Posuda ulja (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„A ona reče: sluškinja tvoja nema u kući ništa do sudić ulja.“

(2.Carevima 4:2)

Ova udovica nije shvatala da je rešenje svih njenih problema bilo u toj posudi ulja. Jelisije joj je rekao: „Idi i pozajmi mnogo velikih posuda od svih komšija. Zatim idi u svoju sobu, zatvori vrata i sipaj ulje iz svoje u te posude. Sve ćeš ih napuniti. Nemoj dozvoliti da drugi ljudi vide to čudo. Učini to tajno“ (stih 3). Ovaj savet je sličan onome što je Isus učio: Idi i zatvori vrata za sobom, moli se, posti i daj svoje darove. Neka niko ne vidi da to radiš“ (Matej 6:1-18).


Božiji čovek mora imati tajno hodanje sa Bogom u kome ima određene stvari sa Bogom pre nego što izađe javno pred ljude. Zatvori vrata i iskusićeš kako Sveti Duh poslužuje svim tvojim potrebama. Tada otvori vrata i podeli to sa drugima. Tako možeš očistiti svoj dug.


Mi imamo dug prema celom svetu – da im objavimo Evanđelje. Pavle je rekao: „Dužan sam svima, i Jevrejima i neznabošcima, civilizovanima i varvarima – svima – da objavim Božije Evanđelje.“ (Rimlj.1:14).


Takođe imamo dug prema celoj Crkvi – svakom verniku – da pokažemo ljubav. Biblija kaže: „Ne budite nikome ništa dužni, osim da volite jedan drugoga“ (Rimlj.13:8).


Kako možemo očistiti ovaj dvostruki dug – da objavimo Evanđelje svetu i da volimo svako dete Božije? Da li nam je prvenstveno potreban novac i ljudske sposobnosti? Ne, potrebna nam je sila Svetog Duha. Isus je rekao svojim učenicima da upravo to čekaju u Jerusalimu (Dela 1:8). Isto je Pavle rekao Timotiju da podgreva taj dar u sebi (2.Tim.1:6).


Zatvori vrata i traži Boga u tajnosti. Teži za ljubavlju i sa velikom čežnjom traži natprirodne darove Svetog Duha, a naročito duh proroštva (1.Kor.14:1). Tada možeš krenuti i otplaćivati svoj dug. To je poruka ovog odeljka Pisma.


Udovica je napunila svaku posudu koju je mogla da nađe. Ona ne samo da je isplatila svoj dug tim uljem, već je blagoslovila i obogatila svoje komšije – jer im je vratila posude pune ulja.


To je i naš poziv, da blagoslovimo naše komšije i sve sa kojima se sretamo.


Zato imamo potrebu da budemo ispunjeni Svetim Duhom.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: