Samson i njegov pad (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Ona viknu: ‘Samsone, evo Filistejaca na tebe!’
On se trže iz sna i pomisli:
‘Izvući ću se kao i ranije i osloboditi se.’
Ali nije znao da ga je Gospod ostavio.“

(Sudije 16:20)

Samson je na kraju položio svoju glavu u Dalilino krilo i otkrio joj tajnu svoje snage. Ona ga je ošišala i tu je bio kraj njegove službe. Koja tragedija! Čovek koji je bio moćan izbavitelj, bio je rob sopstvenih požuda i strasti! Pavle kaže u 1.Kor.9:27 da je moguće da propoveda drugima, a on ipak bude diskvalifikovan, ako ne drži svoje telo pod kontrolom. U jednom engleskom prevodu stoji ovako: „Činim da moje telo radi ono što treba da radi, a ne ono što želi da radi„. To znači da treba da kontrolišemo svoja tela na takav način da jedu ono što treba da jedu, a ne ono što žele da jedu, da spavaju koliko treba da spavaju, a ne koliko žele da spavaju. Moramo kontrolisati naše oči da gledaju ono što treba da gledaju, a ne ono što žele da gledaju. Moramo kontrolisati naš jezik da bi govorio ono što treba da govori, a ne ono što želi da govori.


Ako ne kontrolišemo svoje telesne požude, možemo propovedati odlične propovedi, a ipak biti odbačeni od Gospoda u poslednji dan. Veoma mnogo zavisi od disciplinovanja naših telesnih požuda. To je poruka koju dobijamo iz priče o Samsonu koji je imao odličnu službu koja je blagoslovila mnoge ljude. Međutim, na kraju je sâm bio diskvalifikovan. Mnogi veliki propovednici su pali kao žrtve lepih žena. Nemojte biti impresionirani darovima koje ti ljudi imaju ili veličinom njihovih organizacija! Vođa koji pada u greh je daleko ozbiljnija stvar nego kada običan vernik pada u isti greh – kao što smo videli u Levitskoj knjizi. Kome je više dato, više će se zahtevati od njega.


Ako nisi veran u svojim odnosima sa osobama suprotnog pola, nemoj obečašćavati Božije ime pokušavajući da budeš starešina ili vođa. Nemoj varati ljude da si Božiji sveti čovek kada živiš u grehu. Bog će te jednog dana javno razotkriti, ako nastaviš tako da živiš. Misliš da si dovoljno pametan da kriješ svoj greh, ali nisi dovoljno pametan za Boga. On će te razotkriti više nego što si ikada bio razotkriven.


U 16.poglavlju čitamo kako je Samson izgubio svoju snagu i kako je oslepio. Kada propovednici idu za ženama, isto se dešava. Oni gube svoju duhovnu viziju. Ne mogu više jasno da vide. Možda ostanu ispravni u svojoj doktrini i možda i dalje elokventno propovedaju, ali njihova duhovna vizija je propala.


Samson je postao rob, ali slava Bogu, imao je dovoljno savesti da prizna svoj greh pri kraju svog života. Pokajao se i na kraju je uništio mnogo Filisteja prilikom svoje smrti (Sudije 16:23-31).


Samsonova priča je priča o dva lava – jedan lav je spoljašnji i jedan lav je u njegovom srcu. Mogao je da nadvlada spoljašnjeg lava, ali nije mogao da pobedi unutrašnjeg. To nas uči da je lav seksualne požude daleko jači i da ga se više trebamo plašiti od bilo kojeg spoljašnjeg lava. Šta bi učinio kada video da lav trči prema tebi u šumi? Okrenuo bi se i počeo da bežiš. Da li isto to činiš kada vidiš da ti se približava lav požude? Biblija nas ohrabruje da „bežimo od nemorala“ (1.Kor.6:18). To je jedini način na koji ga možemo nadvladati – da se ne približavamo takvom iskušenju. Ne približavaj se ženi koja te iskušava. Izbegavaj žene koje vole da flertuju kao što bi izbegavao gladne lavove.


Samson je živeo u starom zavetu. Dakle, niko ne može danas da koristi njegov primer kao izgovor za padanje u nemoral. Samson nije imao novi zavet, živeo je pre golgotskog krsta, nije imao primer kakav mi danas imamo u Isusu, i nad svime, on nije mogao da primi Svetog Duha kao unutrašnjeg pomagača, kao što mi možemo. Put u svetinju nad svetinjama zajedništa sa Ocem tada još nije bio otvoren. Samson takođe nije imao blagoslov pobožnog zajedništva. Mi sve to danas imamo. Dakle, ne možemo imati izgovor kada živimo u grehu.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: