Čekati na Božije vreme (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„U Hevronu je carovao nad Judom
sedam godina i šest meseci,
a u Jerusalimu je carovao trideset i tri godine
nad svim Izraelom i Judom.“

(2.Samuilova 5:5)

Nauči da se pouzdaješ u Boga i da se nikada ne žališ na ljude. Ako Bog učini da treba da čekaš 20 godina, čekaj. Postaćeš mnogo bolji vođa na kraju tog vremena. Kao što smo videli, Saul i Solomun nikada nisu naučili da čekaju na nešto. Rođeni su u udobnosti i živeli su bez nekih posebnih iskušenja i pritisaka. Žao mi je svakog čiji život je toliko udoban i lak da nema iskušenja i pritisaka. Onome koji se suočava sa odbacivanjem od strane drugih ljudi Bog daje službu.


Vidimo takođe u Davidovom slučaju da kada je postao kralj i kada mu je život postao udoban i lak, počeo je da pravi greške jednu za drugom. Čitamo u 2.Sam.3:2-5 da mu se rodilo šest sinova – ali od šest različitih žena!


Čovek po Božijem srcu je takođe počeo da zastranjuje kada je jednom postao kralj. Tražio je Božiju volju u vezi mnogih stvari, ali nije pitao Gospoda da li treba da se oženi drugi, treći i šesti put! Isak je imao samo jednu ženu i Mojsije je imao samo jednu ženu. Koliko nam je poznato i Isus Navin je imao samo jednu ženu. Zašto je onda David imao toliko mnogo žena? Zato što je odlučio da bude poput svih drugih kraljeva u svetu, a kao rezultat toga, mnogo je propatio. To je upozorenje za nas da ne sledimo duh koji vlada u ovom svetu.


Međutim, ne smemo zaboraviti da je David živeo u starom zavetu kada su ljudska srca bila tvrda, jer nisu imali Svetog Duha. Tako im je Mojsije čak dozvolio i razvod (kao što je Isus rekao u Mateju 19:8). Dakle, ne možemo ih suditi. Božiji standardi su drugačiji sada za nas koji smo primili Svetog Duha. Mi danas živimo u novom zavetu. Međutim, mnogi hrišćani koji danas padnu u preljubu još uvek se izgovaraju govoreći: „Pa dobro, i David je pao.“ Međutim, David je živeo u starom zavetu. On nije imao Svetog Duha koji je živeo u njemu. Duh Gospodnji je samo dolazio na njega, ali mi sada možemo imati Svetog Duha koji živi u nama. Starozavetni vernici su mogli da imaju Svetog Duha samo za svoju službu, a mi imamo Svetog Duha koji živi u nama da menja naš karakter. Dakle, ne možemo uzeti pravo da se izgovaramo za svoje grehe time što ćemo se izjednačavati sa Davidom ili Samsonom.