Sotona je prevarant

Milenko Isakov
„On je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u
njemu; kad laž govori svoje govori: jer je laža i otac laži.”
(Jovan 8:44)

Užasan je osećaj spoznati da te je neko prevario! Niko ne voli da bude prevaren, ali čovekova nesvesnost da je prevaren može dugo da ga drži u stanju takozvanog mira i zadovoljstva. Naše reakcije na potencijalne prevare u velikoj meri zavise od našeg sistema vrednosti i našeg razumevanja istine. Primera radi, ako nam pedeset dinara ne predstavlja veliku vrednost, lako ćemo podneti da nas neko u prodavnici ili na pijaci prevari za taj iznos. Međutim, priča je sasvim drugačija ako se radi o sumi od hiljadu ili pet hiljada dinara, zar ne?

Biblija govori da Sotona (Đavo) vara sav vasioni svet (Otkr.12:9). Kako kažu uvodni stihovi, on je od početka ubica ljudi! On je lagao prvu ženu da će biti sve u redu ako ne posluša Boga, da bi je duhovno ubio i odvojio od Boga (1.Mojs.3:4,5). On to i danas radi. Đavo ne stoji na istini i u njemu nema istine, jer je lažov i prevarant!

Svet u kome živimo je pun prevarenih ljudi. Postoje ljudi koji na prvi pogled sijaju u svojoj raskoši, lepoti i spoljašnjoj uglađenosti. Imaju novac, društvo, slavu i poštovanje drugih. Međutim, iza maske tog osmeha i ‘radosti’ na licu, spoljašnjeg sjaja modernog odevanja i ‘zadovoljstva’ u posedovanju novca i dobrog automobila krije se unutrašnja praznina, patnja i nemir! Ljudi su iznutra prazni i nesrećni zato što su prevareni! Imaju gomilu nerešivih problema, bore se sa dosadom i besmislom svog života, muče ih narušeni odnosi sa bliskim osobama itd.

Sotona sa svojim demonima ima veliki uticaj na ljude i uspešan je u svom radu, ali slava našem Gospodu Isusu koji je došao da objavi istinu i Reč koja je sigurna zaštita od svake đavolje prevare! Ne samo to, On je došao da sruši dela đavola u našem životu! (1.Jov.3:8) Haleluja! Isus je došao da nas istrgne iz vlasti neviđenog prevaranta i obmanjivača! Međutim, mi možemo iskusiti Hrista jedino bezrezervnim poverenjem u Njega i verom!

Jedna je stvar smatrati sebe vernikom, a sasvim druga verovati Hristu! Danas su mnogi samo takozvani vernici. Možda nas je upravo đavo prevario da znanje o Bogu može da zameni veru. Možda misliš da dobra dela, iskustvo ili poznanje Biblije može da zameni veru. Možda misliš da si bolji pošto više ili bolje poznaješ Bibliju od drugih vernika. Ipak, Bog nigde nije rekao da bez dobrog poznanja Biblije nije moguće Njemu ugoditi, ali jeste rekao da je nemoguće Njemu ugoditi bez vere (Jevr.11:6). Znanje jeste potrebno i čovek snosi loše posledice zbog neznanja (Osija 4:6), ali ono nije presudno! Vera je presudna.

Dakle, neverovatno je koliko toga čovek može činiti izvan zajednice sa Bogom, a da se u isto vreme to drugim ljudima čini potpuno pobožno i ispravno. Možda smo ugodili mnogim ljudima, oduševili smo ih našom religijom i trajno ih dotakli, ali još uvek nismo ugodili Onome kome je jedino važno ugoditi!

Vreme u kojem živimo su poslednji dani u kojima se bezakonje jako umnožava. Prema Reči Gospodnjoj to je period u kojem će neki odstupiti od istinske vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske (1.Tim.4:1). Radi se o ljudima i ženama koji su nekada posedovali istinsku veru, ali su zbog uticaja lažnih učenja odstupili od Gospoda. Bog želi da nas sačuva od toga i iz tog razloga apostol Jovan upozorava da ne verujemo svakom duhu, nego da ispitujemo duhove da li su od Boga, jer su mnogi lažni proroci izašli na svet (1.Jov.4:1). Danas u svetu postoji mnoštvo vernika i različitih izvrnutih nauka koje nemaju temelj u Pismu, niti su u skladu sa učenjem našeg Gospoda Isusa Hrista i njegovih apostola. Ipak, mnogi vernici slede ta učenja zato što misle da su istinita. Đavo je lukav neprijatelj. On neće servirati nauku koja očigledno odudara od nauke našeg Gospoda i apostola. Naprotiv, falsifikati se uvek prave tako što izgledaju gotovo identični originalu!

Podsetićemo se vernika iz Verije kojima je Pavle došao da propoveda Evanđelje. Oni su svim srcem primili Reč, a zatim svakodnevno po pismu istraživali istinitost Pavlove propovedi (Dela 17:11). Božija Reč je nepogrešivo merilo za procenu ispravnosti bilo koje nauke. Zato na hrišćanskim sastancima treba da dominira propovedanje Reči koju će slušaoci pažljivo slušati i rasuđivati da li je u skladu sa Pismom (1.Kor.14:29).

Đavo je taj koji pravi pometnju unoseći seme razdora i nejedinstva među hrišćane. Đavo želi nejedinstvene brakove, porodice i crkve, i mnogo uspeva u tome. Đavo unosi duh sektaštva među vernicima da bi se oni međusobno odbacivali i neprihvatali. To nikako ne potiče od Božijeg Duha, jer Bog nas poziva da se staramo da držimo i čuvamo jedinstvo Duha kao udovi Hristovog tela.

Sotona uspeva da vara veliki broj vernika da je moguće živeti hrišćanskim životom u snazi svog tela. “Ja ću se truditi, činiti dobra dela i žrtvovati za Gospoda.” Čovek može genijalno proizvoditi određenu pobožnost i religioznost, a da u njegovom životu ne postoji želja za sâmim Bogom! Postoje vernici koji će svake nedelje doći u zajednicu, koji neće propustiti priliku da učine dobro delo drugima, koji će verno obavljati svoje “hrišćanske dužnosti”, ali da nijednom u toku sedmice neće uzeti Božiju Reč kao svoju hranu, istinski zavapiti Bogu i tražiti i voleti samo Hrista! Činiti dobro, raditi za Gospoda i žrtvovati se – sve to je odlična stvar ako smo duboko svesni da to nismo mi, nego blagodat Božija koja je u nama.

Ako ti je Bog progovorio kroz ovu poruku, okreni se od života prevare ka Hristu! Okreni leđa starom prevarantu i veruj u Gospoda Isusa Hrista. Budi iskren i kaži Bogu kako se osećaš. Moli Njega da ti objavi svoju volju i potraži društvo Njegovih iskrenih sledbenika. Amin!