Dakle, moj brate i sestro, ako zaista želiš dobiti maksimum od svog hrišćanskog života, nije dovoljno biti kršten Svetim Duhom. Ako se hvalite krštenjem Svetim Duhom i datumom kada se to desilo, to je najjasniji dokaz, najjasniji dokaz da danas niste ispunjeni Duhom. Kada bi me neko pitao: “Kako znaš da si živ, brate?” da li bih mu odgovorio: “Pa, imam izvod iz matične knjige rođenih i tako dokazujem da sam živ!”? Da li izvodom dokazujemo da smo živi? Nešto nije u redu! Možeš nekome pokazati izvod iz matične knjige rođenih čoveka koji je mrtav. Šta to dokazuje? Upravo to se dešava danas mnogima koji proglašavaju da su bili kršteni Sveitm Duhom. Nemaju nikakvu disciplinu u svom životu, nula discipline i time veliki gubitak u svom ličnom životu, a ako je u pitanju nedisciplinovani starešina, gubitak je na crkvi takođe. Njegov dom takođe strada.

Molim vas da ozbiljno shvatite ovo pitanje discipline, duh discipline i duh samokontrole. To je deo onoga što je Isus mislio kada je rekao da uzmemo svoj krst svaki dan i sledimo Njega. Zašto Isus nije rekao da ne treba da uzmemo svakodnevno svoj krst ako smo jednom bili kršteni Svetim Duhom? Ne, On je govorio o krštenju Svetim Duhom i On je takođe govorio o svakodnevnom nošenju krsta. Isus je bio najduhovnija osoba koja je hodala zemljom, a ipak je trebao da svakodnevno nosi svoj krst.”

Ovo su velike istine i u narednim porukama videćemo šta u praktičnom smislu znači biti disciplinovan. Razmatraćemo tri oblasti: disciplinovanost po pitanju našeg novca, disciplinovanost po pitanju našeg tela i disciplinovanost po pitanju našeg vremena.

Blagoslovi Gospode ovu Reč u našim srcima i učini nas poslušnima Svetome Duhu koji je duh discipline. Amin!