Dve žene i beba (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

Bog je Solomunu dao mudrost, izuzetnu razboritost, pamet neizmernu
i široko srce kao pesak na morskoj obali.”

(1. Carevima 4:29)

Setite se da je Solomun bio veoma mlad čovek. Dakle, mladi ljudi mogu tražiti od Boga sva četiri dara koji se ovde spominju. Ne samo mudrost, razboritost i pamet, već i “široko srce kao pesak pokraj mora”. To znači (za nas) široko srce koje može primiti sav Božiji narod koji je poput peska pokraj mora (1.Mojs.22:17).


Pomislite na brata koji pripada drugoj denominaciji i koji se ne slaže sa nama po pitanju vodenog krštenja ili govorenja u jezicima. Međutim, Bog ga je prihvatio. Naša molitva treba da bude: “Gospode, daj mi široko srce da mogu toplo da ga primim – čak i ako on nije moj saradnik i ako se ne slažem sa njim.” Ja želim onoliko braće i sestara koliko ima Božije dece!


Pomislite na Božije dete koje ima presvedočenje u vezi neke stvari koje se razlikuje od našeg. Da li možemo prihvatiti tu osobu? Sećam se kada je jednom jedna sestra došla kod mene sa željom da se krsti, a nosila je zlatan nakit. Vidite, ja imam presvedočenje da vernici ne treba da nose zlatan nakit. To je moje razumevanje na osnovu stihova iz 1.Tim.2:9 i 1.Pet.3:3. Ta sestra je imala zlatan nakit. Da li sam trebao da je krstim ili ne? Gospod mi je tada postavio pitanje: “Šta misliš, da li sam je ja prihvatio?” Rekao sam: “Gospode, koliko ja mogu da vidim, ona je zaista nanovo rođena i Ti si je prihvatio.” Tada je Gospod rekao: “Kako možeš onda da odbaciš nekoga koga sam ja prihvatio?” Dakle, ja sam je krstio – sa njenim zlatnim nakitom! Ona će dobiti svetlo na tu stvar kasnije, ali nije moj posao da je sudim. Želim da prihvatim sve koje je Bog prihvatio – iako se njihova presvedočenja razlikuju od mojih.


Sećam se kako me je jednom u vezi iste te stvari Gospod pitao: “Koliko vremena ti je bilo potrebno da razumeš tu istinu?” Priznao sam da mi je bilo potrebno više godina. Zašto onda ja ne bih mogao biti strpljiv sa osobom kojoj je takođe potrebno vreme da bi razumela tu stvar?


Svima nam je potrebno široko srce. Kada smo mladi, težimo da budemo revnosni i uskog uma i uskog srca, prihvatajući samo one koji se slažu sa nama po svakom pitanju. Sramota me je da kažem da sam bio takav kada sam bio mlad. Bio je to jedan od bezumnih stavova koje sam imao. Međutim, kako sam uzrastao i bolje upoznavao Gospoda, otkrio sam da mi je nedostajala širina srca.


U 1.Car.6:7 čitamo nešto divno u vezi toga kako je hram bio sagrađen. Hram je bio sagrađen od kamenja koje je klesano i oblikovano daleko – u kamenolomu odakle je sečeno iz stena. Kada je to kamenje bilo dopremljeno do gradilišta, ono je već bilo savršeno oblikovano sa svih šest strana, tako da se nije čuo zvuk lomljenja na mestu hrama. Isto tako treba da se izgrađuje crkva. Moramo suditi sebe u tajnosti u našem privatnom životu da ne bi kada se sastanemo zajedno bilo zvukova konflikta i svađe!