Zašto je Bog izabrao Rutu?

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„On upita: ‘Ko si ti?’
‘To sam ja, Ruta, tvoja sluškinja’, odgovori ona.
‘Raširi svoje krilo nada mnom, jer si mi rođak staratelj’.“

(Ruta 3:9)

Zašto je Bog izabrao takvu devojku da bude Vozova žena, Davidova prabaka i sâm predak našeg Gospoda Isusa Hrista? Najpre, zato što je Ruta bila veoma ponizna devojka koja nije o sebi mislila visoko. Takođe, ona je bila vredna i milostiva, žena postojane vere, koja je ostavila svoj dom i rodbinu da bi sledila Gospoda, i koja je tretirala svoju svekrvu sa poštovanjem, ljubaznošću i ljubavlju. To su kvaliteti koje Gospod i danas traži u mladim devojkama.

 

Kada se Ruta vratila kući, njena sverkva ju je pitala gde je pabirčila i ona joj je ispričala. Kada je Nojemina to čula, rekla je Ruti da je Voz njen bliski rođak i da bi mogla da pokuša da se osigura. Sigurno je objasnila Ruti Božiji zakon koji je zahtevao da blizak rođak otkupi imanje udovice i oženi je.

 

 

Tako je Ruta, kada je upoznala Voza, zahtevala da je otkupi i oženi, s obzirom da je bio njen blizak rođak (3:9). Voz je bio radostan da vidi da Ruta nije izabrala zgodnije, mlađe momke koji su bili na poljima. Voz je bio mnogo stariji čovek, a mlade devojke obično ne privlače stariji ljudi. Budući pravedan čovek, Voz je rekao da najpre treba da pita čoveka koji je bio bliži srodnik da li može da je otkupi i oženi (3:12,13).