Avesalomov ustanak (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)


„Tako je zavera ojačala i narod se u sve većem broju priklanjao Avesalomu.“

(2.Samuilova 15:12)

Avesalom je osvetio svoju sestru Tamaru tako što je ubio Amnona. David je konačno počeo da žanje u svojoj porodici ono što je posejao Vitsavejom i Urijom – preljubu i ubistvo. Bog je veoma tačan u svojim sudovima. Pre ili kasnije mi ćemo početi da žanjemo ono što smo sejali.


U 2.Sam.15.poglavlju čitamo kako Davidov sin Avesalom počinje da pravi zaveru u želji da postane kralj. Svakog jutra je stojao kod gradskih kapija i pitao prolaznike u vezi njihovih problema. Zatim im je govorio kako je njihov slučaj dobar, ali da kralj David nažalost nije odredio nikoga ko bi se pozabavio tim stvarima, a zatim im je govorio kako bi, ako bi samo on bio vladar, mogao svima veoma brzo pomoći. Na taj način je osvojio srca ljudi i ukrao ih od Davida.


To vidimo da se ponekad dešava i u hrišćanskim krugovima – neko ukrade srca ljudi od njihovog vođe zato što on sâm želi da bude vođa. Pavle je rekao starešinama u Efesu: „Znam da će po mom odlasku neki od vas odvlačiti učenike za sobom“ (Dela 20:29,30). Avesalom je to radio, ali nije mu bilo na korist i dobro, kao što to nikada neće biti na korist nikome ko danas sledi Avesalomove puteve.


David je morao da ostavi svoj prestol i da beži kako bi sačuvao svoj život. Međutim, Bog je doneo nešto dobro iz toga, jer David je napisao neke psalme u tom periodu kada je boravio u pustinji, Psalam 55, 61 i 63. Ti psalmi se nikada ne bi našli u Bibliji da Avesalom nije isterao Davida iz Jerusalima. Ti psalmi su sada postali blagoslov za milione ljudi u narednih 3000 godina. Dakle, iskušenja kroz koja te Bog provede su sredstva kojima ti Bog daje službu za druge.


Pogledajte Psalam 55:22 – „Gospodu poveri svoje brige i On će te podupreti. Nikad neće dati da pravednik posrne.“ David je naučio da baci svoje brige na Gospoda dok je bežao da sačuva svoj život, a ne dok je udobno sedeo u svojoj palati.


Mnogi ljudi su promenuli strane čim je Avesalom počeo da vlada. David je imao pouzdanog savetnika Ahitofela na čije reči se David oslanjao kao da je to bila reč od sâmoga Boga (16:23). Međutim, čim je Avesalom došao na tron, Ahitofel je prešao na njegovu stranu. Ahitofel je bio Vitsavejin deda (uporedite 2.Sam.23:34 i 2.Sam.11:3) i on je čekao na priliku da se osveti Davidu zbog toga što je učinio njegovoj unuki. Tako je posavetovao Avesaloma da učini preljubu sa Davidovim ženama i na taj način ponizi Davida (16:21,22).


Nakon toga je počeo da savetuje Avesaloma kako da ubije Davida. Međutim, David je već zatražio od Boga u jednoj kratkoj molitvi od jedne rečenice da razbije nameru Ahitofela (15:31). Neverovatno je šta može učiniti jedna kratka molitva. Bog je odgovorio na nju – Avesalom je odbacio Ahitofelov savet i prihvatio savet drugog čoveka. Tako je David izbegao smrt. Dakle, nikada nemojte da prestanete da molite kratke molitve! Ahitofel je, međutim, bio ponosan čovek i bio je toliko povređen time što Avesalom nije prihvatio njegov savet da je otišao i izvršio samoubistvo.


Kada je David bežao od Avesaloma, došao je čovek po imenu Simej koji je počeo da baca kamenje na Davida i da ga proklinje (16:5). Simej je bio Saulov rođak i gajio je gorčinu prema Davidu već duže vreme pošto je David zamenio Saula na prestolu Izraela. Simej nije ništa mogao da uradi dok je David bio na prestolu, ali sada je počeo da viče na Davida govoreći: „Beži odavde, ubico i nitkove, Gospod ti sada vraća za ubistvo Saula i njegove porodice. Ukrao si njegov prestol i sada ti je Gospod dao sina Avesaloma. Na kraju ćeš i ti popiti sopstveni lek, ubico!“ (stih 8 – prevod „Living Bible“). Kako Simej uopšte nije znao šta je prava istina. Isto tako je kod mnogih koji danas optužuju Božije sluge za mnoge stvari.


Jedan od Davidovih vojnika je rekao: „Dopusti mi da odem da mu odrubim glavu“ (16:9), ali David je rekao: „Ne, ako mu je Gospod rekao (dopustio) da me proklinje, zašto bih se borio protiv Gospoda?“ (sith 10). Divno je videti Davidovo razumevanje Božijeg suvereniteta. On je bio presvedočen da niko ne može govoriti protiv njega, bez Božije dozvole. Kakav pokoj i odmor može doći u naše živote, ako samo razumemo ovu istinu!