Solomunovo udaljavanje od Boga (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Solomun sazida još i svoj dom
i zida ga trinaest godina dok ga dovrši.“

(1. Carevima 7:1)

Solomun je sedam godina gradio hram (1.Car.6:38), a trinaest godina svoju palatu (1.Car.7:1). Po tome znamo šta je više vrednovao! To je prilično dobar opis mnogih ljudi koji su uključeni u neku hrišćansku službu. Oni vrše „hrišćansku“ službu veoma dobro, ali njihov primarni interes je njihova kuća i udobnost njihove porodice. Božiji posao i Božiji dom su sekundarni. Kroz propovedanje Evanđelja su se obogatili.


Solomunovo udaljavanje od Boga se dešavalo postepeno – kao što se i dešava svako udaljavanje od Boga. On je započeo svoju vladavinu uklanjanjem određenih ljudi. Lako je mogao da se ne složi sa svojim ocem Davidom i da odluči da ne ukloni Simeja i Joava. Mogao je oprostiti Adoniji i poštedeti njegov život. Kada je jednom počeo da ‘klizi’, nagib je postajao strmiji. Sledeće što je učinio bila je ženidba faraonovom ćerkom – očigledno zbog njenog bogatstva. Zatim je gradio svoju palatu 13 godina. Sve to se dešavalo i pored činjenice da mu je Bog dao veliku mudrost! Mnogo puta sam video zastranjivanje prema svetu kod hrišćanskih radnika na sâmom početku njihovih života. Oni počnu da traže svoje čim započnu službu. Kada ih pogledate kasnije, oni postanu eksperti u traženju svojeg.


Međutim, Bog je i dalje voleo svoj narod, i pored toga što je Solomun zastranio. Tako je Bog ispunio hram svojom slavom kada je bio završen (1.Car.8:10,11). Bilo je slično kao kada je Mojsije završio Šator od sastanka. Hram je bio građen po istom uzorku kao šator, ali je bio mnogo grandiozniji.


Solomun je molio predivnu molitvu posvećenja (1.Car.8:22-61). Gospod mu se zatim javio drugi put i rekao da je čuo njegovu molitvu i ponovo ga upozorio da hoda celim i pravim srcem da bi mu se carstvo utvrdilo. Takođe ga je upozorio da će, ako ne bude sledio Gospoda, Izrael biti uklonjen iz svoje zemlje i da će hram postati ruševina (1.Car.9:3-9).


Upravo to se dogodilo kada su došli Vavilonci i odveli Judu u ropstvo i srušili hram. Bog ih je upozoravao: „Nemojte misliti da možete da živite kako hoćete i da ću ja nastaviti da vas blagosiljam.“


Gospod nas dugo upozorava pre nego što počnemo da zastranjujemo.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: