Jedan razlog za slavljenje Boga

Milenko Isakov
Dostojan si, Gospode da primiš slavu i čast i silu;
jer si ti sazdao sve i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je
(Otkrivenje 4:11)

Postoji mnoštvo razloga za slavljenje i proslavljanje Boga, ali u ovoj kratkoj poruci želim specifično da pogledamo jedan razlog. U 4.poglavlju Otkrivenja čitamo kako je Jovan dobio uvid u dešavanja na nebu. Video je otvorena vrata na nebu, prestol i Nekoga ko je sedeo na njemu. Oko prestola bila je duga i dvadeset četiri prestola na kojima su sedele dvadeset četiri starešine odevene u belim haljinama sa zlatnim krunama na glavama. Od prestola su izlazile munje i gromovi. Ispred prestola bilo je stakleno more i četiri životinje koje su bez prestanka slavile Boga govoreći: “Svet, svet, svet Gospod Bog svedržitelj, koji beše i koji jeste, i koji će doći.” (stih 8). Nakon što su životinje slavile Boga, pale su i starešine položivši svoje krune pred prestolom govoreći: “Dostojan si, Gospode da primiš slavu i čast i silu; jer si Ti sazdao sve i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je.

Dakle, Bog je kao Stvoritelj dostojan da primi slavu, čast i obožavanje od svojih stvorenja. To je sasvim logičan i realan zaključak. Kako priliči deci da poštuju roditelje koji su ih doneli na svet, još mnogo više priliči stvorenju da poštuje, obožava i divi se Onome koji ga je stvorio. Bog je stvoritelj svega! U početku, Bog je stvorio nebo i zemlju (1.Mojs.1:1), a zatim svetlost, nebeska tela, biljni i životinjski svet i na kraju čoveka prema svom obličju. Mi jesmo došli na ovaj svet od naših roditelja, ali Bog je bio taj koji nas je formirao u stomaku naše majke (Psalam 139:13, Isaija 44:2). Iz tog razloga, ne dugujemo svoj život roditeljima više nego Bogu koji nas je stvorio.

Đavo želi da zamrači naš pogled u Boga kao Stvoritelja. To je razlog promocije i prihvatanja Darvinove teorije o evoluciji i mnogih drugih ideologija koje ne priznaju Boga kao suverenog Gospodara univerzuma i Stvoritelja svega. Zaboravljanjem ili zanemarivanjem činjenice da je Bog stvoritelj svega, naš život slavljenja Boga će spasti na vrlo nizak ili nikakav nivo. Imati punu svesnost Božije kreativnosti u stvaranju, Njegove mudrosti i veličine, a u isto vreme brige za male vrapce i druge ptice, za sitne insekte i mnogo toga što čovek nije ni saznao, motiviše nas na divljenje i obožavanje Njega – moćnog Stvoritelja!

Svi ovi nebeski stanovnici neprestano žive pod snažnim presvedočenjem da je Bog mudar i velik Stvoritelj! Zato Mu se dive, slave Ga i obožavaju. Postoji jedna dečija duhovna pesma čiji tekst je sledeći: “Stvorio si nebo, mesec, zvezdice, sunce koje sija, oblake, visoke planine, mora duboka, stvoreno je sve to, pa i ja. Nežni povetarac koji daješ nam, sitne kapi kiše, nežni sneg. Svaki cvet otvaraš, bojiš šume sve, ipak Ti si sa mnom i čuješ me! Ti si stvorio sve i svemoguć si Bog, a ipak imaš vremena za mene!”

Haleluja! Moćni Stvoritelj u svoj svojoj kreativnosti i brizi za milione svojih stvorenja ne zaboravlja nijednoga od nas, ima vremena za svakoga i zainteresovan je za svaki detalj našeg života! Stoga zaslužuje i vredan je našeg poštovanja, divljenja i slavljenja. Amin!