Moliti se za druge

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„A što se mene tiče, daleko bilo da zgrešim protiv Gospoda
ne moleći se za vas i ne upućujući vas na dobar i ispravan put.“

(1.Samuilova 12:23)

Možda je uloga oca bila jedina neuspešna oblast kod Samula. U mnogim drugim oblastima bio je istaknut primer čoveka koji se nije udaljavao od Božijih puteva od detinjstva do kraja svog života. Samuilova osetljivost za greh u njegovom životu je bila toliko velika da je osećao da bi bio greh da se ne moli za ljude kojima je Bog odredio njega za vođu. 1.Sam.12:23 – „A što se mene tiče, daleko bilo da zgrešim protiv Gospoda ne moleći se za vas…“


Koliko hrišćanskih vođa veruje da čine greh ako se ne mole za svoje stado? Mnogi vole da budu vođe, ali da li shvataš da ako postaneš vođa i ne moliš se za svoj narod, činiš greh?


Znamo da su ubistvo, preljuba, zle misli i gnjev gresi. Evo još jednog greha koji možete dodati na tu listu: Ne moliti se za ljude čiji si vođa.


Isus se redovno molio za svojih 12 učenika. Samuilo je to takođe razumeo. On je bio čovek molitve. Sve Božije velike sluge su bili ljudi molitve. Pogledajte šta sâm Bog kaže Jeremiji u vezi Samuila, nakon 400 godina: „Kada bi i Mojsije i Samuilo stali pred mene, ne bih u srcu ništa osetio za ovaj narod…“ Zar Bog ne sluša molitve svih ljudi? Naravno da dâ, ali „efektivna, žarka molitva pravednika može mnogo postići“ (Jakov 5:16). Od svih Izraelaca koji su živeli u tom periodu nekih 800 godina od Mojsija do Jeremije, Bog je izabrao samo dvojicu ljudi koji su bili veliki ljudi molitve – Mojsija i Samuila. Dva najveća proroka su bila možda Mojsije i Ilija, ali dva najveća čoveka molitve su bili Mojsije i Samuilo.


Mojsije je imao dva sina, baš kao Samuilo, ali Mojsije nije načinio grešku da podigne svoje sinove na istu službu nakon svog odlaska. On je slušao Gospoda i odredio je sebi za naslednika onoga koga je Gospod odredio – Isusa Navina.


Vidimo da je čak i moćan čovek molitve poput Samuila mogao da bude neuspešan u tome da čuje Boga i načini ozbiljnu grešku. Pristrasnost i ljubav prema našem telu i krvi vrlo nam je blisko. Iz tog razloga je Isus rekao da treba da odsečemo našu privezanost za roditelje i druge članove porodice, ako želimo biti Njegovi učenici (Luka 14:26). Mudar čovek će učiti od grešaka drugih. Bezuman čovek će sâm činiti iste greške. Vidimo da mnoštvo hrišćana pravi iste greške u vezi kojih nas Pismo iznova i iznova upozorava.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: