Božija disciplina (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„I Amnon mu reče: ‘Zaljubljen sam u Tamaru,
sestru moga brata Avesaloma.'“

(2.Samuilova 13:4)

Dozvolite mi da vam navedem jedan primer toga: Zamislite čoveka koji je godinama punio svoj um pornografskom literaturom i filmovima, i nakon toga se pokaje i zatraži od Boga oproštenje. Bog mu odmah oprašta. Krv Hristova ga potpuno čisti. Bog ga opravdava i posmatra ga kao da nikada nije zgrešio. Ipak, taj čovek će još godinama biti zaražen prljavim seksualnim slikama iz svog pamćenja. Zašto Bog jednostavno ne obriše te prljave slike iz njegove memorije, iako ga je u potpunosti očistio? Zato što će čovek kroz te prljave slike koje mu se vraćaju naučiti da bude pažljiv da ne gleda ponovo takav sadržaj, da ne bi godinama bio zaražen prljavim snovima. Kada bi Bog izbrisao iz njegovog pamćenja sve prljave slike, čim bi čoveku bilo oprošteno on bi mnogo lakše bio iskušan da ponovo gleda prljave slike znajući da bi one mogle lako da se izbrišu. Sa druge strane, ako je čovek veran da se suprotstavlja tim prljavim mislima i redovno ispunjava svom um Božijom Rečju, tada će te prljave slike postepeno potonuti na dno njegove memorije. One nikada neće u potpunosti nestati, ali će toliko nisko potonuti da ga više neće uznemiravati ni u snovima. Druge čiste misli će doći na površinu njegovog pamćenja i sada će on o tome sanjati.


U 13.poglavlju čitamo kako se Amnon „zaljubio“ u svoju polusestru Tamaru i zatim je nasilno zlostavio. Kada je njegova požuda bila zadovoljena, on ju je zamrzio. Kaže u 15.stihu da je mržnja kojom ju je zamrzio bila veća od ljubavi kojom ju je ranije voleo. Kako se ta „velika ljubav“ prema Tamari odjednom pretvorila u mržnju? Zato što je ono što je on nazivao ljubav bila zapravo požuda. Ovde se nalazi lekcija koju svi mladi moraju naučiti. Mnogi mladići govore da su se zaljubili. Ono što ne shvataju ti momci i devojke jeste da u skoro svim slučajevima mladićeva takozvana ljubav jeste zapravo požuda. Devojke posebno moraju biti svesne toga da ih mladići ne bi iskorišćavali.


Ljudska ljubav uvek traži svoju korist. Božanska ljubav se prepoznaje činjenicom da uvek traži dobro bližnjeg.


David nije mogao da ukori svog sina Amnona za ovaj greh, zato što je sâm on učinio istu stvar Vitsaveji! Na taj način mnogi očevi gube svoj duhovni autoritet nad svojom decom.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: