Deset Saulovih kvaliteta

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Jednom su se Kisu, Saulovom ocu, izgubile magarice.
Kis reče svome sinu Saulu:
‘Hajde uzmi jednog momka, pa idi da tražiš magarice.'“

(1.Samuilova 9:3)

Primetite deset dobrih kvaliteta koje je Saul posedovao.


  1. Bio je veran i temeljan u svom poslu. U 1.Sam.9:3 čitamo da je njegov otac Kis izgubio magarice. Kis je rekao Saulu da ide da ih pronađe. Saul je temeljno pretražio Jefremovu goru i zemlju salisku. Otac mu je dao posao i on ga je uradio temeljno. Nije otišao da traži magarice samo pet minuta i zatim se vratio sa rečima: “Ne mogu da ih pronađem.” Bog izabira ljude koji su verni u malim stvarima kao što su traženje izgubljenih magarica!

  2. Bio je mudar. Kada je prošlo mnogo vremena i još uvek nije pronašao magarice, on je rekao svom sluzi: “Hajde da se vratimo jer će se moj otac sada više brinuti za nas nego za magarice” (1.Sam.9:5).

  3. Znao je da poštuje Božije sluge. Kada je njegov sluga predložio da odu da se sretnu sa Božijim slugom u gradu, Saul je rekao: “Hajde da mu odnesemo neki poklon” (1.Sam.9:7).

  4. Imao je ponizno mišljenje o sebi. Kada je Samuilo rekao Saulu da ga je Bog izabrao, on je odgovorio: “Ko sam ja? Zar nisam iz Venijaminovog plemena koje je od najmanjih u Izraelu, a moja porodice je najmanja u Venijaminovom plemenu?” (1.Sam.9:21).

  5. Nije se hvalio. Kada ga je stric pitao šta je Samuilo rekao, Saul je rekao svom stricu da mu je Samuilo rekao da su magarice pronađene, ali nije rekao svom stricu da ga je Samuilo pomazao za cara (1.Sam.10:15,16).

  6. Ostao je u pozadini. Kada su ga izabrali za cara, on se krio kod prtljaga. Bio je čovek koji je želeo da bude sakriven (1.Sam.10:22).

  7. Bio je čovek koji je znao dugo da trpi. Kada je Saul došao u svoju kuću, neke propalice su rekle za njega: “Kako nas ovaj može izbaviti?” Prezreli su ga i nisu mu doneli nikakav poklon. Međutim, Saul je ostao tih, iako je tada već javno bio pomazan za cara (1.Sam.10:27).

  8. Bio je revnostan da pomogne onima koji su u potrebi. Kada su neke ljude u Izraelu napali neprijatelji, poslali su glasnike Saulu koji je odmah sakupio ljude koji će otići da im pomognu (1.Sam.11:1-7).

  9. Bio je hrabar. Saul je otišao i borio se hrabro protiv Amonaca i spasao Izraelce (1.Sam.11:11).

  10. Oprostio je svojim neprijateljima. Kada se Saul pobedom vratio iz bitke, neki ljudi su hteli da ubiju one koji su ranije odbacili Saula kao cara. Međutim, Saul nije dozvolio da neko bude ubijen (1.Sam.11:12,13).


To je bio čovek koga je Bog izabrao, koji je imao sve ove divne kvalitete. Ipak, u roku od nekoliko godina on je izgubio kontakt sa Bogom, izgubio pomazanje Duha, izgubio svoju poniznost, izgubio svoj karakter, izgubio svoje carstvo i izgubio sve. Ovo je tužna priča mnogih današnjih Božijih slugu koji su započeli dobro.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: