Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Živeti kao što je Isus živeo

DEVETO POGLAVLJE

Zac Poonen Hristova nevesta Na poslednjim stranicama Svetog Pisma nalazimo rezultat rada Svetog Duha – Hristovu nevestu. Takođe, tamo vidimo rezultat Sotoninog dela falsifikovanja – crkvu bludnicu. Jovan kaže: “Video sam SVETI GRAD, NOVI JERUSALIM, divan kao NEVESTA, koji silazi od Boga. Bio je ISPUNJEN BOŽIJOM SLAVOM i sjajio se kao

Pročitaj više »

OSMO POGLAVLJE

Zac Poonen Živeti za Božiju slavu “Sve je za Njega“ (Rim.11:36) Bog je Alfa i Omega, početak i kraj, prvi i poslednji. I tako, pošto sve stvari od večne prirode imaju poreklo u Njemu, one nalaze i svoj svršetak u Njemu. Bog je stvorio sve stvari da Mu donesu slavu, ne

Pročitaj više »

SEDMO POGLAVLJE

Zac Poonen Živeti Božijom snagom “Sve je kroz Njega“ (Rim.11:36) Bog je stvorio Adama sa fantastičnim snagama u duši. Mogao je da dâ ime svakoj životinji i ptici koju je Bog stvorio (1.Mojs.2:19). Mi imamo poteškoće da zapamtimo samo nekoliko od tih hiljada imena. Adam je svakoj životinji mogao dati drugačije

Pročitaj više »

ŠESTO POGLAVLJE

Zac Poonen Živeti u Božijoj volji “Od Njega su sve stvari.” (Rim.11:36) Isus je rekao da nebesko carstvo pripada onima koji su siromašni u duhu (Mat.5:3). On je takođe rekao da će jedino oni koji čine volju Oca ući u to Carstvo (Mat.7:21). Carstvo nebesko je večno i samo ono što

Pročitaj više »

PETO POGLAVLJE

Zac Poonen Živeti u duhu U poslednja tri poglavlja videli smo na koji način je Isus živeo na zemlji – u poniznosti, svetosti i ljubavi. Ono što je sada opasnost jeste da mislimo da možemo imitirati Isusa u te tri oblasti i tako postati kao On. Božija slava se neće

Pročitaj više »

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: