Kralj Saul – čovek koji je počeo dobro

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Tada Samuilo izvadi posudicu s uljem,
pa je izli na Saulovu glavu, poljubi ga i reče:
Gospod te je pomazao za vladara nad svojim narodom Izraelom.“

(1.Samuilova 10:1)

Stigli smo do službe Saula. U početku vidimo Saula kao poniznog mladića koji nije bio zainteresovan da postane kralj. Izraelski narod je želeo kralja i jednog dana Gospod je rekao Samuilu: „Sutra u ovo vreme poslaću ti jednog čoveka iz Venijaminove zemlje. Pomaži ga za vladara nad mojim narodom Izraelom“ (1.Sam.9:15-17). Kada je Samuilo ugledao Saula, Gospod mu je rekao: „To je čovek o kojem sam ti govorio.“ Samuilo je razgovarao sa Saulom i „izvadio posudicu sa uljem, pa je izlio na Sauilovu glavu i rekao: Gospod te je pomazao za vladara nad svojim narodom Izraelom“ (1.Sam.10:1). Saul je bio potpuno iznenađen, jer to uopšte nije očekivao. On je, sve u svemu, bio samo običan čovek.


Međutim, pošto ga je Bog izabrao, to pokazuje da je Bog video mnoge dobre kvalitete u njemu. Samuilo mu je rekao: „Duh Gospodnji će sići na tebe, pa ćeš i ti prorokovati i preobrazićeš se u drugog čoveka“ (1.Sam.10:6).


To je zaista divna reč koja opisuje šta se dešava čoveku kada bude ispunjen Svetim Duhom. On se preobrazi u drugog čoveka. Svi mi treba konstantno da imamo ovakvo iskustvo.


Narod je takođe trebao da prepozna Saula kao čoveka koga je Bog izabrao da bude njihov kralj. Tako je Samuilo pozvao sav narod i rekao da će Bog izabrati između njih kralja. Samuilo nije imenovao Saula. Umesto toga bacao je žreb – najpre po plemenima, pa po porodicama i na kraju po individualnim imenima – verujući da će Gospod suvereno kontrolisati žreb. Kocka je na kraju pala na Saula. Međutim, kada su ga potražili, nisu mogli da ga pronađu, jer je nestao. Sakrio se zato što nije želeo da postane kralj. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: